UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

23 Jun 2012

Urtiko Kuracas

Urtiko – la pikanta kuracilo 

Fonto: Internacia Naturkuraca Asocio
Fare de: Abdurahman Junusov, Rusio  

Brennnessel.jpg
Urtiko - Foto el la Vikipedio
 Urtiko…La simpla, ŝajnus, herbo, kiu kreskas sub niaj piedoj, en legomĝardenoj, eĉ

ofte en rubejoj. Plej ofte, dirante pri urtiko, oni mencias nur, ke ĝi dolore pikas kaj brulvundas. Sed krom tio ĝi estas ege utila por homo kaj homa sano planto.

Ekzistas kelkaj specoj de urtiko: urtiko dioika, (duhejma), urtiko monoika bruljukanta, unu-kaj plurjaraj.

Ili estas vaste konataj plantoj. La unua - alta je 30-150 cm, multjara herbeska planto, kies folioj, same kiel trunko, estas kovritaj per pikaj fragilaj haretoj. Tuŝante la korpon de homo, la supraj partoj de la haretoj rompiĝas kaj restas en la vundetoj de hauto. Kune kun finaĵo de la hareto en vundon eniĝas koroda likvaĵo, elvokante la senton de brulvundo. La dua alta je 15-60 cm, unujara planto kun elipsaj folioj, pli pikema, ol la unua. Floras de junio ĝis malfrua autuno.

Dank' al sia kapablo vegete reproduktiĝi kun helpo de longaj radikoj foj-foje faras vastajn densejojn.

Bruligaj haretoj de urtiko enhavas formikan acidon, kiu kaŭzas ĝian akrecon. U. floras de majo ĝis malfrua autuno. La herbon oni kolektas dum somero, enperiodo de florado de u., la radikojn – dum malfrua aŭtuno. En la scienca medicino oni uzas preparaĵojn el la folioj, en la popola ankaŭ la radikojn.

La folioj de u. enhavas grandkvante klorofilon, flafonajn kaj tanajn substancoj, silikan kaj formikan acidojn, pantotenan acidon, glucidon, proteinon, kalion, kalcion (kiel karbonado), feron, grasojn, karotinon (pli multe ol enkaroto), askorbatan acidon (double pli ol en nigra rubo), vitaminojn С, К, B1 kaj aliajn aĵojn.

Urtiko ne nur brulvundas, sed ankau kuracas. Ĉi-herbo estas trezoro, kiu kreskas sub niaj piedoj. Bonegajn plijunigajn ecojn de urtiko estas delonge konataj. Ĝi tre bone influas la sangon. Verŝajne unu el la plej utilaj por homo plantoj, precipela junaj printempaj plantidoj. Sufiĉas diri, ke 100-150 gr da freŝa u. liveras homon per la tuta diurna kvanto da necesaj substancoj. Estas konataj la okazoj, kiam homoj resaniĝis de kancero nur aldonante urtikon al ĉiuj siaj manĝaĵoj.

Jen kion rakontas pri la kuracaj ecoj de urtiko Patimat Kadirova, specialisto pri internaj malsanoj kaj pri dietoj, kuracisto de la Centra RespublikaKliniko en Maĥaĉkala (Respubliko Dagestan): Ecoj, efikoj: multvitamina, refreŝiga, plifortiganata imunan sistemon, hemostaza (sanghaltiga), vundkuraca, sangpuriga, anestezia, antisepsa, laktogeneza, uriniga, kontraŭtubera.

Tuj mi volas averti: uzi urtikon sen konsilo kaj rekomendode kuracisto ne indas. Preparaĵoj el ĉi-planto estas maluzendaj por gravedaj virinoj, ĉe hipertensio kaj aterosklerozo, sangofluo ligita kun ŝvelaĵoj en utero, kaj la homoj kun sangaj problemoj devas tre singarde uzi ilin.

Klorofilo plivigligas intterŝanĝon de substancoj, altigas tonuson de utero kaj intestaro,
rapidigas regeneron de histo, ekscitias la kor-angian kaj spiran sistemojn.

Oni kolektas foliojn kaj florojn de u. somere, radikojn –dum malfrua autuno. La freŝan sukon el folioj de u. po 1 te-kulereto 3 foje dum tago oni uzas.

Freŝan sukon el folioj de u. po 1 te-kulereto 3 foje dum tago oni uzas ĉe sangosputo, sangofluo el nazo, hemoroida sangofluo kaj troaj menstruaj sangofluoj. Vaporigaĵojn el floroj kaj folioj de de u. po 50-60 g / 1 litro de bolanta akvo oni trinkas ĉe malario, kronikaj haŭtmalsanoj, aknoj, pustuloj.

