UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

6 Nov 2011

Praktike Aplikata Internacia Lingvo

 Per: Z. Wybraniec
 La ILo demonstras sian utilecon kiel interligilo inter la popoloj kaj kulturoj. 

Jen ankoraŭ unu ĉarma animigita filmeto, trovebla ĉe la Mondeto. Ĝi estas duoblita en Esperanto kaj skribe kaj voĉe. Kvankam miaopinie, kaj la voĉkvalito kaj pronockvalito devus esti plibonigita, tiu ĉi filmeto estas tamen komprenebla kaj pli bonkvalitas ol pluraj aliaj kiujn mi jam vidis ĝis nun ĉe "YouTube". Gratulojn al ĉiuj ties aŭtoroj!

Mi ĵus ricevis la mesaĝon pri ĝi, enkadre de la "esperantoaustralia" Yahoo Grupo, fondita jam antaŭ sufiĉe longa tempo per la redaktorino de belaspekta kaj altvalora el ambaŭ, kaj utileca kaj arta vidpunktoj eduka blogo esperantista, Mondeto. Ĝi troviĝas ĉe la adreso: www.mondeto.com/

La aŭtorino de ĉi tiu blogo, kaj fondintino de la "esperantoaustralia" grupo, S-ino. Penelope Vos, estas bone konata, aktiva agantino en la esperantista kaj bahaista medioj de Aŭstralio, tre aktiva en la aŭstralia branĉo de ILEI, la Internacia Ligo de Esperanto Instruistoj.

Kvankam persone mi ne konsentas kun certaj politikaj elementoj kaj konstatoj en tiu ĉi blogo, precipe la globalismo, mi alte aprezas ties artan kaj edukan valorojn, kaj kvanton da laboro de S-ino. Penelope Vos, kiu elspezis multon da energio kaj laboro por fari kaj pluteni tiun ĉi retejon. En la rezulto, ŝia retejo estas laŭ mi unu el inter la plej belaj kaj atrakciaj aŭstraliaj retejoj. Gratulojn Penny!

Ĉi tiun fojon, S-ino. Vos, trovis ĉe "YouTube", kaj plusendis, ĉarman, porinfanan filmeton en la Internacia Lingvo, kiu speciale valoras pro tio ĉi ke ĝi tre taŭgas kiel la ekzemplo de ne-fanatika, praktika kaj utila informilo pri la Internacia Lingvo. Mi do prezentas (enkonstruas) ĝin ĉi tie.
Bonan spektadon!
1 Nov 2011

Ĉu Oni Fine Venkos la Kanceron?

Kontraŭkancera Vakcino el Usono, en Pollando?

Surbaze de la fonto: Esperanta Retradio 
Per: Zbigniew Wybraniec

Mi ĵus ricevis en mia poŝtokesto tiun ĉi voĉ-artikolon de Pola esperantisto, ĵus disaŭdigitan per la Esperanta Retradio. Ĵus antaŭ nelonge, nur pasintmonate, mi publikis similan artikolon ĉi tie, fontantan ankaŭ el Pola retportalo, pri simila vakcinomalkovro en Kubo. Mi do decidis publiki ankaŭ ĉi tiun artikolon, kiun certe multaj trovos tre interesa.

Estas ja mirinda, kiel tio ĉi okazas, ke tiu revolucia malkovraĵoj el la Kuba lando, preskaŭ tuj trovis sian respegulon en la Usono - sed ja neniam pli frue ol la Kubanoj anoncis ĝin fari, kaj jam aplikis ĝin en la vera vivo, ne nur en iuj testoj.

Nu... En Kubo, oni tion aplikas jam al la kancer-malsaniĝintoj en tieaj hospitaloj jam de ioma tempo... Kaj en Kubo, oni aplikas tion al siaj civitanoj, SENPAGE!

