UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

30 Dec 2011

Eventoj ĉiam interesaj!Ĉu vi dezirus legi ĉiutage freŝan kronikon Esperante? 
 
Apartenis al miaj senĉesaj revadoj fondi esperantlingvan informservon, kiu temas tute ne pri Esperanto, sed pri ĉiuj aferoj de la mondo, same kiel la ordinara cetera parto de tutmonda gazetaro... Ĉina esperantisto preskaŭ perfekte realigis tiun mian revadon, li de tago al tago informas pri tutmondaj kaj ĉiniaj politikaj kaj sciencaj eventoj. Vizitadu lin ĉe: http://www.ipernity.com/blog/jianping inf.: Vizi László ----- fonto: Ret-Info http://www.eventoj.hu
-------------------------------------------------

  Kaj jen sube estas la unua, ekzempla artikolo de tiu nia amiko el Ĉinio laŭ mia opinio treege interesa. Fakte, mi kun ioma miro legis ĝin, ĉar ja tuta okcidenta hura-propaganda ĵurnalismo eĉ ne flustretris pri tio ĉi ke Rusio iĝis membro de la MKO. Jen estas la veramo de la okcidenta ĵurnalismo. 
Mi kredas ke certe oni valoras vidi ofte lian blogon ĉe Ipernity sub la provizita sube adreso: http://www.ipernity.com/blog/jianping
Z. Wybraniec
----------------------------------

MKO oficiale aprobis aliĝon de Rusio


La 16-an de decembro en Ĝenevo okazis la 8-a ministro-nivela konferenco de Monda Komerca Organizo, kiu oficiale aprobis la aliĝon de Rusio al Monda Komerca Organizo. Per tio Rusio metis finan punkton al sia 18-jara peticiado por aliĝi al la organizo. En la sama tago rusa prezidento Dmitrj Medvedev mesaĝis al la konferenco por esprimi sian dankon.
Pascal Lamy, ĝenerala direktoro de Monda Komerca Organizo, esprimis, ke la aliĝo de Rusio al Monda Komerca Organizo estas historia momento por Rusio mem kaj por la mekanismo de plurlatera komercado. Li esprimis ankaŭ, ke de nun Monda Komerca Organizo kovras 97% de la tutmonda komercado. 30 tagojn post la aprobo de la interkonsento Rusio oficiale fariĝos membro de Monda Komerca Organizo.
Samtage Dmitrj Medvedev sendis telegramon al la ministro-nivela konferenco de Monda Komerca Organizo, esprimante sian dankon al la konferenco pro aprobo de rusa aliĝo al la organizo. Li diris, ke la rusa aliĝo realigos duoblan gajnon de Rusio kaj ĝiaj kunlaboraj partneroj.

25 Dec 2011

Feliĉan kaj Gajan Kristanskon al Ĉiuj Karaj Samsekvantoj vizitantoj kaj subskribantoj de La Praktiko kaj Universala Vivo Ligo

Bonvolu akcepti la plej korajn kaj sincerajn bondezirojn de la feliĉa, gaja kaj memorinda Kristansko de la aministra teamo, kunkreantoj kaj kunverkantoj de La Praktiko.

De mi mem, bonvolu ĉiuj akcepti la bondezirojn de la memorinda festanado, kaj ĉion bonan, prosperan kaj prosperigan en la cetero de ĉi tiu jaro 2011, kaj la egale feliĉan kaj prosperan Novan Jaron 2012. Fakte, eĉ pli bonan, kaj pli feliĉan ol ĉi tiu, kun plenumo de ĉiuj viaj sekretaj revoj kaj deziroj.

Zbigniew Wybraniec


14 Dec 2011

Ŝanĝoj en La Praktiko

La Praktiko iomete ŝanĝis. 

Mi decidis ŝanĝi iom kaj plibonigi la aspekton de La Praktiko per aldono kaj ŝanĝoj de kelkaj ties elementoj. Provizore mi aldonis iom da novaj konektiloj kaj novan sekcion Radio en Esperanto. Nun vi povas trovi senperajn konektilojn ne nur al Pola Retradio en Esperanto kaj la Aŭstria, Esperanto Retradio, kiel ĝis nun, sed ankaŭ al pluraj aliaj radio-stacioj kaj podkasto-stacioj el diversaj landoj de la mondo kaj diversaj kontinentoj. Mi certas ke tiujn ĉi novajn ŝanĝojn ŝatos ĉiuj niaj subskribintoj.
La Administranto

6 Dec 2011

La Esperantismo Hodiaŭ

 Zbigniew Wybraniec

Nuna esperantismo el la Universala Vivo Ligo perspektivo

Ĵus antaŭ nelonge mi trovis sufiĉan tempon por tralegi artikolon verkitan de S-ro Trevor Steele, pri la Aŭstralia Kongreso de Esperanto en Adelaide – Sud-Aŭstralio. Mi ankaŭ tralegis kelkajn komentojn, inter ili tiun de Trevor mem, kiu esprimis la esperon trovi ankaŭ la kontraŭopiniajn komentariojn. Nu... Jen estas unu...

Mi konas Trevor de multaj jaroj, kaj ni ĉiam estas bonaj amikoj. Mi ankaŭ bone scias pri lia granda sindono al la Esperanto movado. Bedaŭrinde, ne nur sindono de la movadanoj konstruas tiun ĉi movadon sed ankaŭ multaj, ŝajne pli gravaj de ĝi mem, eksteraj, sendependaj de ĝi mem faktoroj.

Mi tute konsentas kun Trevor ke la "Interna Ideo" ludis gravan rolon en tiu ĉi movado por longa tempo. Tiu Interna Ideo tamen, ŝajnas esti nun transirinta jam preskaŭ tute en la historion. Simple, la Interna Ideo estis dum lastaj tempoj tro grave misinterpretata, misuzata kaj misprezentata, akorde al la nuntempaj obskuraj, abomenaj Politikaj Korektecoj... Tio ĉi estas ĝuste tio kio mortigas movadon gviditan per la Universala Esperanto Asocio. Krom tio ĉi, ĝi transformiĝas pograde je io tute nova, pli fleksebla, pli pragmata kaj praktika, pli facile aplikebla en la homa vivo dum la nuna tempo.

