UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

29 Jul 2012

Spirito de Białowieża (Bjalovjeĵa)

Prezentis: Zbigniew Wybraniec
Fare de: Leszek Matela
Fonto: http://www.matela.iig.pl/en_art_bialowieza_esperanto.html Estas alte rekomendate vizit tiun ĉi konektilon...
ARTICLES > SPIRITS OF BIAŁOWIEŻA - ESPERANTO VERSION
------------------------------------------------------------------- 
BIAŁOWIEŻA GEOMANCIA (BJALOVJEĴA GEOMANCIA)
La praarbaro, Nacia Parko estas unika natura, arbara kaj biosfera komplekso en la mondo. En la 1979-a jaro ĝi estis enskribita sur La liston de Monda Homara Heredaĵo kiel unu pola natura objekto. La escepteco de la tereno estas ne nur en ĝiaj naturaj valoroj. Same grava estas la spirita enhavo. La sekretaj aperaĵoj kaj malkovroj en la lastaj jaroj konfirmas la mirindecon de la regiono. Ĝis nun oni malofte demandis, kial la flanke situita loko estis tiom konata. De jarcentoj en Bialowieza alvenadis regantoj de la mondo. Ĉu nur pro la amaso da sovaĝa bestaro kaj grandega arbaro? Praarbaro kaj ĝiaj animaj trezoroj.La unua persono, kiu rimarkis la esoteraj valorojn de la praarbaro estis Metody Romanow (Metodi Romanov) - arbaristo, okultisto kaj ekologo. Li laboris tie, en la 1925-a jaro fascinita de la loko publikigis la libron: "La spiritaj trezoroj de Bialowieza Praarbaro". Li proponas vidi ĝin ne kiel produktejon de la ligna amaso, sed kiel rezervejon de la spirita energia (Wiedza Duchowa-Katowice). Ne sen kaŭzo niaj prauloj adoris diojn en densaj arbaroj, sanktaj boskoj kaj sur herbejoj. Romanow suspektas, ke la nomo Bialowieza devenas de la dio Bialobog (Blanka Dio). Lechici (Lehitoj) nomis dion "Vidanta Arbo" kaj adoris lin kiel la simbolon "Arbo de Scio". Romanow en sia libro prezentas la metodon de la spirita disvolvo per naturo. La praarbaro estas por li la ekzemplo de la harmonia socia vivo en la natura stato. La kontakto kun la naturo, kompreno de ĝiaj sekretoj helpas al la homo senti la propran spiritan enon. La aŭtoro rimarkis, ke en Bialowieza kaj ĝia regiono estas sekreta amasigo de la natura energio. Li skribis: "Ekzistas en la mondo punktoj, kiuj posedas neklarigeblan forton, kiu influas la animan disvolviĝon de la homo". Tio klarigas, kial la polaj reĝoj protektadis la praarbaron. Radianta Loko de Bialowieza En la 70-dekaj jaroj estis konata la hipotezo de la rusaj sciencistoj Gonczarow, Makarow, Morozow (Gonĉarov, Makarov, Morozov), ke la tera globo havas la strukturon de kristalo. Sur la tero, simile kiel sur la surfaco de kristalo troviĝas punktoj kaj linioj energie aktivaj. Fluas tra ili la energio de la vivo. Pri tiu pozitiva energio de la naturo okupiĝas la fako de la scienco nomata geomancio. La rusaj sciencistoj malkovris, ke sur la limoj kaj nodoj de la Kristala reto kreiĝis gravaj centroj civilizaj kaj kulturaj. Rigardante la desegnitan de ili mapon pri la hipotezo, kun miro mi rimarkis, ke sur unu linio troviĝas ĝuste Bialowieza. La Linio ligas la Lokojn: Gniezno, Hexentanzplatz (Heksentancplac) la legendan kultan centron en Harz (Harc Montoj) kaj Drugelte ĉe Soest, la lokon konatan pro la sekreta gnostikisma kapelo de la sekto Kataroj. La esploroj montris, ke la specifan aktivecon de tiu radianta linio atingas la 30-an de aprilo. La esotera tradicio ligas la tempon kun la festo de Walpurgio (Valpurgio) t.e. la festo de sorĉistinoj. Ne estas strange, ke la radianta linio transiras la legendan lokon de la dancantaj sorĉistinoj en Harz (Harco). La lasta tago de aprilo kaj la nokto de sankta Johano (24. 06) estas la tempoj de potencaj energiaj transformoj en la naturo, precipe en la lokoj situitaj laŭ la menciita linio. Ikono sur kverko. Antaŭ 3 jaroj sensacion kaŭzis inter la loĝantaro de Bialowieza la Ikono aperinta sur la kverko, en la loko post detranĉita branĉego. La vizaĝo estis simila al la ĉefa anĝelo Gabrielo, la heroldo de esceptaj eventoj. Konfirmis tion la kantisto de la ortodoksa preĝejo Piotr Dworakowski (Dvorakovski). Post kelkaj monatoj en la ĉasista palaco 10 km de la kverko kunvenis la prezidentoj de Rusujo, Ukrainujo kaj Bjelorusujo kaj subskribis la dokumenton likvidantan la sovetan imperion. Estas interesa la hazardo, ke por tiu kunveno oni elektis Nacian Parkon Bialowieza. Nun la bildo sur la kverko ne estas klara, konservistoj kovris ĝin sesope per farbo. Tamen la sekreta radiado de la arbo restis. La sekretaj aperaĵoj ĉirkaŭ la escepta arboLa arbaristo Piotr