Ĉe tubero de lieno oni akceptas 3-foje dum tago sur pinto de tranĉilo pulvoron el miksaĵo (egalparta) de folioj de ŝalfeo, folioj de lancetfolia plantago kaj u., posttrinkante akvon. Se sur la korpo aperadas aknoj, pustuloj, ekzantemoj, ĉe jukoj oni diras, ke tio estas postsekvo de “malpuriĝo de” de sango. Tiuokaze oni faras miksaĵon el egalaj kvantoj de folioj de u., folioj de leontodo kaj floroj de dornberoj. Por la taga porcio – 2 kuleroj da miksaĵo per 2 glasoj da bolnta akvokaj vaporigas en forno 2-3horojn. Trinki ĉiutage dum du semajnoj. En tiu periodo necesas manĝi nur ekskluzive per laktaj manĝaĵoj, dieto sen viando, ovoj, fiŝo, malpermasatas brando, biero.

Ĉe hemoroido, kiam forte doloras lumbo kaj ventro, ĉiutage oni trinkas po 4 glasoj de elbolaĵo l folioj de u. kaj ŝelo de frangolo (nefreŝa, sed kolektitaj en pasintaj jaroj) ĉiu po 8 gr / 1 litro da akvo. la miksaĵon boligi 10 minutojn.

Ĉe disenterio oni trinkas elbolaĵon el miksaĵo de folioj de u. brulvundiga kaj rubuso po 1 tekulero de ĉiu por 1.5 glasoj da boligita akvo (taga porcio), oni elboligas dum 2 horoj en bakforno.
En plimulto de okazoj de apliko de u. , kiel sangopurigilo, oni uzas ne nur foliojn, sed ankaŭ radikojn (elbolaĵo-infuzaĵo) de u. dioika kaj brulvundiga.

Ekstere.
Ĉe reŭmatismo oni brulvundigas dolorajn lokojn per u. kaj ŝmiras per ordinara keroseno. Alterne: unu tagon ŝmirado, la alian brulvundigado per u.

Ĉe elfalado de la haroj: 3 foje dum semajno oni lavas la kapon per forta dekokto de eriko, radikoj de lapo kaj de u. brulvundiga. Foj-fojeoni aldonas al tiu-ĉi miksaĵo ankoraŭ strobilojn de lupolo.

Ĉe sangado el vundo oni puran ŝtofon, kiun antaŭe oni ensorbigas per suko el tretitaj u. folioj.

Biologo Suĥanova I. el Moskvo informas pri la popola receptor kuracibrulvundojn. El freŝa herbo de akra u. oni preparas brandan infuzaĵon. Malsekiĝinte en ĝi bandaĝon, oni metas ĝin al la brulvundo.

Urtiko dioika
Se dum longa tempo akceptadi la infuzaĵon de la folioj de dioika u. kaj sekvi dieton (ne manĝi viandon kaj fiŝon, grasan manĝaĵon), oni povas kuraci larĝigon de vejnoj. Ankaŭ uzi por diversaj stomakaj, laksigaj multevitaminaj miksaĵoj. 15 g da herboj infuzi en 1 glaso da bolanta akvo (kiel teon) dum 10 min. Akcepti po 2 kuleroj 3-4-foje dum tago.

Lamio (Lamium L.), floroj. 1 kuleron da floroj sekigitaj aŭfreŝaj por glaso da bolanta akvo. Infuzi volvitan dum 30 minutoj, filtri. Trinki po 1,5 glasoj 4-5 foje dum tago aŭpo unu glaso 3 foje dum tago, varman.
Estas aplikata ĉe alergia ekzantemo, furunkozo, ekzemo, ekzantemoj, skrofolo, kiel bona sangopurigilo.

Folioj de salvio-1 parto, folioj de plantago-1 parto,folioj de u. brulvundiga - 1 parto. La herbojn pulvorigi, bone intermiksi. Manĝi 3 foje dum tago la pulvoron sur la pinto de tranĉilo ĉe ŝvelaĵo de lieno.
Lamio la tuta planto-1 parto, violo trikolora-1 parto, череда-1 parto, fragoj-1 parto. Ĉiujn herbojn pecetigi, bone intermiksi. 20 gr.de la miksaĵo por 0,5 litroj de boligita akvo infuzi volvitan dum 1 horo, filtri.Trinki kiel teon dum tago3 glasojn ĉe malsano de lieno.