"La Interna Ideo" sonas nun al multaj homoj simple naiveca, eĉ ridinda, en la kuntekstoj kaj realecoj de la moderna vivo, videblaj ja ĉie per ĉiuj...

Nuntempe, la eventualajn novajn adeptojn, tamen depuŝas de la Interna Ideo de Esperanto ne nur ties naiveco sed, eĉ multe pli ol tio - kio estas ja ankoraŭ iel digestebla al plimulto - la manipulema, fanatika sinteno de granda proporcio da ties ne komprenantaj ĝin konfesantoj. Aliajn depuŝas troa "inkluzivismo" - kie homoj el la cirkloj tute eksteraj, eĉ fremdaj al la Eo-movado, ŝajnas esti traktataj aŭtomate kiel iuj "universalaj aŭtoritatuloj pri ĉio", inkluzive de la lingvo mem kun ties movado, pri kiuj ambaŭ ili scias praktike nenion. Fakte, tute ne rare ili eĉ apenaŭ kapablas mis-prononci kelkajn vortojn en ĝi, kaj eĉ tion ofte, sen eĉ kompreni kion ili eldiras.

Sekve de tiaj sintenoj, estiĝis iu stranga, fremda al Eo-ideo ESTABLISTARO. Plej ofte, tio ĉi estas la ELITARO kaj ELITISMO preskaŭ ekskluziva nur al tiuj ĉi kiuj havas iun establistaran titolon aŭ pozicion – eĉ se la plej etsignifan – kaj kiuj ankaŭ havas malmulton komunan kun Esperanto (estante iu obskura, nebula politikularo). Nu... neniu kapabla pensi logike homo pretas akcepti tion kiel io normala kaj observinda. Krome, krom sektismo, tio senpere fortimigas ĉian pensantan personon.

En tia kaduka, maljusta, sendirekta, malpraviĝinta pensosistemo kaj filozofio, plej ofte estas tute ne grava kia estas nivelo de scio de la lingvo, kaj tiu de la Eo-movado mem eĉ malpli. Sole kaj nure la TITOLO gravas...

Tute do nature, pli kaj pli da membroj preferas voti per siaj piedoj kaj foriri, aliaj plu restas pro la sento de lojaleco, sed senaktiviĝas. Sekve, la movado stagnas.

Pluajn aliajn depuŝas la klare observebla ĉielatinga nivelo da nepotismo, kombinita kun la menciita, kaj ne malpli klare perceptebla sektisma etoso. Ĉio tio ĉi estas multe tro ekzista en la "Esperantismo fare de UEA. Tio ĉi ja, nek iam ajn estis, nek iel ajn estas ankaŭ nun tio ĉi, kion la aŭtoro de la Interna Ideo (Dro. Esperanto) intencis kiam fundi ĝin.

Tiuj ecoj de la nuna "esperantismo" klarvideblas ankaŭ en pluraj esperantistaj ĵurnaloj kaj bultenoj, kio ankaŭ karakterizas la blogojn kaj retejojn plej proksime konektitajn kun UEA.

En pluraj komentoj kaj artikoloj mi trovis mirinde riĉan kvanton da diversaj, manipulistaj kaj tipe etikedemaj elpensaĵoj, kiel ekz. la "raŭmismo", kaj ĉio tio cirkulas ĉirkaŭ la sama, kore amata per la elitaro rigida sinteno rilate al la Eo-movado, nome, ke ĝi nepre kaj senkondiĉe devas esti nure kaj sole diktatoreca, gvidita per iu nebula kaj obskura, establistaro, kiel ĝis nun. Oni kredas tie ke, ĝi devas esti centre direktata kaj diktata per tiu kaj tia organizo - nepre, neniel kaj neniam ŝanĝeble...

La nuntempa Eo-movado konsistas, ĉu ili volas tion aŭ ne, el la suverenaj individuaj personoj, la homoj libere pensantaj kaj agantaj laŭ sia propra volo kaj deziroj, kio estas tie - ĉe UEA kaj la skizofrenia "Esperanto Civito" - simple kaj absolute eĉ ne pripensebla.  Sed, tiuj kaj tiaj ĝuste estas kurantatempe ĉefaj realecoj de la mondo, kaj tia ĝuste estas la strukturo de la moderna, Malferm-Fonta ("Open Source"), mondskala komunikado kaj realeco de diversaj sociaj movadoj ĉie, la senpera Interreta kaj multmedia komunikado, studoj, instruado, ktp.

Mi komprenas ĉi tie ke unue la UEA-n, kaj aliflanke la Esperanto Civiton kun ties, ambaŭ, frenezaj ideoj kaj sintenoj en kaj al la Esperanto movado ne plu havas ŝancon kontinui en siaj kurantaj formoj. Laŭ iliaj sintenoj, alia ol laŭ nur ilia idearo Eo-movado ne ekzistas, laŭ iliaj vidpunktoj, kaj ne rajtas ekzisti. Ili ne nur pensas tiel. Ili ankaŭ eĉ ofte kaj rekte tion konstatas kaj diversmaniere esprimas - ke alie ol laŭ ilia propra ideo ĝi simple ne rajtas ekzisti...

Nu... Jen do estas mia opinio, kiun Trevor sendube volus vidi, kvankam ĝi tute ne konsentas kun lia resumo de la movada san-kondiĉo de Esperanto kiel la tuto. Mi kredas ke ĝi tre sanas nun.

Antaŭ ĉio, oni devas lerni kaj kompreni tion ĉi bone ke: ne estas organizoj kiuj kreis homojn, sed la homoj kreis ilin, por sia utilo, kaj ne vic-verse. Tiam kiam ili ĉesas liveri al siaj membroj precize tion ĉi kion ili - tute ja prave -atendas, ili iĝas superflua ŝarĝo kaj estas deĵetataj pli aŭ malpli frue.