Bajko kaj la kuracisto de Sergiusz Tarasiewicz (Sergiuŝ Tarasieviĉ) kolektis multajn materialojn pri la sekretaj okazintaĵoj ĉe la kverko. La sekreta radiado havis tre fortan influon. Multaj homoj sentis ĉe la kverko vibradon en la manoj kaj piedoj, malekvilibron, eĉ ŝanĝojn sur la haŭto. La personoj, kiuj estas mediumoj sentas tie potencan energion kaj havas sekretajn viziojn. Tiajn aperaĵojn la esotera literaturo nomas: "genius loci", t.e. la animo de la loko. Oni ne konsideras ilin en spiritismaj kategorioj. D-ro Tarasiewicz (Tarasieviĉ) sentas la energion eliĝantan de sub la kverko en la formo de globo. Kiomfoje li estas ĉe la kverko ia forto tiras liajn manojn kaj kreas per ili globon. Tio estas analoga al la ĉina meditada gimnastiko Tai Chi Chuan, en kiu la energio de la vivo en multaj ekzercoj estas montrata per movoj de manoj kiel globo. Tamen la doktoro ne konas la ĉinan Gimnastikon kaj liaj movoj estas spontana reago pro la vibrado el la Loko. La forto de la kverko povas subigi, timigi kaj inspiri, aŭ anime instigi. Ĉio dependas de ni. Grava estas konscia malfermiĝo al valora energio kaj koncentrigado sur la pozitivan kaj stimulantan influon. La plej bona ekzemplo estas la loĝanto Borys Russko (Boris Rusko). LI interparolas kun kverkoj kaj komprenas ilian "lingvon" La personoj ne komprenantaj la subtilan influon de la naturo, sen kontakto kun sia subkonscio ne multe sentos. Ankaŭ la meditado ĉe la kverko estas tre signifa. La sentemaj homoj havas impreson, kvazaŭ "iu nekonata forto tirus ilin en alian dimension". Miaj esploroj montris, ke fakte, la medita radiado de la loko prezentas simbolan trairon al alia nekonata realeco. Ĉe la kverko okazas neklarigeblaj akustikaj aperaĵoj. Piotr Dworakowski (Dvorakovski) la 30-an de januaro de la 1995-a jaro kun grupo de turistoj ĉeestis en kurioza akustika fenomeno. Antaŭ sunmalapero, ĉe la kverko, en kompleta silento ili subite aŭskultis rusajn interparolojn, bruegon da hupoj, ploron de infano. LA voĉoj daŭris 6-10 minutojn. Poste denove regis silento. La ŝtona cirkloLa enigmaj lokoj estas en malfacile atingeblaj kvartaloj de Nacia Parko. D-ro Tarasiewicz, la persista penetranto de la praarbaro trovis kelkajn sekretajn lokojn. La plej fascina troviĝas en la 495-a kvartalo ĉ. 6 km suden kaj okcidenten da Bialowieza. La direkton montras detranĉita trunko de la kverko kovrita per kelkaj betonaj platoj. Sur la platoj estas gravurita ortodoksa kruco, la dato 20. 10. 1947 kaj sekrEtaj literoj KWLMWBNI. Post la forŝovo de unu plato okazis, ke sub ĝi troviĝas roko kun la premita spuro do nuda piedo. La pieda premsigno montras la direkton al ja herbejo situita je dekkelkaj metroj. En la centro do la herbejo estas kruco, ŝtona cirklo ĉirkaŭanta ĝin. Sub la tavolo de musko estas ŝtonoj similaj al pavimo. La simetria lokiĝo de la ŝtonoj, la samaj distancoj inter ili montras, ke tio estas cele konstruita objekto de la antaŭaj loĝantoj en pratempoj. La eksterordinarecon do la loko grandigas ĉirkaŭantaj ĝin arbaj. Multaj arboj duoniĝas. Troviĝas tie ne kutimaj por praarbaro specoj: kratago, pirarbo, pomarbo. La esploroj de la ŝtona cirklo montras ege fortan radiadon. La ŝtonoj certe rolas naturan filtron malgrandigantan la lezan radiadon. Ili filtras pozitivajn kaj valorajn erojn. La homoj tre bone tie fartas. Ili perdas la kapdoloron kaj aliajn suferojn. Oni rakontas, ke post la II-a mondmilito kunvenis tie anoj de iu sekto religia, kiu retrovis iaman lokon de la kulto. En la loko oni fortranĉadis arbojn kaj forveturigadis ilin. Ne estas detaloj pri la temo. Simila cirklo troviĝas en la kvartalo 496-a. Docentino Simona Kossak fasciniĝis pri la radiantaj lokoj. En UNO programo "La Homo kaj Biosfero" ŝi kun la loka arbaristaro ordigos kaj ekspozicios la ŝtonan cirklon (495) Oni dediĉis por la celo 80 milionoj zl (malnovajn) La mirinda loko estos barita per stangoj, estos konstruita ambono kun ponteto. La centro de la herbejo estas purigita kaj la ŝtonoj malkovritaj. La sinjorino serĉas financajn helpojn por la ekspozicio kaj protekto da la komunaj tomboj trovitaj en la praarbaro. Czeslaw Milosz (Ĉeslav Miloŝ) nomis la praajn arbaranojn "Indianoj de Eŭropo" Ni esperu, ke la sekretaj fortoj de la praarbaro argumentos por ĝia protekto.
Leszek Matela (Leŝek Matela) artikolo de "Zielone Brygady. Pismo ekologow" n-ro 10(76)/95, p. 6 tradukis de la pola lingvo Danuta Kowalska, retajpis Jose Pinto de Sousa