Kaluno (herboj) -4 partoj, betulaj burĝonoj-1 parto, majorano(herboj)-2 partoj, u. dioika(folioj) -1 parto. Ĉion pecetigi, bone intermiksi. 2 kulerojn da la miksaĵo por 500 gr. da varmega boligita akvo. Boligi dum10 minutoj, infuzi volvitan 30 minutojn,filtri. Trinki po 1/3 da glaso 3 foje dum tago, postmanĝi. Aplikebla ĉe kronikaj bronkitoj.

Kontraŭhemoroida kolekto. Urtiko(folioj)-1 parto, ramno(kortiko)-1 parto. 8 gr. de la miksaĵo por litro da boligita akvo. Boligi dum 10 minutoj sur malforta fajro, infuzi volvitan 30 minutojn, filtri. Trinki po 1 glaso 4 foje dum tago ĉe fortaj doloroj sen tuberoj.
Lamio. 1 kuleron da florantaj pintoj aŭfloroj por glaso da varmega akvo infuzi volvitan 30 minutojn, filtri. Trinki po duonglaso 4-5 foje dumtago ĉe uteraj, renaj kaj nazaj sangadoj.
Lamio. 1 kuleron da sekaj floroj por glaso da varmega akvo infuzi volvitan 30-40 minutojn, filtri. Trinki po duonglaso 3-4 foje tage ĉe furunkozo, ekzemo, kiel sangopurigilon.

Vundoj, tranĉvundoj, gratvundoj, ulcerroj.
Urtiko brulvundiga. Elpremi sukon el u., ŝmiri per ĝi la vundon, trempi en ĝin ŝtofon kaj bindi la vundon. Eblas treti la foliojn ĝis suko kaj survundigi.

Reŭmatismo.
Alkoholo 90-96 % - 1 parto, suko de u. brulvundiga- 1 parto, mielo natura – 1 parto. Ĵuselpremitan sukon de u. miksi kun alkoholo. Aldoni mielon. Ĉiujn partojn egale. Bone intermiksi. Meti en fridujon malsupren, dekokti 2 semajnojn. Poste trinki po 30 gr. 3 foje tage je 30 minutoj antaŭmanĝi. Trinkadi 6 monatojn.

Maljunula malforteco.
Urtiko. 200 gr. de maja u. surverŝi per 0,5 litroj da vodko aŭ50-60 % alkoholo. La gorĝon bindi per gazo aŭ ŝtofo. La unuan diurnon teni sur fenestrobreto, kaj la sekvajn 5 – en ŝranko, en mallumo. Filtri, eltordi. Trinki po 1 tekulero je 30 minutoj antaŭmanĝi kaj unu tekuleron antaŭnokto.

Vitaminaj kolektoj.
1. Fruktoj de eglanterio – 3 partoj, beroj de vakcinio– 1 parto, folioj de u.- 3 partoj.
2. Folioj de u. – 3 partoj, folioj de sorparbo – 7 partoj.

Kolekton 2 oni infuzas tiel: 1 kuleron da miksaĵo por glaso da varmega akvo. Boligi dum 10 minutoj. Infuzi volvitan 4 horojn. Trinki po duonglaso 2-3 foje tage.

Kontraŭekzema trinkaĵo.
Infuzi unu kuleron da folioj de lamio por glaso daakvo. Volvi por 2 horoj kiel eble pli varme. Trinki dum 30 - 40 minutoj po unu glaso. La florojn oni trinkas ĉe spirmalsanoj, ĉe dispepsio.Dekokton de la herboj oni trinkas kontraŭskrofolo, furunkozo kaj aliaj haŭtaj malsanoj.

Urtiko dioika – vidkapablo
S-ino Otockaja el Moskva regiono komunikis, ke ŝia vidkapablo grave malfortiĝis. Sed ŝi rimarkis, ke printempe post monata dieto de supoj el junaj urtikoj ŝia vidkapablo pliboniĝis je 2,0

Hemoroido.
1 kuleron da sekaj folioj de u. dioika surverŝi per 1 glaso da bolanta akvo, boligi dum 10 minutoj sur malforta fajro, malvarmigi, filtri. Trinki po 1 kulero 5 foje dum tago. Ĉe fortaj hemoroidaj doloroj oni preparas miksaĵon el folioj de u. kaj koriko de ramno ( po 8 gr). La miksaĵon surverŝi per 1 litro da bolanta akvo, varmigi sur malforta fajro 15 minutojn. Malvarmigi, filtri. Trinki po duonglaso, dezirinde varman 3 foje tage (el ili nepre 1 fojon antaŭnokto).

Infuzaĵon de u. oni trinkas por preventi podagron kaj apero de kalkulusoj, kaj ankaŭ ĉe diversaj sangadoj: nazaj, pulmaj, hemoroidaj. La kapablo ĉesigi sangadon klarigeblas per ĉeesto en u. de vitaminoj C kaj K.

