UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

28 Jun 2011

Liberreto kaj Universala Vivo Ligo


Liberreto rekomendata por la Samsekvantaro de UVL

Kvankam mi jam menciis ĉe tiu ĉi blogo pri la alia Interreto, la Tutmonda Reto de Libereco nomita per ties kreintoj la Liberreto “Freenet”. Kelkaj homoj – ĉefe el inter la ne bone orientiĝintaj - timas ke tia tipo de libera komunikado tra la tutmonda informa reto povus doni eblecon komunikiĝi al la teroristoj, ktp, ks., oni devas tamen memori ke la fakto mem, ke iu personoj nomitaj la teroristoj, povas paroli, devus fari ilin krimuloj, ĉe tia pensmaniero, ĉar tiu aŭ alia persono aŭ iu politrika sistemo ne ŝatas ion kion oni diras, aŭ kiel oni sin esprimas.

Kie mankas libereco de la vorto, tie naskiĝas la sklaveco.

Tie kie troaj limigoj de la libereco de sinesprimo mankas, teroristoj ne povas estiĝi ĉar, tuj ĉi kiuj ne ŝatas tion, povas libere kaj laŭvole reagi kaj diri rekte, ke tiu aŭ alia, ne populara ideo aŭ celo restu tie kie ĝi apartenas, en kapoj de la propagantoj de tiuj ideoj

En la loko kie libera sinesprimo mankas, aŭ kie ĝi estas serioze limigita, tio ĉi aŭ apenaŭ eblas, aŭ tute ne eblas. Tie la politika sistemo mem iĝas la teroristo, kiu uzas siajn eblecojn por perforto, kaj snekonsidero de la volo de membroj de sia socio. Ĝi tiam engvidos, la ideologiojn nepopularajn, ofte eĉ abomenajn. Tiel ili kaŭzas reagon, kontraŭ sia kontraŭpopola faro. Kaj sekve, tiel ĝuste, la hegemonia, totema sistemo, kredanta sin esti la sole prava, kreas terorismon ( la reagon). Tio ĉi iĝas pro ties propraj agoj kiuj gvidas al la lavanga efekto.

Sekve, nur en la socio kaj civilizo kie libera fluo de informo interŝanĝo kaj sinesprimo ekzistas, tie eblas vera libereco de la homo kiel individuo, kaj la socia formo de tiu aŭ alia tipo. Tion ĉi multaj religioj sciis, kaj scias ĝis nun, kaj uzas por siaj celoj. Tial ankaŭ, politikoj de la nuna tempo ankaŭ ege similas religion. Kaj ekzistas miloj kaj miloj, da tiuj religioj, kaj ties nombroj konstante kreskas.

La Universala Vivo Ligo, estas sendependa, unika socia strukturo, kaj rifuzas nomi sin religio, politiko aŭ io ajn simila. El la kreda vidpunkto ni preferas nomi nin simple: la Kredo de la Koro, kaj socie: la Samsekvantaro. aŭ la Rifuĝejo. Ni celas esti la loko kie oni povas rifuĝi el hipokrizoj kaj mensogoj, de la politikigo, pograda sklavigado kaj malfaciligado de niaj vivoj per ĝuste tiuj ĉi institucioj kaj personoj, kiujn ni mem kreis aŭ elektis por servi nin kiel la socio, nacio, ktp. ks.

Ni ne konsideras nin esti samideanoj, kiel tion ŝatas la Esperantistoj. Ĉefe tial ke ni nur malofte ĉiuj kredas la saman ideon, nek ni tion celas, Ni ankaŭ ne aprezas tre alte kiam oni nomas nin, religio. Religio ligas homojn en iun formon de sklaveca sekvado de dogmoj kaj principaro, elpensitaj ĉefe por kontroli homojn kune ĉenigitajn per ligilo de tiuj dogmoj. Ni tion ne faras, nek intencas fari en la sekvonteco. Nia samsekvantaro konsistas el la homoj devenantaj el ofte tre diferencaj religioj, kredoj kaj konfesoj.

Nia kredo fluas rekte el la fundamentaj, naturaj bazoj de la homa konscio kaj kompren-kapableco. oni ne bezonas nepre la religion, kaj tion ĉi, ke ĝi diktu al ni, per tiuj aŭ aliuj dogmoj kaj reguligoj kiel ni rajtas aŭ ne rajtas, vivi kaj agi en nia vivo, ĝenerale, la homa konscio tute sufiĉas por tio.

Nia vivo estas io kion Dio (aŭ se iu preferas, la Plej Alta Mistero de la Vivo, nia Patro en la Ĉielo,) donis al ni, kaj kion ni devus ĉiam alte aprezi...