11 Jul 2012

La Nehumiluloj

Ne Kun Humileco - Kun la Kuraĝo al Pli Bona Futuro...

Tio ĉi estas plejparte traduko de la artikolo el Pola interreta magazino titolita “Nowy Ekran” Nova Ekrano. Ĝi estas verko de ties fondinto, S-ro Tomasz Parol. Mi subskribiĝas per ambaŭ miaj manoj sub la lia jena esprimo: “Mi volas ŝanĝojn, do mi vetas je la NEHUMILULOJ, Tio ĉi estas ili por kiuj mi kreis la Novan Ekranon „Nowy Ekran”, ĉu tio ĉi plaĉas al iu aŭ ne”... (precize pro la samaj kaŭzoj mi kreis ĉi tiun blogon "La Praktiko")...
Zbigniew WybraniecLa Fonto Nowy Ekran:  http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/67587,niepokorni
Autoro: Tomasz Parol
Tradukis esperanten: Zbigniew Wybraniec

Ekzistas tia speco de homo, kiu pensas sendepende, ĝisfunde esploras per si mem, alvenas al propraj konkludoj, posedas pli profundigitan pripenseblecon, kaj se formas sian opinion pri iu temo, tio ĉi estas surbaze de sia propra analizo kaj vivspertoj, sed ne tiu de iu gazeto aŭ opinio bazita je la famo.
Se li adicie posedas tamen ankaŭ la ĥarakteron, kaj nek subiĝas sub la psiĥologiajn premojn, nek sub la influojn, tiam li ankaŭ scias kiel defandi sian opinion. Tiuj estas la NEHUMILULOJ, kiuj ne estas amataj per grandaj gvidaj organizoj, koterioj kaj korporaciaj strukturoj.
Tiajn homojn, estas tre malfacile tirkestigi kaj redukti ĝis nivelo de la aliaj; tiaj homoj ne serĉas flugilojn de la diktatoroj, kaj de iuj kiuj laŭprograme „scias pli bone” - por serĉi sekuran rifuĝon sub ili mem, nek ies potencan voston por al ĝi alkroĉiĝi. Sed... kun tut-firma certeco, ili jam neniam serĉus ies forlekitan honteco-kluzon (postaĵon), por en ĝin glite-eniri.