Ĉe akutaj kaj kronikaj inflamoj de la maldika intesto: 2 kulerojn da seka pulvoro el folioj de u. enŝuti en 1 glason da acidlakto. Trinki 1 glason matene je malsata stomako kaj vespere je 2 horoj antaŭdormi, se ne estas malpreskriboj. La kurson de kuracado determinos la kuracisto. La praktiko montras, ke ĉiu-ajn herbo estas tre efika dum 7-10 tagoj de aplikado, poste plej ofte venas aŭkutimiĝo de la organismo al la kuracilo, aŭtroa saturiĝo de la organismo per kemiaj konsistaĵoj de la herbo. Sed feliĉe, 7-10 tagoj kutime sufiĉas por la plena sanigado de multaj malsanoj.

Ekstere.

Ĉe kalviĝo kaj kapaj haŭteroj:
oni preparas infuzaĵon el miksaĵo de la herboj: eriko, radikoj de lapo kaj radikoj de u. brulvundiga (po 1 kulero de ĉiu herbo por 1 glaso da bolanta akvo). La infuzaĵon oni devas prepare en termoso dum 1 horo, periode iom skuante. La infuzaĵon elverŝi en pelvon, kuŝiĝi tiel, ke la kapo pendu malsupren. La pelvon meti sur la plankon. Merginte viŝtukon en la infuzaĵon, rapide, dum varma, meti la tukon sur la pendantan kapon kaj komencu trankvile per rondiraj movoj masaĝi la kapan haŭton. Alfluo de la sango al la kapo, masaĝo kaj kuracaj kvalitoj de la herboj helpos al vi dum unu monato restaŭri la hararon.

Riĉa per glukozo, karoteno u. estas utila ĉe la plej moderna malsano – kronika laco, avitaminozo, por plibonigo de imuneco kaj metabolo.

Pulmaj malsanoj, tusado: Siropo el u. kaj mielo kun teo.

Spirafekcio: foliojn de u. miksi kun mielo. Trinki po 1 kulero. Dekokto de semoj eligos sputaĵon ĉe tusado, haltigos sangosputadon, eligos el la maldika intesto mukon, el la abdomeno – likvaĵon ĉe hidropso.

Reŭmatismo. Apliki infuzaĵon el infloreskoj de u.

Anemio, sangado, diabeto, impotenteco: siropo el u. kaj mielo kun teo.

Haŭtaj problemoj: miksi u. kun salo, almetadi la miksaĵon sur la koncernajn lokojn. (ŝvelaĵo, bluaĵo k.a )

Purigo de renoj: Akceptadi 1 foje dum diurno 3 gr da semoj de u. dum 2-3 semajnoj.

Recepto por maljunuloj: 200gr da freŝa juna u. surverŝi per 0,5 l da brando, la botelon volvi per gazo. Dum la unua diurno teni sur fenestrobreto, poste 6 diurnojn –en malhela loko. Akceptadi antau manĝo kaj antau sonĝo po 1 te-kulereto. Por la kurso – 1 botelo. Altiĝas imuneco, pliboniĝas laboro de koro, konsisto de sango, koordino de la movoj, malaltiĝas la nivelo de holesterolo en la sango.

Bonega juniga rimedo – la suko de u., miksita kun akvo je1:2, akceptadi po 50 gr potage.

Ĉe avitaminozo – suko el junaj  побегов– po 1 te-kulereto 3 foje dum tago 20 min antaŭla manĝo.

Estas ankoraŭ pluraj receptoj el tiu mirinda planto. Pri ĉiuj demandoj vi povas konsultiĝiĉe la aŭtoro:
junusov@dinet.ru

18 Jun 2012

Nekredebla Paradokso de la Politika Korekteco

"Laboro" en la toaleto kaŭzas traŭmon ĉe la vermoj?

 

Loĝanto de Novzelandio, kiu inventis toaleton uzantan vermojn por produktado de la komposto, devis pruvi ĉe la Oficejo por Inventoj, ke "laboro" en la toaleto ne kaŭzas traŭmon al tiuj bestoj – informas la portalo www.news.au
Laborantino de la Patenta Oficejo en Auckland, diris al Collon Bell – la inventinto de la "natura" toaleto – ke li alportu al ŝi la spertulan raporton je la temo: "la influo de dungo de la vermoj "labori" en la toaleto je ilia psiko".
  • Ŝi decidis ke la vermoj estas subigataj al ne justa traktado, kio povus malbone respeguli je ties psika sano – komentas S-ro Bell...
La viro sukcesis fine trovi opinion de la spertulo kiu certigis, ,ke vermoj en la toaleto fartas vere bonege kaj multiplikas feliĉe kaj kun ĝojo. Frunte al jam tiaj eĉ pruvoj, la Patenta Oficejo jam ne povis diri NE, al S-ro Bell.
Fonto de la informo: INTERIA.PL

