UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

12 Apr 2012

Kontraŭkanceraj Kuraciloj

Alsendita per: Karol Krol
Elpoligis: Zbigniew Wybraniec

Kuraci la kanceron per fruktokernoj.Ĉiu devus scii, ke plimulto da oficialaj esploroj kontraŭ la kancero estas grandaj trompaĵoj” - Dro. Linus Pauling (1901-1994), du foja laŭreato de la Nobel Premio.


Kerno el la abrikoto enhavas en si la vitaminon “B17” kiu kuracas la tumoron en 100 procentoj da kazoj, eĉ ties plej malicajn variojn – asertas Dro. Ernesto Corntrerasa, kiu en sia kliniko kuracis el la kancero multajn milojn da pacientoj.

Vitamino B17, amigdalino (amigdalin) aŭ letrilo (letril) – estas tri diferencaj nomoj de la sama natura substanco. Unue oni makovris ĝin en la kernoj de la abrikotoj, poste oni malkovris ke ĝi elmontriĝas en 1200 specioj de diversaj plantoj. Plej multe tamen en la kernoj de popularaj fruktoj, tiaj kiel la abrikotoj, persikoj, nektarinoj, plumoj, pomoj, piroj, merizoj,kaj ĉerizoj.

Kuracan agadon de B17 oni priskribis jam en la egiptaj papirusoj antaŭ 5000 jaroj, proponanta tie uzon de la migdala akvo por kuracado de la haŭto-kancero. Similaj skribaĵoj pri aplikado de la amaraj migdaloj devenas el la Ĉinio de antaŭ 4500 jaroj. En la moderna medicino la unuaj informoj pri tio ĉi ke la B17 efike kuracas la kanceron aperis antaŭ pli ol 50 jaroj. Ties varmega propaganto estis la biokemiisto Dro. Ernest Krebs. Oni pritaksas ke de tiu tempo, pli ol 100 mil da malsanuloj je la kancero estis kuracitaj per la letrilo.. Efika funkciado de B17 oni pruvis en la sendependaj esploroj en pli ol 20 landoj, egale, en la kazoj de la homoj kaj ankaŭ la bestoj. La efikeco de la kompletaj resanigoj atingas preskaŭ 100%, sub la kondiĉo, ke la paciento ne estis pli frue malfortigita per la radiado aŭ la, tn. Ĥemio. Unu el inter la plej bone konataj nuntempaj centroj de kuracado per la letrilo estas la meksika kliniko de Dro. Ernesto Contrerasa Rodriguez.

Ĉar la B17 estas malmultekosta kaj efika, ĝi raopide iĝis la proverba “salgrajno en la okulo” de la institucioj konektitaj kun la usonaj farmakologiaj konzernoj. Letrilo estas la substanco natura, la same kiel la herbaĵoj. Oni ne povas patenti ĝin, do oni ne povas per ĝi gajnegadi. Oni tamen povas pro ĝi perdi. Kaj fakte eĉ tre multe perdi. Se la homoj ekscius amase, ke B17 kuracas la kanceron, la farmakologia industrio suferus gigant-skalajn perdojn pro rezigno el la ĥemoterapio. Finiĝus ne nur la gajnegado el la vendado de la ĥemio, sed ankaŭ ne estus jam plu allaso pri la eternaj esploroj kaj alpagoj al la medikamentoj. Nenio do estas mira, ke la sorto de B17 estas la historio plena da silentado, falsdigado, timigado kaj histerio anstataŭ de la verema kaj akurata scienca diskuto.

Cianidon por la sano.

Kiam niaj avinoj faris la konfitaĵojn por la vintro, ili metis la fruktojn kune kun la kernoj. Ne sciante ĉ pri tio ĉi ke ili provizis siajn familiojn per B17. Kiam niaj panjoj faris la konfitaĵon, ili jam forigis la kernojn, ĉar oni kredigis ilin, ke en la kernoj estas la cianido, alievorte, la “prusa acido”. La paniko trapenoetris evidente el Usono. Tial, hodiaŭ miloj da Usonanoj sekrete forveturas por kuraci sin al Meksiko... kaj revenas kuracitaj.