Pri tiuj homoj neniam temos ies ajn aŭ ia ajn, tia aŭ alia, arbitra opinio, kaj ili mem, ankaŭ ne atentas pri tio, (kio tamen ne signifas, ke ili ne alprenos diskuto ĉalenĝon tiam kiam tio estos bezona). Ili neniam sekvos iun ajn „ŝafecan pelimpeton” en la grego, ĉar tiel konvenas, aŭ pro la medio... aŭ ĉar la cirkumstancoj... aŭ ĉar alie estas danĝere... aŭ ĉar estas pli facile... aŭ pro la profito... aŭ kariero... aŭ iu alia por-plezura anuslikemo. Tiuj homoj ne timas batalon (kvankam ili ofte en ĝi falas), ili ne estas iuj grizaj musetoj kaj ili vere mem estas la forĝistoj de sia destino.

Sed ĝuste dank’ al tiuj homoj la mondo disvolviĝas kaj ŝanĝas, ili fojfoje misvojas, sed plej ofte, ie, en la plej surpriza momento ili performos la ne antaŭvideblan salton antaŭen.

Ĝi estas ĝuste ĉefe pro tiuj NEHUMILULOJ ke la futurologio neniam iĝos vera scienco, ĉar ĝi okupiĝas pri prognozoj apogataj je tio ĉi kio jam okazis, estis, apogataj je la sistemo, je iu certa statiko kaj statistiko, je sociologio kaj ĝeneralaj punktoj de apogebleco, je iuj provoj de plenumo, sed ili tamen ne povas antaŭvidi aperiĝon ie de unu NEHUMILA ulo, kiu performos ion kio en nenies ajn kapo povis iel ajn manifestiĝi.

Se adicie tiu NEHUMILULO prezentas profundajn moralajn valorojn, ofte apogitajn je la kredo kaj saĝo, tiam pli bone estas por tiu ĉi mondo ke ĝi aŭskultu lin kaj ne persekutu, ke ĝi lin serĉu kaj ne neglektu, kaj ke ĝi al li helpu, anstataŭ malfaciligi.

Sed… Kiel tion enskribi en la sistemon kreitan kutime per iu regant-eto, iu reĝ-eto, aŭ alia kaciko, kun lia kortego. Ĝi foje eĉ estis eble komencita per iu NEHUMILULO, sed kunsekve ĝi transformigis je io degenerita per tiuj ĉi kiuj kredas alie, kaj havas aliajn valorojn ol forto de la menso, karaktero kaj spirito (ekz: mono, povo, aŭ la armilo), kune kun sia bando da alkroĉitaj al si sampartizanoj, ŝatantaj „drinki” vortojn el la buŝo de sia komandanto, fari karierojn je la obeado, kaj kun langoj ĝisperfekte glitglatigitaj, per lekado de ies postaĵo.

La Nehumiluloj havas krom tio kelkajn malbonajn ecojn.

Ili povas esti arogantaj ĉar ili scias pri kio ili parolas kaj neniu kalko-maniulo ne "merdigos al ili iujn fik-frazaĉojn, prodigante nur ilian tempon"…

Ankoraŭ aliaj el inter ili, pritraktas diversajn deprenilojn kaj transperilojn de la stereotipoj, kaj „agnoskitaj” ideoj indulge, partoprenate diskuton nur pro tio ĉi, ke ili ja ne mankas je la kulturo, kaj didaktikaj inklinoj. Tamen, la veraj Nehumiluloj vere estimas nur aliajn Nehumilulojn, kvankam samtempe ili ofte batalas kun ili kaj tute ne malofte sincere malamas unuj la aliajn.