Tio ĉi estas ĉefaj funkciado-principoj de ĉiu socio kaj socia grupo sendepende de sia aspekto. Kontraŭkaze, la homoj simple votas per piedoj, kaj forlasas ilin. Ĝuste tio ĉi okazas kaj enkadre de la gvidata per UEA movado esperantista, kaj ne malpli ankaŭ en la skizofrenia Esperanto Civito.

Kiam mi eklernis Esperanton, en la jaro 1973-a, mi sciis nenion pri tiu ĉi movado, kaj mi konis neniun esperantiston. Eble tio ĉi ke mi ne konis la movadon kaŭzis, ke mi tamen ellernis tiun ĉi lingvon, ĉar ĝi estas facila, kaj eĉ sen instruisto mi sukcesis ekposedi ĝi preskaŭ plene, jam post ĉirkaŭ du monatoj. Do, la tempo kaj facileco de la Esperanto ludis la rolon, spite de ĉio tio ĉi, kio alimaniere delogus min de la Eo-movado rapide, se mi scius pri ĝi pli multe antaŭ mi komencis lerni ĝin. Tio cetere ja okazis, tiel aŭ aliel, post pli ol 35 jaroj de mia, iam tre intensa, kaj tre sindona agado en kaj por ĝi...

Mi iĝis la esperantisto ĉefe pri tio ĉi, ke mi nenion sciis pri la internaj reciprokaj bataloj kaj la eterna "ismado", kune kun la NEPOTISMO interne de ĝi, kombinita kun (tiam ankoraŭ zorge kaŝata) ESTABLISMO, kaj ĉio tio miksita kun "miliono" da frakcioj, enkadre de kelkpersona klubo-membraro, tie aŭ alie. Nome, la junan homon la Interna Ideo allogis min per si, kaj longe tenis en la vicoj de la gesamideanoj, sed nun jam ne tiom junan kaj naivan, ĝi ne plu povas teni povinte oferi dum tiom multaj jaroj treege malmulte el inter ĉiuj siaj promesitaĵoj. Kontraŭe tamen ĝi, tre ofte prezentadis sian alian flankon. Ne tre belan, kredu min! Ĝis unu tagon, unu fojo okazis esti fine la "unu fojo tro" por plu elteni kaj suferi ĉion tion. Ĉiu pacienco havas siajn limojn...

Nu, sed tio ĉi estis antaŭ sufiĉe longa tempo. Kiam mi estis komencanto, en Krakovo, tiam mi renkontis ankaŭ unu tre interesan homon, S-ron Jerzy Kowalski. Li bonege sciis la lingvon, sed ankaŭ konis ne malpli bone la Eo-movadon, kaj kapablis peri al mi sian propran bacilon de sia ĉiam freŝa kaj entuziasma idealismo, eĉ spite de sia serioza malsano. Nu... tiu idealismo estis ja tute natura en la junaĝa, ofte naiva, ankoraŭ nesperta kaj facile impresebla tiam junulo... Sed, tio ĉi ja pograde ŝanĝadis dum jaroj, ĝis la nuna stato, ke mi jam ne plu jam estas tre interesita pri la esperantistaj renkontoj, kun la sola escepto por iri fojfoje por renkonti kelkajn malnovajn geamikojn, kun kiuj mi pli preferas, cetere, renkontiĝi ie ekster de la et-kluba etoso, private. Antaŭ ĉio tamen, tutcerte ie ekster de la hura-esperantismo...

Tial do, iuj povas nomi min la kabeiĝinto, pri kio mi cetere estus fiera ekscii, se ne estus kontraŭe pro la fakto ke ja tiel ne estas. Unu el inter la plej brilaj kaj fruktodonaj por la Eo-movado, frua Pola esperantisto, esperantlingva verkisto kaj tradukisto, Kazimierz Bein (Kabe), tute deiris de la esperantismo. Li ĉesis verki ion ajn, kaj ne plu volis kontakti iujn ajn movadanojn, evitante iujn ajn esperantistajn kontaktojn.

Kiel lia samnaciano – li estis ankaŭ Polo – post nur ioma esplorado, mi havis okazon konatiĝi pri kelkaj faktoj pri li, en nia komuna Pola nacilingvo, inter aliaj el la ekster-esperantistaj fontoj flanke eksplikantaj kial li forlasis la movadon. Por li persone, tio ĉi estis tre  gravaj, tre validaj kaŭzoj el la morala kaj etika vidpunktoj krom aliaj kaŭzoj pli personaj, kaj fakte ne tre diferencaj de tiuj ĉi kiuj kaŭzas ke multaj esperantistoj forlasas UEA-n ankaŭ nuntempe, pli kaj pli amase.

Bedaŭrinde mi ne povas tamen konsideri min la Kabeiĝinto, ĉar mi ja plu tenas kontakton kun la Internacia Lingvo, de Dro. Esperanto, mi plu verkadas en ĝi kaj tradukas al kaj de tiu ĉi lingvo, krom redakti blogojn, retejojn kaj forumon en kaj ankaŭ pri ĝi. Mi ankaŭ plu renkontas volonte miajn malnovajn geamikojn esperantistojn, kaj interrete kaj persone, kun kiuj mi ĉiam ĝuas iom paroli en tiu ĉi bela lingvo. Eĉ pli, mi eĉ fojfoje instruadas ĝin tie aŭ alie... Mi tamen faras ĉion tion, sole laŭ mia propra vidpunkto, laŭ mia propra kompreno de la movado kiel la socia ento kaj, laŭ mia propra logiko, pragmata kaj praktika, neniel iu hura-idealismo, neniel laŭ iuj skizofreniaj, ekstremismaj  komprenoj de ties utilo homaro kaj la individua persono, kiel tio ĉi estas plu oferata kaj diktata al sia membraro senŝanĝe per UEA kaj la "Esperanto Civito"...