Por kontroli tion bonvolu vidi la artikolon publikitan ĉe, La Praktiko, la 19-an de Septembro 2011, sub la titolo: "Rekte el Kubo – la Vakcino je la Pulmo-kancero!?" Vi trovos ĝin ĉe la adreso: http://lapraktiko.blogspot.com/2011_09_01_archive.html kune kun atingebla tie konektopovo rekte al la Pola fonto, de kiu ĝi estis tradukita: http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,10259651,Prosto_z_Kuby_szczepionka_na_raka_pluc.html 

Estante fora de politiko, mi tamen estas koncernita pri la fundamenta, HONESTECO en la tiel nomata "Scienca Mondo".  Kiom da scienco estas tie kaŝiĝanta, kaj kiom da malhonesta, mensoga politiko kaj politika manipulado de la socio por siaj propraj celoj, fare de kalkaj malhonestaj individuoj, kiu ajn ili estus...

Mi nur scivolus nun ekscii, ĉu la Usona registaroj kuraĝos apliki tiun ĉi mirindan, sanigan (KUBAN) inventaĵon al siaj civitanoj kiuj ĝin bezonas - jam post ĉesi uzi POLAJN CIVITANOJN, KIEL SIAJN TESTBESTOJN?! 

Kion tiukoncerne faros la "Pola" registaro, aktuale troviĝanta sub praktike preskaŭ tota regado de la Eurokolĥozo en tuta sia teritorio, kie la Poloj restis jam praktike sen kontrolebleco per si mem pri siaj propraj aferoj: ŝtataj, ekonomiaj kulturaj, lingvaj kaj politikaj?!...

Nu... Kaj mi vere trovas tion ĉi esti la mirindega afero... kiel tio ĉi okazas ke, la Kubo publikas sian inventaĵon kaj, tiuj poste la Usono pretendas al ĝi, sed ĝi faras testojn unue en Pollando, la lando relative fora de si mem kaj de siaj civitanoj, la ne facile  kontrolebla per tiuj civitanoj lando kun al ili tute ne komprenebla lingvo? Tio ĉi vere pensigas.

Nu... Mi aldonu ĉi tie ke tio ĉi estas en Pollando, la lando kiu estis ĉiam, kaj tradicie, la amiko de Usono sed al kies civitanoj Usono obsine kontinuas rifuzi la senvizan interŝanĝon, sed dum kiam ties propraj civitanoj mem ja ne devas jam peti vizojn irante al Pollando!...

Ĉu oni povas imagi pli malhonestan, aĉan, kaj riproĉindan politikon!? En mia kompreno kiel honesta homo, tio ĉi estas tre facile komprenebla nur kaj sole nur, kiel la sinteno de la "Granda Frato" - en la lumo de ĉiuj aktualaj faktoj eĉ pli aĉa ol tiu ĉi, de iam ekzista Sovetia sinteno rilate al siaj satelitaj ŝtatoj.

Mirindaĵoj de la mirindaĵoj, malkovrantaj aliajn mirindaĵojn! Mi nur scivolas kiel tio ĉi ĉio okazas, kaj kiom da honesta vero estas en tiuj ĉi, ja sensaciaj, malkovraĵoj. 

Jes. Tio ĉi estas tre grava ke la sciencistoj finfine prezentu al la cetera mondo ion konkretan kontraŭ la nekredeble grandaj sumoj kiujn ili ricevas por siaj esploroj. Mi tamen iĝas konstante pli kaj pli skeptika pri tio, vidante pli kaj pli multiplikiĝantajn "novaĵojn" pri tiuj aŭ aliaj malkovroj - kiuj kutime tamen, ĉiam restas nur la portempaj novaĵoj.

Mia frato mortis pro la kancero, kaj okazis ke liaj kuracistoj (la profesoroj de medicino) povis fari nenion, spite de jam tiam ekzistantaj pluriraj alternativaj metodoj kiujn ili ja povis sed, klarimprese al mi nun el la tempo perspektivo, ne volis apliki sub multego da diversaj ekskuzoj.