La Nehumilulon oni rekonos per tio ĉi ke li neniam de-bojos siajn vortojn, kvankam foje pardonpetos pro la formo, ke li neniam subiĝos al memkritikismo, eĉ se iu alia rompus liajn manojn kaj krurojn, aŭ rompus iu alimaniere. Krom tio ĉi li damne-aŭ-ne, neniam kapablas iel enskribiĝi en iun organizitan strukturon, escepte nur se li ekstaros je la fronto de iu memstara, aŭtonomia unuo.

La Nehumilulon oni trovos en iu solecejo, en senformaj medioj, frakciaj organizoj, diskutaj kluboj, en heritite malbonaj klaĉadoj de la servantoj, en la plendoj de edzoj kaj adzinoj, agreso de simpluloj, kaj verd-idearo de la diletantoj... Unuvorte, ĉie.

La Nehumilulo povas fojfoje serĉi apogon ĉe iu gvidanto kiu havas la eblecojn kiujn li mem ne posedas, kaj krom tio ne ĝenas lin, sed helpas pensi kaj agi. Fojfoje, kelkaj Nehumiluloj formas iun ensemblon, fortan al ekstero per sia ekstera aspekto, sed tempesta kaj interne malpacoplena.

Ĉe la Nehumiluloj estas malfacile formi iujn aliancojn, ili neniam konsentas pri iuj ajn kompromisoj pri la aferoj por ili gravaj, estu iel ajn, ili ja estas la nehumiluloj… Foje tamen, en danĝero-situacioj, la Nehumilulo povas elmontri la minimumon da humileco, por eviti ĝin, ĉar finfine ili ja estas nur la homoj, ili ja ankaŭ havas siajn timojn, ili ja ĉagreniĝas kaj suferas ne malpli ol la obeemaj kaj humilaj.

Nehumilaj estis la plej famaj, aŭ la plej ne komprenitaj, homoj de la scienco, ideo, plumo, estroj de specialaj unuoj, kaj homoj de la kulturo kiuj havas problemojn kun gajno de mono, la negoculoj (biznesmenoj) detruataj per la putiniĝintaj burokratoj, la ne-putiniĝintaj politikistoj (nur eta manpleno), la pastroj esprimantaj sian ne humilan opinion, kaj fine la Blogantoj, Internaŭtoj, tiuj ĉi kiuj serĉis en la virtualeco spacon por la libera diskuto, kaj esprimado de siaj ne-humilaj pensoj, de aliaj, strangaj, ne popularaj geuloj, pri kiuj oni ne parolas en la televido, kaj estas malfacile trovi ilin en la libroj. Ili serĉis la eblecon por ion ŝanĝi, por ion ekbruligi, komenci, enmeti ion per la ŝovelilo en kapojn.

Anstataŭ, la Nehumiluloj estas kun certeco neniel tiuj ĉi kiuj serĉas en la „Reto” geamikojn, aplaŭdon, karieron kaj fajnan akompanon por reciproka adorado, lekado de genitaloj.

La Nehumiluloj ankaŭ ne estas tiuj ĉi kiuj taŭgas por iuj agregaj kapablo-testoj, laŭmodaj sintenoj, celebraj falsaj ridetoj, kaj serĉado de la mono kontraŭ konvene enskribiĝantaj tekstoj. Tiuj estas la homoj kiuj neniam ŝanĝas, ili estos la sekva tentaklo de iu alia "amebo", laŭvica megafono, laŭvica kolego, amiko, mesaĝo-knabo, heroldo, ies karabeno aŭ subpiedulo, unu el inter argumentoj, ktp, ks.

Mi volas ŝanĝojn, do mi vetas je la NEHUMILULOJ, Tio ĉi estas ili por kiuj mi kreis la Novan Ekranon „Nowy Ekran”, ĉu tio ĉi plaĉas al iu aŭ ne. La Blogosfero apogita je kvanto estiĝas valoro nur tiam, kiam post la kvanto staras la kvalito dum la diskuto formiĝanta el la reciproka frotado inter Nehumiluloj kun aliaj Nehumiluloj mem kaj la cetero, eble kun la tempopaso ankaŭ ne humila.

8 Jul 2012

Radio Esperlando Komencas Funkcii

Nova aldono al tiu ĉi blogo estas la Radio Esperlando.

Ĝi funkcias de iom pli ol du semajnoj. Mi esperas ke ĝi plaĉos al plimulto da niaj pli kaj malpli regulaj visitantoj.