Mi ne konsideras min tamen esti, esperantisto laŭ la kompreno de granda nombro da diversaj seriaj "ismistoj" en la movado sub gvido de la UEA, kune kun ties naciaj branĉoj, krom nur kelkaj fakaj branĉoj, nek laŭ la vidpunkto de la Esperanto Civito, kun similaj, kaj ofte eĉ pli malbonaj sintenoj.

Mi trovis iam ke mi jam vere havis tro-plenon da "verda papismo" de unuj, kaj la blinda ideismo kaj diversaj idiotismoj de aliaj hura esperantistoj en mia vivo, por plu povi toleri tion... Dum tuta mia vivo kiel la esperantisto mi neniam vere trovis en la "Internidea" Eo-movado sub la gvido de UEA ion ajn el tio ĉi, kion oni ĉiam kaj senĉese promesadis diversmaniere sed neniam plenumis.

Mi do decidis "fari tion mem" por helpi ĝuste tiujn ĉi kiuj simile pensas kaj fine ek-troviĝis sur la same stranga, plurvojen direktiĝa elira disvojiĝo, ne sciante kiun pluan movdirekton elekti de tiu loko.

Tiel naskiĝis ideo de la Universala Vivo Ligo, inicie komencita per mi kun mia, antaŭ nelonge forpasinta, frato Tadeusz kaj kelkopo da aliaj geamikoj, tute per kaj en la sendependa, Interreta sistemo, kie la Esperanto servas laŭ sia originala destino, kiel utila, ĉar facile lernebla kaj instruebla ponto-lingvo, en la tute ne esperantista organizo kun la pragmata, praktika kaj utileca karaktero.

Kaj simil, faras pli kaj pli multaj aliaj malreviĝintoj per tiu ĉi movado, al kiuj la Eo-movado sub la gvido de UEA okazis esti la senutilaĵo, fojfoje eĉ rekte damaĝiga ŝarĝo, sen praktika utilo por la personoj kiuj ne havas la monon aŭ ambaŭ, kaj la monon kaj la tempon por vojaĝi... Tio ĉi estas cetere la sola plej granda utileco de Esperanto ĝis nun. Bedaŭrinde tamen. Ĝi en tiu ĉi kazo utiliĝas nur tiam kiam oni havas kaj la monon kaj la tempon. Fakte, tiu ĉi kiu ilin ambaŭ ne posedas, tiu ĉi tiun utilon sperti ja ne povas.

Tamen... Dum kelkaj lastaj jaroj, la granda disvastiĝo kaj evoluo de la Interreto faris kaj plu faras la Internacian Lingvon atrakcia kaj lerninda por pli kaj pli multaj homoj tra la mondo.

Mi kredas ke ĉia burokrata tirkestumado, kaj etikedado ĉiam gvidas al nenio, kaj servas nur malŝparon da tempo. Se iu estas grafo-maniulo, kiu cetere estas klasika kazo de kelkaj konataj al ĉiuj samlingvanoj "verdaj papoj", kaj aliaj similaj karikaturaj karakteroj, tiu povas perdi sian tempon por tiaj utilaj por neniu grafo-maniaj eseoj. Plimulto da normalaj homoj havas antaŭ ĉio siajn vivojn kaj siajn familiojn por prizorgi, ĉar neniu tion por ili faros.

Kaj pri la damaĝaj eblecoj de tia ĝuste movado mi prinotas kaj atestas kun tre pura konscienco, speciale pro la okazinta, ĵus antaŭ nelonge, kazo de mia proksima amikino, fervora kaj treege sindona esperantistino jam de sia infanaĝo, kies sanstato estis serioze senbalacigita por ioma tempo, precize pro tiuj kaj tiaj ĝuste kiel priskribitaj, sendankemaj, krudaj, eĉ kruelaj kaj sen-civilizitaj, rekte eĉ primitivaj ecoj de tiu movado sub la gvido de UEA.

Kaj cetere, mi ja tute ne devas zorgi pri iu kadukiĝanta organizo kiu spite de ĉiuj kontraŭ-faktoj, konsideras esti sia vivbezona nepraĵo, aŭ iu nekomprenebla devo, dungi plentempan direktoron de sia centra oficejo (Tro ofte kondutantan sin kiel mastro kaj sinjoro de movadanoj, cetere neniam lin elektintaj por tiu posteno,  sed spite de tio estantaj liaj, ne-laŭvolaj, dungantoj). Kaj ĉio tio ĉi okazas en la speciale malfavora financa situacio, kiu forte sugestas neceson deiri de tiu malŝpara kaj prodiga praktiko kaj lasi la oficejon sub la zorgo de la volontula servo, kion cetere faras tre bonsukcese cent-miloj, da similaj kaj ofte eĉ multe pli grandaj organizoj tra tuta la mondo...

UEA ne estas privata kompanio, por esti kiel ĝi kondukata, ĝi estas la Senprofita Organizo, kaj fakte ne rajtas fari kion ĝi faras, speciale tiam kiam ĉi-ĉio restas tute sen iu ajn efikeco de la privata kompanio kaj nur prodigas ŝparaĵojn kaj financajn rimedojn de la organizo. La struktura rigideco kaj senmovebleco, kun la manko da flekseblo estas ĉefa kaŭzo de kadukiĝo, kaj konstanta ĉiujare pli kaj pli granda kadukiĝado de la strukturoj de UEA je ĉiuj ties niveloj.

6 Nov 2011

Praktike Aplikata Internacia Lingvo

 Per: Z. Wybraniec
 La ILo demonstras sian utilecon kiel interligilo inter la popoloj kaj kulturoj. 

Jen ankoraŭ unu ĉarma animigita filmeto, trovebla ĉe la Mondeto. Ĝi estas duoblita en Esperanto kaj skribe kaj voĉe. Kvankam miaopinie, kaj la voĉkvalito kaj pronockvalito devus esti plibonigita, tiu ĉi filmeto estas tamen komprenebla kaj pli bonkvalitas ol pluraj aliaj kiujn mi jam vidis ĝis nun ĉe "YouTube". Gratulojn al ĉiuj ties aŭtoroj!