Jes... Tro da vortoj, tro da promesoj, neniam sufiĉe da konkretaj agoj... Spite de tio ĉio, mi ja esperas tamen, ke tio ĉi estas la vero, ke ni fine ricevos de la "scienca mondo" iujn verajn solvojn, ne nur eternajn promesojn. Kiel la monda socio, ni pagas ja al ili nekredeble grandajn monkvantojn por ilia laboro, dum ni plu, malsanas kaj mortas pro la kancero, tiu ĉi plej granda, terura kaj malaminda mortiganto de la homaro, la vera malbeno de la modernaj tempoj.
Z. Wybraniec 

Venki Malsanojn

Kancerbatalanto en la akcio
Mi volus prezenti al vi hodiaŭ esperigajn novaĵojn, kiujn mi tralegis en mia semajnrevuo. Post preskaŭ dek jaroj da esploroj en la Grandpolia Centro pri Pulmonologio kaj Torakokirurgio en Poznano oni prezentis unuajn revelaciajn rezultojn de nova terapio pri pulmokancero, nome la novan kuracilon nomatan LUCANIX, kiu estas kvaroble pli efika ol aliaj ĝis nun aplikitaj rimedoj. Oni esperas, ke danke al tio nur en Pollando sian vivon konservos ĉ. ok mil personoj jare, kaj - se ĉio okazos laŭplane - la unua livero de la novregistrita preparaĵo trafos ĝuste al Poznano.

Ĉiujare ĉ. 20 mil poloj ekscias, ke oni malkovris ĉe ili pulmokanceron. Ĝis nun ĉi diagnozo sonis kiel verdikto pro la fakto, ke nur ĉiu deka paciento travivas pli ol kvin jarojn post la konfirmo de malsaniĝo, kies rekono okazas kutime sufiĉe malfrue. Nun tamen multe indikas, ke danke al nova terapio prilaborita de la usona firmao NovaRx Corporation, la alvenonta jaro alportos pliboniĝon de la situacio. Temas pri vakcino, kiu ne agas kontraŭ la kancero mem, sed agas kontraŭ la faktoro, kiu elvokas la malsanon. La problemo eltrovi tiuspecan vakcinon konsistas en tio, ke nia imuna sistemo ne scipovas distingi, kiuj ĉeloj estas malsanaj, kaj kiuj sanaj. La ĉeloj de kancero estas fakte niaj propraj ĉeloj, kiujn nia imunsistemo ne scipovas agnoski malamikaj, kiel tio okazas kaze de bakterioj.

Teamo de sciencistoj el la Universitato en San Diego kaj la firmao NovaRx Corporation gvidataj de prof. Habib Fakhari premisis, ke oni devas instrui la homan imunsistemon pli bone trovi kaj rekoni kancerĉelojn. Tio ĉi kaŭzos, ke la sistemo kun ne tro granda helpo flanke de kuracistoj sukcesos venki maldeziratajn ĉelojn. Por komenci la „lernadon”, oni injektas la vakcinon ĉiumonate dum dek ok monatoj. La vakcino entenas modifitajn fragmentojn de la ĉeloj de pulmokancero, danke al kio la homa imunsistemo lernas rekoni kaj detrui la kancerĉelojn kaŝiĝantajn antaŭ ĝi. Krom negranda ruĝiĝo surbrake la vakcino postlasas neniujn maldeziratajn efikojn kaj la metodo estas plene sekura por sanaj ĉeloj, kion malpermesas ekz. kemioterapio aŭ radioterapio. Aldone oni povas apliki ĝin eĉ kaze de pli progresintaj stadioj de la malsano. Nuntempe oni gvidas esplorojn en kelkdeko da centroj tra la mondo, ankaŭ en Pollando. Al la nova metodo subiĝis jam kelkdeko da pacientoj kuracataj en Krakovo, Varsovio, Lublino kaj Gdansko, tamen estas multe pli da volontuloj. Nur en Pollando miloj da malsanuloj ekhavis la esperon resaniĝi. Ĉiuj tamen devas atendi ĝis la nova medikamento estos oficiale registrita, kio okazu plej verŝajne en la dua duono de la venonta jaro. Oni esperas, ke pluaj spertesploroj je malsanuloj konfirmos la ĝisnunan efikecon de la kuracilo.

Instigita de sia sukceso prof. Habib Fakhari komencis jam esplorojn pri aplikado de sia strategio koncerne cerbokancerojn kaj ni esperu, ke li atingos ĉi-kaze similan sukceson. Tamen oni devas por tio ankoraŭ iom atendi.