13 Jun 2012

INTERNACIA STUDUMO PRI TURISMO KAJ KULTURO

De: Andrzej Grzębowski

2012/6/13 <andreo@rubikon.net.pl>

Estimataj!
Ni rememorigas, ke ĝis la 23.06.2012 eblas aliĝi por la studado en Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo (ISTK) kun 50% promociaj prezoj por la studjaro 2012/2013 lau informilo kiun ni kunsendas al Vi sube. Samdate eblas promocie aliĝi por la Esperantotur – vojaĝoj lau la lasta TEK 2012/2013.
Dankon pro Via interesiĝo!
Andrzej Grzebowski
Prezidanto de Program Konsilio de Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo
kaj Internacia Klubo ESPERANTOTUR en Bydgoszcz, Pollando

INTERNACIA  STUDUMO  PRI  TURISMO  KAJ  KULTURO (ISTK)
CENTRO  de  KONSTANTA  EDUKADO en  BYDGOSZCZ
KLERIGEJO DE LA INTERNACIA AKADEMIO DE LA SCIENCOJ (AKB/AIS)
STR. M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 10, PL-85-094 BYDGOSZCZ tel./fax: (+48-52) 346-11-51
   retpaĝo: http://www.esperanto.bydgoszcz.eu/ ret-poŝto: stud-esperanto@wp.pl/ stud@esperanto.bydgoszcz.eu/
                           .
INTERNACIAJ KURSOJ EN BYDGOSZCZ DUM 23.09 – 21.12.2012 PRI BYDGOSZCZ, POLLANDO KAJ TURISMO EN LA MONDO, DIPLOMATIO, POLA KULTURO KAJ LINGVO,TRADUKADO,ENTREPRENEMO
KAJ ANKAU pri ARTA KERAMIKO okaze de 125 JAROJ de ESPERANTO
Nun ni proponas promocian aliĝon ĝis la 23.06.2012 por la studado en Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo (ISTK) en Bydgoszcz 2012/2013 - dum 23.09.2012 ĝis 20.04.2013 – pagante nun ĝis la 23.06.2012 sumon de 200 EUR au 200 USD al nia konto: Konto n-ro (IBAN):  PL80 13201117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo  POCZPLP4 por Internacia Centro
Vi ricevos 50% rabaton de ISTK-studadkotizoj por 2012/2013. Se la studadkotizo 200 EUR au 200 USD estos pagita post la 23.06.2012 ĝi sufiĉos nur por unu semestro dum 23.09-21.12.2012 au 21.01–20.04.2013, kio ebligos ricevon de 90-taga Schengen-vizo ne nur por Pollando, sed por ĉiuj Schengen-landoj de Europo. Gajnu 50% rabaton kaj aliĝu/pagu ĝis la 23.06.2012.
Eblos ankaŭ samtempe studi ĉe Ekonomia Universitato en Bydgoszcz (WSG-EUB). Tiucele aliĝinte al ISTK-studado kaj paginte 200 EUR eblas ankaŭ ricevi invitilon – konfirmon por pola vizo de Ekonomia Universitato, kiu ebligos ricevi ankaŭ Schengen vizon por 90 tagoj. En Ekonomia Universitato eblas studi en 18 fakoj kun 50 specielecoj en pola lingvo krome en Esperanto, angla kaj rusa lingvoj. La aldona kurso dum 23.09-21.12.2012 ĉe Ekonomia Universitato en Bydgoszcz kostos 150 EUR por la Internacia Kurso pri Entreprenemo kaj Turismo kaj po 100 EUR por 1 monato de loĝado. Tiuj aldonaj kotizoj de Ekonomia Universitato eblas pagi post la alveno al Bydgoszcz.Eblas nur aliĝi por 38-aj IFTEK en Bydgoszcz dum 23-30.09.2012 kun 42 AKB/AIS Sesio, kursoj por vojaĝgvidantoj, ĉiĉeronoj, tradukistoj, diplomatio, keramiko, ekzamenoj A1 laŭ niveloj de Europa Konsilio en Bydgoszcz dum 23-30.09.2012–kotizo 150 EUR kun 7 tranoktoj en Bydgoszcz kaj la tuta programo kaj dum 30.09-7.10.2012 eblos vojaĝo lau Itinero de Ludoviko Zamenhof en Pollando. Post la aliĝo kaj pago eblos ricevi invitileterojn por vizoj.