Mi ĵus ricevis la mesaĝon pri ĝi, enkadre de la "esperantoaustralia" Yahoo Grupo, fondita jam antaŭ sufiĉe longa tempo per la redaktorino de belaspekta kaj altvalora el ambaŭ, kaj utileca kaj arta vidpunktoj eduka blogo esperantista, Mondeto. Ĝi troviĝas ĉe la adreso: www.mondeto.com/

La aŭtorino de ĉi tiu blogo, kaj fondintino de la "esperantoaustralia" grupo, S-ino. Penelope Vos, estas bone konata, aktiva agantino en la esperantista kaj bahaista medioj de Aŭstralio, tre aktiva en la aŭstralia branĉo de ILEI, la Internacia Ligo de Esperanto Instruistoj.

Kvankam persone mi ne konsentas kun certaj politikaj elementoj kaj konstatoj en tiu ĉi blogo, precipe la globalismo, mi alte aprezas ties artan kaj edukan valorojn, kaj kvanton da laboro de S-ino. Penelope Vos, kiu elspezis multon da energio kaj laboro por fari kaj pluteni tiun ĉi retejon. En la rezulto, ŝia retejo estas laŭ mi unu el inter la plej belaj kaj atrakciaj aŭstraliaj retejoj. Gratulojn Penny!

Ĉi tiun fojon, S-ino. Vos, trovis ĉe "YouTube", kaj plusendis, ĉarman, porinfanan filmeton en la Internacia Lingvo, kiu speciale valoras pro tio ĉi ke ĝi tre taŭgas kiel la ekzemplo de ne-fanatika, praktika kaj utila informilo pri la Internacia Lingvo. Mi do prezentas (enkonstruas) ĝin ĉi tie.
Bonan spektadon!
1 Nov 2011

Ĉu Oni Fine Venkos la Kanceron?

Kontraŭkancera Vakcino el Usono, en Pollando?

Surbaze de la fonto: Esperanta Retradio 
Per: Zbigniew Wybraniec

Mi ĵus ricevis en mia poŝtokesto tiun ĉi voĉ-artikolon de Pola esperantisto, ĵus disaŭdigitan per la Esperanta Retradio. Ĵus antaŭ nelonge, nur pasintmonate, mi publikis similan artikolon ĉi tie, fontantan ankaŭ el Pola retportalo, pri simila vakcinomalkovro en Kubo. Mi do decidis publiki ankaŭ ĉi tiun artikolon, kiun certe multaj trovos tre interesa.

Estas ja mirinda, kiel tio ĉi okazas, ke tiu revolucia malkovraĵoj el la Kuba lando, preskaŭ tuj trovis sian respegulon en la Usono - sed ja neniam pli frue ol la Kubanoj anoncis ĝin fari, kaj jam aplikis ĝin en la vera vivo, ne nur en iuj testoj.

Nu... En Kubo, oni tion aplikas jam al la kancer-malsaniĝintoj en tieaj hospitaloj jam de ioma tempo... Kaj en Kubo, oni aplikas tion al siaj civitanoj, SENPAGE!

Por kontroli tion bonvolu vidi la artikolon publikitan ĉe, La Praktiko, la 19-an de Septembro 2011, sub la titolo: "Rekte el Kubo – la Vakcino je la Pulmo-kancero!?" Vi trovos ĝin ĉe la adreso: http://lapraktiko.blogspot.com/2011_09_01_archive.html kune kun atingebla tie konektopovo rekte al la Pola fonto, de kiu ĝi estis tradukita: http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,10259651,Prosto_z_Kuby_szczepionka_na_raka_pluc.html 

Estante fora de politiko, mi tamen estas koncernita pri la fundamenta, HONESTECO en la tiel nomata "Scienca Mondo".  Kiom da scienco estas tie kaŝiĝanta, kaj kiom da malhonesta, mensoga politiko kaj politika manipulado de la socio por siaj propraj celoj, fare de kalkaj malhonestaj individuoj, kiu ajn ili estus...

Mi nur scivolus nun ekscii, ĉu la Usona registaroj kuraĝos apliki tiun ĉi mirindan, sanigan (KUBAN) inventaĵon al siaj civitanoj kiuj ĝin bezonas - jam post ĉesi uzi POLAJN CIVITANOJN, KIEL SIAJN TESTBESTOJN?! 

Kion tiukoncerne faros la "Pola" registaro, aktuale troviĝanta sub praktike preskaŭ tota regado de la Eurokolĥozo en tuta sia teritorio, kie la Poloj restis jam praktike sen kontrolebleco per si mem pri siaj propraj aferoj: ŝtataj, ekonomiaj kulturaj, lingvaj kaj politikaj?!...

Nu... Kaj mi vere trovas tion ĉi esti la mirindega afero... kiel tio ĉi okazas ke, la Kubo publikas sian inventaĵon kaj, tiuj poste la Usono pretendas al ĝi, sed ĝi faras testojn unue en Pollando, la lando relative fora de si mem kaj de siaj civitanoj, la ne facile  kontrolebla per tiuj civitanoj lando kun al ili tute ne komprenebla lingvo? Tio ĉi vere pensigas.

Nu... Mi aldonu ĉi tie ke tio ĉi estas en Pollando, la lando kiu estis ĉiam, kaj tradicie, la amiko de Usono sed al kies civitanoj Usono obsine kontinuas rifuzi la senvizan interŝanĝon, sed dum kiam ties propraj civitanoj mem ja ne devas jam peti vizojn irante al Pollando!...