Cetere, en Pollando la same kiel en multaj aliaj landoj,, ni ne povas aĉeti la vitaminon B17 en ajna apoteko. Bonvolu kontroli, kiel afabla sinjorino ekster la vendotablo estos tajpanta en klavaron de la apoteka komputilo serĉante ĉiujn tri donitajn al si nomojn, post kio ŝi ridetos kaj diros: mankas io tia.

La fundamenta argumento kontraŭ la B17 estas la aserto, ke letrilo enhavas en si forte venenan cianidon. Tamen, vitamino B12 ankaŭ enhavas la cianidon kaj sen problemoj oni povas ĝin aĉeti en la apoteko. Eĉ sen la recepto. Kio do okazas?

Pli detalaj esploroj montris, ke la timigado per amigdalino mankas la sencon, ĉar la naturo perfekte sekurigis nin kontraŭ veneniĝo per la substanco devena el la kernoj. Eĉ pli, ĉar ĝi sekurigis nin duoble. Ni imagu al ni la banditon peerkutantan je la pordo, kaj la stultulon interne kiu ĝin ĉiam al ĉiu snepripense malfermas. La domposedantoj, sciante ke ili havas tie la stultulon, muntos en la pordo la barilon tiel, ke ne li nek la bandito povu malfermi la pordon.

Jen do, la sana ĉelo de la korpo estu vidata kiel la domo, en kiu tia barilo estas muntita, kaj ĝi mankas la stultulon. La malsana ĉelo de la korpo estas la domo en kiu ĉio estas inverse – mankas la baraĵo, kaj loĝas en ĝi 3000 da stultuloj. La banditon antaŭ la pordo reprezentas la cianido enhavita en B17.

B17 estas la substanco, en kies enhavo parto da atomoj tiel kunmetiĝis ke formiĝis la radikalo de cianido. Radikalo “naskas” la cianidon timoam, kaj nur tiam, kiam unue: kontaktiĝos kun la enzimo malfermanta (“la stultulo”) kun la nomo “betaglukozidazo” kaj due – mankas en la proksimeco la baranta enzimo kun la nomo rodonaza (“barilo”).
En la sanaj ĉeloj de la homa korpo ni havas la blokantan rodonazon, kaj preskaŭ tute mankas la betaglukozidazon. Precize inverse estas en la kazo de la ĉeloj kanceriĝintaj, en kiuj la betaglukozidazo montriĝas eĉ 3000 foje pli multa ol en la normala ĉelo, kaj ĝi mankas la blokantan enzimon – la rodonazon.

Do, kiam letrilo eniros la homan korpon, ĝi disiĝas en ĉiujn sanajn ĉelojn. En la sana ĉelo ĝi transformiĝas je la glukozo. En la kanceriĝinta ĝi liberigas la cianidon kaj alian, egale potencan veneon (benzoesa aldehido). Tiuj ĉi du toksoj detruas la ĉelon kanceriĝintan, kaj nur ĝin mem, kaj ja ĝuste tion ĉi oni volas.

Nun, sciante jam pri la meĥanismo, ni ekrigardu, kiel la usona Administracio pri la aferoj de la Nutraĵoj kaj Medikamentoj (FDA) penis delogi de la letrilo kaj kiel ĝi tmigis niajn patrinojn.

Unue oni anoncis ke la letrilo estas senutila por mortigado de la kancero, ĉar post la detalaj esploroj oni ne trovis en ĝi la cianidon. Post iu tempo, oni asertis ke la letrilo en la kanceraj ĉeloj liberigas la cianidon.

Tiam oni eldonis la inversan komunikaĵon: se do la letrilo enhavas la cianidon, ĝi estas toksa. Laŭ la FDA ni havas do la suituacion, ke ja fakte estas prava, B17 mortigas la kanceron, sed ĉar ĝi faras tion per la cianido, do “tio ĉi estas ja tiel ne humanitara”...

Finfine tamen, la FDA estis alvokita al la Federacia Korto, kie ĝi konfesis, ke ĝi ne posedas atesteblajn pruvojn pri la tokseco de la letrilo. Evidente, la pardonpeton mankis, kaj ni plu manĝas la kompotojn sen la kernoj.

