UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

30 Jul 2011

Pola Radio en Esperanto

Kvankam Nun Sub Iomete Alia Nomo kaj Adreso

 Salutvortoj de la Pola Radio en Esperanro - "Parolas Varsovio naskiĝurbo de - Esperanto" - plu sonas en la perfekta Esperanto, kaj, surprize, kun la interrompo nur du semajna... Pola Radio en la Internacia Lingvo plu funkcias, tre bone fartas, kaj plue servas la tutmondan uzantaron de la Internacia Lingvo fare de Ludwik Łazarz Zamenhof  (Ludoviko Lazaro Zamenhof), Dr-o Esperanto.


 Kvankam mi ne ardas per troa entuziasmo rilate al UEA mem, ĉefe pro tio kion mi vidas kiel ties vere troiga, laŭ mia opinio, politika korektismo kaj elitismo, mi tamen ĉiam volonte subtenas la praktikan kaj utilan al la ekstermovada publiko agadon en kaj por la Intenacia Lingvo.

Mi do kun la granda plezuro kaj ĝojo trovis pri la fakto ke la Pola Radio ja jam de longa tempo refunkciiĝis en Esperanto kaj plu funkcias en preskaŭ la sama formo kiel ĝi ekzistis antaŭe, sed nur sub la nova adreso kaj iom ŝanĝita nomo; Pola Retradio en Esperanto. Ĝi podkastas nun denove de la jena adreso:

http://retradio.posterous.com/

Jen la konektilo al la unua disaŭdigo de la Pola Retradio en Esperanto el la 14-a de Februaro 2011:
http://retradio.posterous.com/?page=5/
Mi elkore gratulas al tuta teamo de la Pola Radio en Esperanto por ties bona laboro, spite de ĉiuj malfacilaĵoj!

 Ĵus nun eksciinte - kaj ĉefe hazarde - pri nova adreso de la Pola Retradio en Esperanto, mi tuj aldonis ties adreson en la blogo "La Praktiko"   kiun mi kunredaktas jam de sufiĉe longa tempo. Kvankam ĝi estas tute ekstermovada blogo, ĝi estas tamen  en la Internacia Lingvo dank' al mia membreco al la Universala Vivo Ligo kiel bonscianto kaj uzanto de tiu ĉi nekompareble al aliaj lingvo facila, Internacia Lingvo.

Ĝi estas la blogo ĉefe teĥnika kaj popularscienca, kaj ĉefe pri la alternativaj energioj kun similaj temoj, krom fojfoje la temoj kredaj, filozofiaj,kaj eĉ religiaj. Mi tamen ne obstinas eviti la E-movadajn temojn. De tempo al tempo, mi ĝuas, kaj eĉ ĝojas, publikigi ankaŭ pri la E-movado, kiam la temoj kaj artikoloj okazas esti kongruaj kun la celoj kaj principoj de la Universala Vivo Ligo, kies organo La Praktiko estas. La Universala Vivo Ligo uzas oficiale la Anglan, Polan kaj Esperanto lingvojn.

 Mi ĝojas konstati ke la laŭfakta fermo de la voĉo de la "Pola Radio en la Internacia Lingvo - Esperanto", daŭris nur por ĉirkaŭ du semajnoj - de 31-a de Januaro 2011 ĝis 14-a de Februaro 2011. Mi ĉiam subtenas la sendependan agadon, kaj do ankaŭ funkciadon de la Pola retradio en la nuna, privatstacia formo, kiu estas nun kaj privata kaj, almenaŭ kiel videblas el la unua superrigardo, sendependa, plu tamen restante kaj Pola, kaj pri Polaj temoj: Pola kulturo, ktp. ks. kun aldono de ankaŭ la temoj E-movadaj. Tio ĉi estas bona kaj por la movado kaj por ni, kiel Poloj, kun reprezentado de nia Patrujo.

Tion, unu aŭ du personoj klare malaprecas, kion ili cetere esprimis klare kaj sendube ĉe la komentario de la "Libera Folio", tute sendube al iu ajn kiu povas legi kaj komprenas Esperanton. Sola konkludo kiu eblas el tiuj komentoj estas, ke ili klare malŝatas Pollandon kaj Polojn. Polaj sukceoj amarigas ilin kaj nervozigas, speciale kiam Poloj demonstras ekziston de sia propra volo, ideoj kaj agado, laŭ sia propra stilo kaj volo...

Fi! Kia manko de kulturo kaj eĉ memrespekto!

 Se temas pri la sugestoj por plibonigi la disaŭdigojn, mi povas sugesti al la Pola Retradio iujn aldonojn popularsciencajn kaj teknikajn, por pliriĉigi la programon, aldono de iom da teknikaj kaj popularsciencaj programeroj, povus grave pliriĉigi kaj multe plipraktikigi la elsendaĵojn, speciale por la ekstermovadaj aŭskultantoj uzantaj esperanton. Tio ĉi povus eĉ revenigi al la movado ties sufiĉe grandan, perditan nombron da membroj, kaj emigi eĉ plurajn novajn aliĝi. Ne menciante jam pri grava pliriĉigo de la lingvosciode la aŭskultantaro pri la tekniko kaj scienco.

. Kvankam, eble oni jam tiajn havas tie, sed mi ankoraŭ ne havis tempon aŭdi ĉiujn la podkastojn?...

 Mi ĵus sendis la donacon de 10 Eŭroj, kaj mi pensas ke ankaŭ en la sekvonteco mi povos de tempo al tempo iom helpi finance pri daŭrigado de tiuj ĉi podkastaj disaŭdigoj. Kion mi kuraĝigas fari ankaŭ la vizitantojn kaj membrojn de La Praktiko kaj UVL. Ĝi certe estas bona celo kaj afero por uzantoj de la Internacia Lingvo.

 Gratulojn kaj plej korajn bondezirojn de pluraj sukcesoj en la laboro, de la Pola Retradio en Esperanto. Mi salutas ilin ĉiujn.

Per: Zbigniew Wybraniec

No comments:

Post a Comment

Administrantoj petas ke oni prezentu ĉiujn komentojn nur en Esperanto.