Ĉu oni povas imagi pli malhonestan, aĉan, kaj riproĉindan politikon!? En mia kompreno kiel honesta homo, tio ĉi estas tre facile komprenebla nur kaj sole nur, kiel la sinteno de la "Granda Frato" - en la lumo de ĉiuj aktualaj faktoj eĉ pli aĉa ol tiu ĉi, de iam ekzista Sovetia sinteno rilate al siaj satelitaj ŝtatoj.

Mirindaĵoj de la mirindaĵoj, malkovrantaj aliajn mirindaĵojn! Mi nur scivolas kiel tio ĉi ĉio okazas, kaj kiom da honesta vero estas en tiuj ĉi, ja sensaciaj, malkovraĵoj. 

Jes. Tio ĉi estas tre grava ke la sciencistoj finfine prezentu al la cetera mondo ion konkretan kontraŭ la nekredeble grandaj sumoj kiujn ili ricevas por siaj esploroj. Mi tamen iĝas konstante pli kaj pli skeptika pri tio, vidante pli kaj pli multiplikiĝantajn "novaĵojn" pri tiuj aŭ aliaj malkovroj - kiuj kutime tamen, ĉiam restas nur la portempaj novaĵoj.

Mia frato mortis pro la kancero, kaj okazis ke liaj kuracistoj (la profesoroj de medicino) povis fari nenion, spite de jam tiam ekzistantaj pluriraj alternativaj metodoj kiujn ili ja povis sed, klarimprese al mi nun el la tempo perspektivo, ne volis apliki sub multego da diversaj ekskuzoj.

Jes... Tro da vortoj, tro da promesoj, neniam sufiĉe da konkretaj agoj... Spite de tio ĉio, mi ja esperas tamen, ke tio ĉi estas la vero, ke ni fine ricevos de la "scienca mondo" iujn verajn solvojn, ne nur eternajn promesojn. Kiel la monda socio, ni pagas ja al ili nekredeble grandajn monkvantojn por ilia laboro, dum ni plu, malsanas kaj mortas pro la kancero, tiu ĉi plej granda, terura kaj malaminda mortiganto de la homaro, la vera malbeno de la modernaj tempoj.
Z. Wybraniec 

Venki Malsanojn

Kancerbatalanto en la akcio
Mi volus prezenti al vi hodiaŭ esperigajn novaĵojn, kiujn mi tralegis en mia semajnrevuo. Post preskaŭ dek jaroj da esploroj en la Grandpolia Centro pri Pulmonologio kaj Torakokirurgio en Poznano oni prezentis unuajn revelaciajn rezultojn de nova terapio pri pulmokancero, nome la novan kuracilon nomatan LUCANIX, kiu estas kvaroble pli efika ol aliaj ĝis nun aplikitaj rimedoj. Oni esperas, ke danke al tio nur en Pollando sian vivon konservos ĉ. ok mil personoj jare, kaj - se ĉio okazos laŭplane - la unua livero de la novregistrita preparaĵo trafos ĝuste al Poznano.

Ĉiujare ĉ. 20 mil poloj ekscias, ke oni malkovris ĉe ili pulmokanceron. Ĝis nun ĉi diagnozo sonis kiel verdikto pro la fakto, ke nur ĉiu deka paciento travivas pli ol kvin jarojn post la konfirmo de malsaniĝo, kies rekono okazas kutime sufiĉe malfrue. Nun tamen multe indikas, ke danke al nova terapio prilaborita de la usona firmao NovaRx Corporation, la alvenonta jaro alportos pliboniĝon de la situacio. Temas pri vakcino, kiu ne agas kontraŭ la kancero mem, sed agas kontraŭ la faktoro, kiu elvokas la malsanon. La problemo eltrovi tiuspecan vakcinon konsistas en tio, ke nia imuna sistemo ne scipovas distingi, kiuj ĉeloj estas malsanaj, kaj kiuj sanaj. La ĉeloj de kancero estas fakte niaj propraj ĉeloj, kiujn nia imunsistemo ne scipovas agnoski malamikaj, kiel tio okazas kaze de bakterioj.

Teamo de sciencistoj el la Universitato en San Diego kaj la firmao NovaRx Corporation gvidataj de prof. Habib Fakhari premisis, ke oni devas instrui la homan imunsistemon pli bone trovi kaj rekoni kancerĉelojn. Tio ĉi kaŭzos, ke la sistemo kun ne tro granda helpo flanke de kuracistoj sukcesos venki maldeziratajn ĉelojn. Por komenci la „lernadon”, oni injektas la vakcinon ĉiumonate dum dek ok monatoj. La vakcino entenas modifitajn fragmentojn de la ĉeloj de pulmokancero, danke al kio la homa imunsistemo lernas rekoni kaj detrui la kancerĉelojn kaŝiĝantajn antaŭ ĝi. Krom negranda ruĝiĝo surbrake la vakcino postlasas neniujn maldeziratajn efikojn kaj la metodo estas plene sekura por sanaj ĉeloj, kion malpermesas ekz. kemioterapio aŭ radioterapio. Aldone oni povas apliki ĝin eĉ kaze de pli progresintaj stadioj de la malsano. Nuntempe oni gvidas esplorojn en kelkdeko da centroj tra la mondo, ankaŭ en Pollando. Al la nova metodo subiĝis jam kelkdeko da pacientoj kuracataj en Krakovo, Varsovio, Lublino kaj Gdansko, tamen estas multe pli da volontuloj. Nur en Pollando miloj da malsanuloj ekhavis la esperon resaniĝi. Ĉiuj tamen devas atendi ĝis la nova medikamento estos oficiale registrita, kio okazu plej verŝajne en la dua duono de la venonta jaro. Oni esperas, ke pluaj spertesploroj je malsanuloj konfirmos la ĝisnunan efikecon de la kuracilo.

Instigita de sia sukceso prof. Habib Fakhari komencis jam esplorojn pri aplikado de sia strategio koncerne cerbokancerojn kaj ni esperu, ke li atingos ĉi-kaze similan sukceson. Tamen oni devas por tio ankoraŭ iom atendi.

17 Oct 2011

La Revolucie Nova Baterio

Ĉu elasta membrano anstataŭos bateriojn en niaj *gaĝetoj?