NI INVITAS AL STUDADO DE TURISMO, KULTURO KAJ LINGVOJ en la jaroj 2012/2013         Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo Centro de Konstanta Edukado estas Klerigejo AKB/AIS funkcianta ekde 1991,  laŭleĝe registrita ĉe Kuratorio pri Edukado en Bydgoszcz (n-ro 232/94) kaj ĉe la Urbestro de Bydgoszcz (n-ro 13/08). En 1996 la studumo akiris la statuson de klerigejo de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino. En la studumo instruadas lekciistoj de AIS kaj AIS-Klerigejo Bydgoszcz (AKB), Internacia Esperanto-Instituto (IEI) en Hago, Universitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz (UKW-UKG) kaj Muzeo de Diplomatio, Grandpolia Altlernejo de Turismo kaj Administrado en Poznań, Ekonomia Universitato en Bydgoszcz (WSG-EUB), Kujavia-Pomerelia Centro por Edukado de Instruistoj, Vojevodia Kulturcentro en Bydgoszcz, krom tio ĵurnalistoj kaj spertuloj de Pola Turisma-Landkona Societo, Societo de Amikoj de la Urbo Bydgoszcz, Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo „Kujavio kaj Pomerelio”, Pola Esperanto-Asocio kaj Oficejo de Vojaĝantoj „Flugo”. En la studumo povas studi ĉiu persono, kiu finis 18-an vivjaron kaj havas almenaŭ meznivelan edukitecon (maturec-ekzamenon) kaj bonan san-staton. Plena eduk-ciklo daŭras tri jarojn kaj permesas akiri sciojn necesajn por labori en naŭ profesioj (simboloj de Eŭropa Unio):                     
post la 1-a studjaro -           akireblaj kvalifikoj: lektoro de Esperanto por komencantoj kaj gvidanto de porinfanaj aranĝoj;
profesioj/postenoj: oficisto pri turisma informado (422104), oficisto en vojaĝagentejo (422103)
kaj internacia vojaĝgvidanto (511301); Esperanto-instruado lau niveloj A1 kaj A2 de Europa Konsilio
                                   
post la 2-a studjaro -           kvalifikoj: lektoro de mez-nivelaj kursoj de Esperanto kaj verkanto de arta keramiko; profesioj/postenoj: organizanto de turisma priservado (341401), regiona turisma ĉiĉerono (511304) kaj animanto de kultura agado (347601); Esperanto-instruado lau niveloj A1, A2 kaj B1 de Europa Konsilio

post la 3-a studjaro -           profesioj/postenoj: kursgvidanto de Esperanto (235910), specialisto pri organizado kaj disvolvo de turismo (241915) kaj specialisto pri organizado de kulturo - kulturscianto (244103); ev. titolo de bakalaŭro de AIS /Akademio Internacia de la Sciencoj/  pri humanistiko aŭ morfosciencoj kaj Esperanto-instruado lau niveloj B2 de Europa Konsilio.