De ni mem dependas tamen (se ne ĉiam, do en larĝa proporcio da tempo) kia ni tiun ĉi nian vivon havos. Ĉu ni havos ĝin esti bona, plenuma, plezura kaj kontentiga, aŭ malbona, mizera kaj ne kontentiga. Niaj agoj kreas reagojn en la Kosma Konscio, la Universo, la Naturo, al kiu ni apartenas, kaj kies integra parto ni estas, ĉu dum tiu ĉi nia vivperiodo, ĉu en iu ajn ties posta ŝtupo, la postvivo, kiu aŭ kia ajn ĝi estu... Tio ĉi respeguliĝas per reagoj je niaj propraj agoj, en la psikaj kaj spiritaj dimenzioj unue, kaj sekve, en la fizika realeco de nia nuna vivo. Kelkaj religioj, kiel, ekz. la Hinduismo – inkluzive de la antikva (preskaŭ estingiĝinta nun) Slavismo - nomas tion Karmao (Karma) en siaj Sanktaj Skriboj – Vedoj, kaj respektive al Slavismo, Vjedoj kaj Vedoj. Aliaj prezentas iom aliajn nomojn kaj eksplikojn, kvankam baza principo estas ĉiam kaj seneŝanĝe la sama, la scienco de la homa penso, menso, kaj spirito, en la homa nuna, kaj la sekvonta, ekzisto surtera kaj ekstertera, kaj kun gi konektitaj sciencoj kaj evoluado de la penso kaj filozofio.


Libereco kaj ties spiritaj valoroj

Kio ajn ĝi estu, libereco estas integra parto de la kredo kaj la vivofilozofio, kiun reprezentas la Uniersala Vivo Ligo, kaj ne nur kiel valoro per si mem, sed kiel la spirita valoro, kiu faras la vivon pli facila, pli eltenebla en malfacilaj situacioj, kiu faras la vivon kontentiga kaj ĝuebla. Tial UVL ĉiam substrekas ties sendisputeblan valoron kaj gravegecon al ĉiu membro de nia samsekvantaro, la neceson, ke ni havu nian vivon pli abunda kaj pli valora al ni mem kaj al ĉi nia samsekvanto.

UVL trovas ke la incentivo de la programaro Liberreto “Freenet”estas valora por subteni, kiel unu el inter tiuj ĉi kiuj certigas ke reteno de la libereco estas ebla. La same kiel ekz: Malferma Oficejo „Open Office” programaro, kaj aliaj similaj incentivoj ie ajn en la mondo. Ni ankaŭ subtenas disvastigadon de la servoj de la memeldonaj incentivoj, kiel ekz. la Lulu.com/ kiu estas ĝis nun la plej bona, etkosta kaj plej facila por uzi, kaj de aliaj servoj kiuj simile funkcias.

La Liberreto ĉiam daŭre disvolviĝas, kaj el la programo kiu estis antaŭ neloge ankoraŭ, malrapida kaj stumbla, gĝ iĝis nun la programo tute jam rapida, kaj komforta en uzado. Pli kaj pli multaj uzantoj aligas, kaj gi promesas iĝi la loko kie transpero de la informo diskrete kaj private estas certigita, kvankam, ne tiel multe ankaŭ ties longtempa reteno. Tiel okazas pro la desegna karaktero, ĉefe tial ke la informo kiu ne estas tre populara, do ne subtenata per la interesitoj, simple malaperas el la sistemo, kaj reaperas nur se iuj uzantoj kaj interesantoj re-postulas ties aperiĝon ĉe sia Nodo, tio ĉi helpas la sistemon ne troŝarĝiĝi per la informo nur parte bezona aŭ ne bezona, kaj rapidigas ĝin.

Tamen, kiel longe la sendinto de la informo ne sufiĉe populara por plu ekzisti aktive en la sitemo tenas ĝin sendita en la sitemon en sia propra Nodo, gi plu estas re-akirebla, kaj revokebla aŭtomate en la sitemon, kiel denove bezona, kaj do ĝi plu restas ĉiam akirebla. Ties akirebleco tamen dependas larĝskale, ĉefe de la Nodo de la sendinto de la informo mem, krom de la ricevantoj, tiom longe kiom longe la uzanto kaj sendinto de tia informo aktivas en la sistemo kiel unu el inter ties nodoj. Forfalintaj nodoj malaperas, ĝis la tempo ke ili denove reaperiĝas (rekonektivĝas) en la sitemo - plej ofte pro la konektiĝo aŭ dekonektiĝo. Ĉio tio ĉi estas alte kodigita, kaj ĉi informpeco estas la same altkodigita, kaj rekodigata post alveni al la Nodo de la ricevanto., post ties postulo.

Tio ĉi do estas ankaŭ formo de la memkontrolo, kaj aŭtomate funkcianta valoriga sistemo de la informopecoj, pri ties populareco, kie la nepopularaj Nodoj simple senaktiviĝas ĝis ties reaktiviĝo.

Jen, ĉar alvenis la tempoj ke la sekreteco de la informtranspero, kiel la tradicia poŝto, ktp, komencis pograde malaperadik, tiu ĉi sitemo denove povas certigi al ni niajn rajtojn al la anonimeco kiam ni tion deziras, kaj rajton al la sekreto kaj reteno de la informo al ni mem tiam kiam ni tion deziras. Tion ĉi, evidente, la totkontrolemuloj malamas, kaj kontraŭbatalas per diversaj formoj de la misinforma kaj erariga agado, sed kion ajn ili faru, la progresadon de la homa menso, pensado kaj nerompeblan amon kaj volon de la libereco ili ne povas halti.

Por mem trovi pli pri tiu ĉi interesega incentivo kaj programo vidu la adreson: http://freenetproject.org/

No comments:

Post a Comment

Administrantoj petas ke oni prezentu ĉiujn komentojn nur en Esperanto.