Niaj avoj kaj praavoj manĝis kernojn multe pli ofte. Kelkiuj, tial ke ili ŝatis ilin, la aliaj, por ŝpari la monon, aŭ pro malriĉeco. Ili ankaŭ ofte manĝis la forgesitan jam per la modernuloj miligrian griaĵon, kiu enhavas B17. Al la manĝata per si pano ili aldonis ankaŭ la .semon de la lino kiu ankaŭ enhavas la latrilon. Ili manĝis la lakton kaj viandon de la brutaro kiu manĝis la grason, enhavantan ja ankaŭ la B17. La modernaj grasospecoj estis tiel modifitaj genetike, ke oni senigis ilin de la letrilo.
Kion pri tio diras la kuracistoj?

Multaj mondfamaj kuracistoj ne timas kuraci per la vitamino B17. Tamen, ne deprenante la diservojn de multaj noblaj polaj kuracistoj, plimulto aŭ tute ne aŭdis pri ĝi, aŭ konatiĝis kun la falsaj informoj pri ĝi, aŭ simple timas deiri de la superpremitaj per la farmakologiaj konzernoj procedoj. Tio ĉi aspektas iom simile kiel la histerio kun varmigo de la klimato.

En Pollando la somero estas pli malvarma ol kutime, sed Pollando aliĝas al la “batalado kun la klimatvarmiĝo”. Oni timigas nin per la mankiĝo de la glacio en la Arkto (la Norda Poluso), kaj tote oni prisilentas la rekordan plikreskon da glacikovro en la Antarktido (la Suda Poluso) ktp, ks.

Ni devus ankaŭ scii ke la kuracistoj estas fortege dependigitaj de la Kuracistaj Ĉambroj, kiuj al la ne humilaj kapablas depreni rajtojn performi la profesion. Volante do trovi la kuraciston, kiu havas la kuraĝon elkliniĝi, oni devas serĉi inter la emeritiĝintoj aŭ tiuj ĉi, kiuj havas la kuraĝon kontraŭstari al la sistemo.

Ĉu vi aŭdis Gesinjoroj, ke en la landoj, kie okazis longdaŭraj kuracvistaj strikoj, morteco de la populacio dum tiu tempo falis eĉ je 30% ??? Tiaj subitaj “resaniĝadoj” de socioj dam homoj dum la strikoj de la kuracistoj okazadis multfoje, en diversaj landoj, ekz, en Izraelo. Nu... Tiam homoj devis, pro la neceso, revenadi al la naturaj medikamentoj.

Jam de du semajnoj mi manĝas po 15 kernoj el la plumoj, kaj mi ne rimarkas iujn ajn flankefikojn. Aŭtoro de la libro titolita: “Świat bez raka” Mondo sen la kancero, baldaŭ aperonta en Pollando, konsilas manĝadon ĉiutage de tiom da kernoj kiom da fruktoj enhavantaj ilin ni manĝas manĝas tage (ekz: se ni manĝas tage 7-on da pru
noj, doni povas manĝiankaŭ 7 kernojn el ili). En la kazo de la malsano Dro. Krebs konsilas manĝadi ĉirkaŭ 35 da kernoj tage.

Eksterlande (ekz. Per la Interreto) oni povas aĉeti letrilon en la tablojdoj. Unu tablojdo enhavanta 500 mg, enhavas la vitaminon B17 kiu troviĝas en pli ol 100 kernoj. Pli da informo je la temo de B17 oni povas trovi en la eldonita en Pollando, per “Oficyna Wydawnicza” 3. 49 libro titolita “Terapia metaboliczna witaminą B17” Metabolika terapio per la vitamino B17. (atingebla ĉe la adresoj: www.nieznany.plwww.nexus.media.pl).
Wiele praktycznych informacji w języku angielskim można także znaleźć na stronie internetowej:
http://www.worldwithoutcancer.org.uk/
Jądra pestek moreli mozna też nabyć w Polsce: http://www.pestki-moreli.pl

Multe da praktikaj informoj en la Angla lingvo oni povas trovi ankaŭ sur en retejo:http://www.worldwithoutcancer.org.uk/
Kernojn de la abrikoto oni povas ankaŭ aĉeti en Pollando:http://www.pestki-moreli.pl
Arkadiusz Woźniak

Mi rekomendas ankaŭ la tekston: Tani i skuteczny sposób na raka “Malmultekosta kaj efika rimedo kontraŭ la kancero” kaj la superban libron malkovrantan veron pri la inokulado: www.jut.pl