Kiel vi ĉiuj bone scias, por disaŭdigi la radio disaŭdigojn, oni devas havi iom da materialoj. Ju pli da ili, des pli interesaj, tiusa studojj disaŭdigoj povas esti. Mi mem komencis ĉion per iom intensaj studoj pri la podkastado, kiel formi la podkastan stacion, (disaŭdigejon) kaj kiujn programojn kaj interretajn platformojn estas plej bone uzi tiu cele. El pluraj elekteblaj, mi elektis tiun ĉi kiu plej bone taŭgis kiel la optimum plej bona, pro la ekonomikaj organizaj kaj pluraj aliaj vidpunktoj. Inter aliaj, ankaŭ ebleco uzio la Esperanto supersignojn en la publikata, kun la voĉregistro tekstoj.

Mi fine onkludis ke por miaj eblecoj, plej bona okazos la servilo: Buzzsprout, ĉe la adreso: http://www.buzzsprout.com/

Finrezulte... Naskiĝis la Podkasto-Stacio: Radio Esperlando, sub la url-a adreso: http://radio-esperlando.buzzsprout.com/http://radio-esperlando.buzzsprout.com/ sed mi plu laboras tamen pri iom pli individuigebla Radio Esperlando, tute situita je sia propra portalo kaj kun sia propra individua domajno-nomo. Ŝajnas al mi ke mi jam estas sur la ĝusta vojo por atingi tion sufiĉe baldaŭ.

Tiel do, baladaŭ la teĥnika flanko de tuta la afero estas solvota, sed plu restas la flanko kunlabora kaj redakcia. Tio ŝajnas iom malpli facila, komprenante ke ja nia aŭskultantaro estas nature nur sporada, kalkulante en tio ĉi la fakton ke ne multaj personoj vere povas verki, kaj eĉ malpli havas iun sperton pri tio. Mi do petas ĉiujn ajn personojn kiuj venadas al tiu ĉi blogo, pri ĉiuj eblaj formoj da helpo, kaj kunlaboro, kritika, komenta, aŭtora, ktp... Ĉio ajn helpos. Oni do ne timu skribi al mi pri siaj pensoj, ideoj kaj la eventualaj proponoj pri plua funkciado de ĉi tiu blogo kaj ankaŭ la retejo kiu troviĝas nun ĉe la adreso: http://www.esperlando.net/uvl/ Tiu retejo estis ĵus antaŭ nelonge hakita, kaj ĝi estis rekonstruita denove, kun tiu ĉi rekonstrua laboro ankoraŭ daŭranta. Se via scio de Esperanto ne estas sufiĉe bona, laŭ via mem pritakso, skribu kiel vi povas, kaj mi eventuale priglatigos kaj korektos la erarojn, kaj publikigos viajn verkojn, pensojn, artikolojn, ks...

La Radio Esperlando kiu ekzistas ĉi tie estas nur parta sinprezento de la Radio Esperlando de la sekvonteco, kaj estas fakte ĝi montras nur la unuajn paŝetojn de naskiĝanta podkastejo, planata esti multe pli plurenhava kaj multaspekta en la futuro. Ĉio dependas ankaŭ de VIA  propra engaĝiĝo en la laborojn, por ĉion movi antaŭen.

Vizitante nian alian retejon, Universala Vivo Ligo, vi estas bonvenigata per bela muziko pri kaj en Esperanto (la unua anglalingve, sed kun iom da Esperanto en ĝi ankaŭ) kun sekvanta ĝin bela kanto de John Lennon "Imagu" en Esperanto, belvoĉe kantata per la juna Pola kantistino, Sylwia Lipka... Por operacii la ludilon, serĉu la unuan desupre pozicion en la dekstra (tria) kolumno titoloitan „Facilaŭdaj Melodioj” por uzi la kontrolilon. Estas nur du muzikeroj, do ĝuu la muzikon, kaj mi esperas ke vi egale ŝatos ambaŭ... Enirante la paĝon "Radio Esperlando" mem vi mem trovos iom pli.

Do. Ĉion bonan, kaj plezuran aŭskultadon de la disaŭdigoj de la Radio Esperlando kaj ĉi tie kaj ĉe nia alia adreso prezentitaj en ĉi tiu artikolo: http://www.esperlando.net/uvl/

Zbigniew Wybraniec (Administranto).