                Laŭ dekreto de la pola Ministro pri Edukado de la 1-a de augusto 2000 j., kiu estis publikigita en la ŝtata leĝ-ĵurnalo — fin-diplomoj de la Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo validas kiel oficialaj polaj dokumentoj rajtigantaj ĉiĉeronojn kaj vojaĝgvidantojn labori en Esperanto, kiu estas grava rekono de Esperanto en turismo. En la jaroj 2012/2013 kadre de la Studumo oni planas kunlabore kun Universitato de Kazimiro la Granda, Ekonomia Universitato en Bydgoszcz kaj aliaj altlernejoj kaj instru-institucioj, krome Oficejo de Vojaĝantoj „Flugo”-gvidadon de specialigitaj kursoj pri turismo, kulturo kaj bizneso kaj ankaŭ konversaciajn lingvokursojn. Eblas ankaŭ partopreni semajnajn kursojn kun studentoj de ISTK/AKB–prezo 10 EUR+loĝado en studenta domo po 10 EUR/nokte,do entute 60 EUR semajne kun 5 tranoktoj.Kunlaboro kun AIS – Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino kaj kun sciencaj institucioj en Pollando permesas akiri sciojn pri diversaj branĉoj de scienco kaj kulturo-i.a. pri ekologio, eŭrologio, etnologio, etnografio, arta keramiko, kultur-kaj soci-geografio, interlingvistiko, historio, politikaj sciencoj, diplomatio, komerco, merkatiko, estrado, kaj de pluraj lingvoj. La studado okazas laŭ Bolonja-sistemo – necesas akiri po 150 kursojn/studunuoj por bakalaŭro kaj magistro de AIS – Akademio Internacia de la Sciencoj.
            La studjaro  2012/2013 daŭros ĝis aprilo 2013 kaj ampleksos: laŭ ĉiutaga sistemo po 30-40 studhoroj semajne, kaj laŭ t.n. eksterĉeesta sistemo — la  stud-ekzamenajn : Internacian Kurson por Vojaĝgvidantoj dum 13-20.04.2013 kun 44 AKB/AIS Sesio, kadre de 38 Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz dum 13-20.04.2013. Por la 23.09.2012-20.04.2013 povas aliĝi kaj veni al Bydgoszcz ĉiu kiu ne bezonas polan aŭ Schengen vizon. Eblas ankaŭ aliĝi kaj pagi kiel eble pli frue, ĝis septembro 2012 aranĝi vizon por 23.09.2012 – 20.04.2013 kaj post la studado havi studentajn praktikojn en Pollando kaj Europo, ankau dum semestraj studadoj 14-21.12.2012 kaj 26.03-2.04.2013. Necesas partopreni almenaŭ finekzamenan 44 AKB/AIS-Sesion dum 13-20.04.2013 ankaŭ kun Internacia Kurso por Esperanto – vojaĝgvidantoj. Eksterĉeestaj gestudantoj povas ankaŭ partopreni, sen krompago, libere elekteblajn kursojn ekster la sesioj.
La partopreno en la 38 IFTEK Internacia Forumo pri Turismo, Edukado, Kulturo dum 23-30.09.2012 kaj 38 Esperanto – Tagoj de Bydgoszcz kun 44 AKB/AIS Sesio kaj ĉiuj kursoj dum 13-20.04.2013, kostas same 150 EUR kun 7 tranoktoj en hotelo au en studentaj domoj. Se oni tamen volas nur ricevi atestojn pri finitaj kursoj de internacia vojaĝgvidanto, ĉiĉerono, instruisto de Esperanto tradukisto(nivelo B2 lau Europa Konsilio) pri diplomatio au arta ceramiko necesas pagi surloke aldone po 50 EUR por ĉiu el la finitaj kursoj.
            Dum la jaroj 1991–2012 lecionojn en la Studumo gvidis lekciistoj el 60 landoj de Eǔropo, Afriko, Ameriko, Azio kaj Aŭstralio por gestudantoj el 90 landoj de la mondo. La plej ofte uzataj lingvoj en la Studumo, apud la pola kaj Esperanto, estis: angla, hispana, franca, litova, ĉina, albana, itala, kazaĥa, mongola, germana, rusa, portugala kaj svahila. La gestudantoj konatiĝis tiel pri kulturo kaj lingvoj de diversaj nacioj, kaj fremdlandanoj ankaŭ pri la pola. Okazis ankaŭ Internacia Festivalo de 36 lingvoj. La instruado en ISTK nun okazas en Esperanto kaj pola lingvoj, ankaŭ parte en angla, germana, hispana, litova kaj rusa lingvoj.                                                                                                                           Nun la studkotizoj por la studjaro 2012/2013 estas samaj por ambaŭ sistemoj – 400 EUR aŭ 400 USD ĝis la 25.06.2012. Kaze de enpago kaj neeblo alveni la kandidato povas prokrasti la studentiĝon ĝis la sekva studjaro (t.e. 2013/2014), studentigi anstataŭe alian personon el la sama aŭ alia lando, aŭ – se eblas – utiligi la pagon por internaciaj vojaĝoj de la Internacia Klubo „Esperantotur”; resendo de la mono ne eblas. Eblas ankaŭ aliĝi por Kursoj de Pola kaj Esperanto Lingvoj en Universitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz(UKW) dum 25.09 – 12.12.2012, kio kostas aldone 150 EUR. La kurso ebligos lerni la polan lingvon tiugrade, ke oni povos aliĝi por 2013/2014 ankaŭ al studado ĉe Universitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz ĉu por studi geografion kaj turismon, ĉu aliajn fakojn en la Universitato. Tiamaniere, studante en Bydgoszcz eblos samtempe akiri kvar diplomojn: de ISTK, bakalauran kaj magistran de AIS-Akademio Internacia de la Sciencoj kaj magistran de la Universitato de Kazimiro la Granda  (UKW) aŭ de Ekonomia Universitato en Bydgoszcz. Aldone eblas krome aliĝi por Internacia Kurso pri Diplomatio, kiun gvidos dum 2012/2013 OProf.dr hab. Adam Sudoł-Prezidanto de Societo de Diplomatio-Amantoj kaj Historio de Migrado “Pro Diplomatio” samtempe Direktoro de Muzeo de Diplomatio ĉe Universitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz. Aldona pago estas 150 EUR, do kun ISTK studado 2012/2013 estos 500 EUR aŭ ISTK studado 200 EUR + kurso de pola lingvo ĉe UKW-Universitato 150 EUR = 350 EUR kaj aldone Internacia Kurso pri Diplomatio – 150 EUR – entute 500 EUR au ankau Ekonomia Universitato (EUB) en Bydgoszcz +150 EUR – tiam kune 650 EUR. 
Aliĝojn akceptas la sekretariejo de la studumo (adreso supre); la studkotizojn  por 2012/2013 oni pagu al bankkonto:
Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz, Konto n-ro (IBAN):  PL80 13201117 2034 0100 2000 0001,
SWIFT kodo  POCZPLP4 por Internacia Centro
     Grave: sen studpagoj ne eblas ricevi invitleterojn, se la aliĝinto ilin bezonas por akiri polan vizon; krom tio konsideru, ke aliĝinte malfrue  estas tre malfacile aranĝi vizon por la kuranta studjaro — tial indas aliĝi kaj pagi frue. Pli facile eblas ricevi vizojn aliĝante samtempe al ISTK + UKW + EUB – studado. Organizantoj de minimume 10 personaj grupoj povas studi senpage!
     La modestaj viv-kostoj en Bydgoszcz (loĝado en hotelo au  studentaj domoj) estas ekde 200 EUR aŭ 300 USD ĉiumonate laŭ postuloj de Schengen - landoj – inkluzive manĝadon - tiujn kostojn oni povas pagadi surloke.
     Gestudantoj de la Studumo povas ankaŭ studentiĝi ĉe la Akademio Internacia de la Sciencoj (krom-kosto 32,50 EUR), kio rajtigas al 75% rabato de kromaj kurset- kaj ekzamen-kotizoj de AIS en Bydgoszcz aŭ aliloke en centra/orienta Eŭropo — kaj al ĉiuj fin-studintoj permesas akiri la titolon de bakalaŭro, kaj, post pliaj du studjaroj, ankaŭ magistro de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) pri humanistiko aŭ morfosciencoj.
     Dum 2006/2007 en ISTK en Bydgoszcz studis 132 gestudentoj el pli ol 20 landoj kaj 4 kontinentoj kaj  pli ol 70 gestudantoj dum 2007/2008 kaj 2008/2009 kaj ankau pli ol 80 por 2009/2010 kaj pli ol 130 por 2010/2011 de la tuta mondo. Por 2011/2012 jaroj aliĝis al ISTK pli ol 70 kaj nun por 2012/2013 jam pli ol 50 gestudantoj el Afriko, Azio kaj Europo. Bonvenon al nia Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo kaj AIS-Klerigejo Bydgoszcz(AKB), kiu estas la unua en la mondo, kie oni ĉiutage instruas en Esperanto!
         Direktoro de ISTK                                                            Prezidanto de la Program-Konsilio de ISTK
(—) mag.
Wojciech Rumiński                                            (—) ASci. mag. Andrzej Grzębowski