Sciencistoj el Singapuro asertas ke, ili sukcesis prilabori novan materialon, kiu kapablas stori energion. La membrano estas ne nur mola kaj elasta, sed ĝi estas ankaŭ pli efika ol la tradiciaj baterioj (akumulatoraj), kaj ties produktado estas signife malpli kosta. Tio ĉi ja sonas  fabeleske, ĉu ne?

Błona, która potrafi magazynować energię ma szansę zastąpić tradycyjne baterie

Tiu ĉi mambrano kapabla stori energion havas la ŝancon anstataŭi tradiciajn bateriojn - oni diras ĉe la Gadżetomania/gadzetomania.pl/. Tiu ĉi, apanaŭ kredebla, teĥnologio estis prilanborita ĉe la Nacia Universitato en Singapuro. Tiu ĉi inventaĵo estas la unua en la mondo membrano, kiu povas stori (akumuli) la energion, kaj pro tio ĝi havas ankaŭ kapablecon enstataŭi la tradiciajn bateriojn (akumulatorjn).

Ĝi estas membrano farita el polimeroj bazitaj je la polistireno. Sufiĉas meti ĝin inter du metalajn pladetojn, konektitajn al la elektrofonto por ŝarĝi tiun ĉi elastan materialon. Ties kapacita kapableco estas: 0.2 faradoj je unu kvadrat-centimetro, kio estas ja sufiĉe granda atingo, ĉar la standardaj kondensatoroj ne atingas pli grandan kapablecon ol 1 mikrofarado je unu kvadrat-centimetro.

Pro malalta produkto-kosto de tiu ĉi membrano, kostoj de akumulado de la energio, kiam uzi ĝin, devus esti nur ĉirkaŭ, 72 cendojn (Usonajn) per unu farado. Laŭ la sciencistoj - la sama kosto ĉe baterioj bazitaj je la eletrolitoj ofte superas, 7 dolarojn (Usonajn) per unu farado (farad).

La detaloj koncerne tion ĉi kiel la nova materialo funkcias, kiu estas tempo de ties ŝarĝado kaj deŝarĝado, kaj kia estas ties vivkapablo, provizore restas la sekreto... Doktoro. Xie Xian Ning supervidanta tuton da esploroj pri tiu ĉi inventaĵo opinias ke, ilia verko superas per siaj kapablecoj la: litiajn bateriojn, la acid-plumbajn akumulatorojn, kaj la super-kondensatorojn... Nun la scienculoj laboras pri komercigo de tiu ĉi nova materialo.

Grzegorz Nowak

Tradukis: Zbigniew Wybraniec

*gaĝeto = utila pro iuj kaŭzoj, kvankam ne necese tre bezona aparato. maŝino aŭ inventaĵo de iu ajn tipo. Ofte ludilo, havanta plej ofte la distran karakteron, kvankam ne nur. Ofte, la utilaĵo helpanta iujn funkciojn.

15 Oct 2011

Bioaktiva Art-osto Inventita en Pollando

Tradukita per: Z. Wybraniec

Fonto: Gazeta.pl - Technologie 22.09.2011 10:26 (Por legi la pollingvan originalon klaku la ĉeftitolon).

2010

En Lublino - Pollando estas kreata la artosto


Prof. Grażyna Ginalska
Fot. Iwona Burdzanowska / AGENCJA GAZETA
Post apenaŭ du jaroj de esploroj kuracistoj jam komencas apliki ĉe pacientoj la artifikan (artefaritan) oston - la biomaterialon per kiu oni povas anstataŭi laŭvolan fragmenton de la homa korpo-skeleto. Teamo de la krakovaj esplorantinoj sub la direkto de profesorino. Grażyna Ginalska (pron. Graĵina Ginalska) el la Medicina Universitato en Lublin prilaboris la substancon, kiu anstataŭos ekz. metalajn 1* implantojn, de fragmentoj de la osto de paciento, delonge aplikatajn per la ĥirurgoj.

La organismo toleras tre bone tiun ĉi novan specon de la protezo, kio estis delonge la ĉefa problemo solvenda. Artifika osto senprobleme kunkreskiĝas kun la osto de la paciento, ne kaŭzanta alergiajn reagojn. Post inokulo en la korpon de la paciento, la ostaj ĉeloj eniras en ties por-ozan biomaterialon, fandiĝante kun ĝi. Ili eĉ formas en ĝi la sango-kondukilojn. Tiun ĉi Polan inventaĵon el Lublino oni povas ankaŭ ensorbi per la substancoj aktivaj biologie, per la antibakteriaj medikamentoj ŝirmantaj lokon de la implanto kontraŭ la inflamiĝo. Oni povas plenigi ĝin ankaŭ per la albuminaj kreskigo-faktoroj, kio favorigas rapidan koloniigadon de tiu ĉi artosto per la propraj ostaj ĉeloj de la paciento.
Pecoj de la artosto pretaj por uzi
 Pri la plua disvolvo de tiu ĉi invento kaj sekvantaj laŭvice biomaterialoj por la ortopedio kaj stomatologio laboras la konsorcio (firmaego) kuniganta la esplorantojn el la: Medicina Universitato en Lublin Uniwersytet Madyczny w Lublinie), Jagiellona Universitato de Krakovo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), la Minista kaj Fandista Akademio en Krakovo (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), kaj la Varsovia Medicinista Universitato (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Tiu ĉi materialo estis jam patentita tutmonde kaj eniros al ĝenerala uzo post la fino de pluaj ankoraŭ klinikaj esploroj kaj testoj.