Modelo de la  A L I Ĝ I L O – uzu apartan folion

por Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en 2012/2013
aŭ por kursoj ........................................................... en ISTK en 2012/2013 aŭ por vojaĝoj de Internacia Klubo „Esperantotur“, datoj, landoj, itineroj
FAMILINOMO:                 ...................................................................................................................................................
Nomoj:                                .................................................................................................................................... ..............
Naskiĝdato kaj loko:      .................................................................................................................................... ..............
Plena poŝta adreso: ..................................................................................................................................... ...................
Tel./ fakso/ e-mail:     ......................................................................................................................................................
Finita lernejo-akirita eduko: ............................................….............................................................................................
Dato:                          ......................................... Subskribo: ...............................…............................................................
D E K L A R O

Mi aliĝas ( jes / ne ) ankaŭ al Internacia Centro pri Turismo kaj Kulturo – Internacia Klubo „Esperantotur” en Bydgoszcz pagante la trijaran membrokotizon: 20 EUR aŭ 30 USD kaj studentoj, pensiuloj, neplenlertaj – 10 EUR au 15 USD al la banko konto:
PL80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo  POCZPLP4 por Internacia Centro,  dank’al tio mi rajtas ricevi 15% rabatojn de la Esperantotur  prezoj kaj de la studadkotizoj de Internacia Stuudmo pri Turismo kaj Kulturo /ISTK/.
INTERNACIA CENTRO PRI KULTURO KAJ TURISMO kaj INTERNACIA KLUBO „ESPERANTOTUR” en BYDGOSZCZ