Glosoj:
1* implanto = enkreskigo de artifika elemento en la korpon (inokulo/grefto = enkreskigo de natura elemento)

La Akademio Internacia de la Sciencoj

 Estonto de la Akademio Internacia de la Sciencoj de San Marino
Mi ĵus kontrolis mian e-poston, kaj trovis tiun ĉi sube legeblan novaĵon pri AIS senditan de la bonega, ne sensaciista aŭ alimaniere istista, E-movada retejo www.eventoj.hu/ La same kiel plimulto de aliaj uzantoj de Esperanto, mi ankaŭ esperas ke tiu ĉi sola en la mondo universitata edukejo uzanta por siaj celoj oficiale la Internacian Lingvon (IL-on) fare de Dro. Esperanto, plu sukcesos ankaŭ en la estonteco, spite de kelkaj, kredeble nur portempaj,  malfacilaĵoj. Ĉe la Universala Vivo Ligo ni tion bondeziras al AIS tutkore kaj sincere.
Z. Wybraniec
Estonto de AIS kaj senataj elektoj dum la ĵuspasinta sesio

Jam antaŭ la ĵuspasinta 32-a, rumania Universitata Sesio la senato de AIS esprimis sian zorgon, ke dum la pasinta senatperiodo (2008–2011) ne troviĝis novaj fortoj por la administra laboro de AIS. Tiu temo estis diskutata ankaŭ ekster AIS en la Esperanto-movado, ĉar Esperanto ja estas la precipa labora kaj administra lingvo de AIS.


Nova senato de AIS, laŭregule elektenda dum SUS 32, estis trovebla nur per tio, ke du ĝisnunaj vicsenatanoj transiris en la "kernan" senaton kun kvin membroj. Ili estos (de 2012 al 2015, alfabeta sinsekvo):


Reinhard FÖSSMEIER (DE)
Hans Michael MAITZEN (AT)
Eva POLÁKOVÁ (SK)
Hans Dietrich QUEDNAU (DE)
Bengt-Arne WICKSTRÖM (SE/AT/DE)


Ĉar ne ĉiuj kvin elektitoj povis ĉeesti en SUS 32, la elekto (fare de la senato mem) de nova prezidanto estis prokrastita. Ĝi okazos ĝis la fino de 2011.

La estonteco de AIS estis ankaŭ la temo de la Akademia Forumo. Tiu ĉi kontraŭis proponojn, ke AIS reduktu siajn instruajn kaj ekzamenadajn aktivadojn al iom da distanca instruado, se tio estas iel evitebla.


En la fina tago la ĵusa sesio okazis laŭtradicie la studfinaj ekzamenoj. Per "adapta adopto" (= re-ekzamenado de grado akirita de alia institucio) doktoriĝis ĉe AIS Sara Konnerth (Sibiu-Hermannstadt, RO) kaj Zlatko Hinšt (Zagrebo, HR).
-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu
__________________________________________________________________________________________


      Retposta novajservo kun selektitaj E-novajoj, RET-INFO :  http://www.eventoj.hu

7 Oct 2011

Hidrogeno el Formika Acido


Nova metodo fari kaj stori hidrogenon el etkostaj materialoj.


Kiam karbo, gaso kaj oleo estos forhejtitaj, la provizado de energio povus interrrompiĝi. Esploristoj preferas alternativon kiu helpas protekti la klimaton, nome hidrogenon. Ili malkovris favoran metodon ĉerpi la gason kaj stokigi ĝin.
Antaŭ nelonge mi raportis ĉi tie pri la evolulaboroj de granda germana aŭtomobilkonzerno rilate al la uzo de hidrogeno kiel fuelo por aŭtomobiloj. La celo estas bruligi hidrogenon en t. n. fuelaj ĉeloj por ricevi elektron por la elektromotoroj de la aŭtomobiloj. Hidrogeno ja estas principe la ideala gaso, ĉar ĝi ne damaĝas la klimaton. Sed necesas densigi resp. likvigi ĝin por esti ekonomie uzebla. Tio ĝis nun kaŭzis altajn kostojn kaj estis tre malpraktika precipe por mobila uzo.
Sed nun esploristoj de la nordgermana Leibniz-instituto en Rostock eltrovis eblecon ĉerpi hidrogenon el facile transportebla likvaĵo, nome formika acido. La ĥemie ligita hidrogeno estas elprenebla helpe de katalizilo el fero. En unu litro da formika acido troviĝas 53 gramoj da hidrogeno kio korespondas al 600 kubaj metroj da hidrogena gaso. La kataliza procezo okazas ĉe ĉambraj temp...sekvu ĉi tie por pli

Por legi la ceteron de ĉi tiu artikolo kaj aŭdi plej novan disaŭdigon fare de S-ro, Anton Oberndorfer, en vere belprononcata kaj belstila Esperanto iru rekten al la fonto mem ĉe la Esperanta Retradio:

5 Oct 2011

Internacia Klubo Esperantotur

USONO – KALIFORNIO – HAVAJOJ

Internacia Klubo Esperantotur  en Bydgoszcz dum 20.09–3.10.2011 aranĝis lauvican vojaĝon al Usono kun vizitado de Kalifornio kaj Havajoj. La flugvojaĝoj okazis de Varsovio tra Amsterdamo – Atlanto ĝis San Francisco kie kiel ĉiam tre bone montris al ni la urbon en Esperanto konata Esperanto-vojaĝagento Lucille Harmon. Ni daurigis al Honolulu kaj dum 10 tagoj ni vizitis Havajaj Insuloj. La vizitado estis tre sukcesa, ĉar du grupoj de Esperantotur kaj Flugo komune realigis la ŝipkrozadon per ŝipo Pride of America dum 24.09 – 1.10.2011 ĉirkau havajaj insuloj. Aparte luataj busetoj en insuloj Oahu, Maui, Big Island kaj Kauai ebligis al ni ĉirkauvojaĝi tiujn kvar la plej grandaj insuloj el entute pli ol 300 havajaj insuloj, el  kiuj-preskau ĉiuj ne havas loĝantojn. Ni vojaĝis ankau tra interesaj pitoreskaj-scenikaj vojoj, ne permesataj eĉ por luataj automobiloj, sed dank’al tio ni povis vidi ankorau kelkaj pliaj insuloj de Maui estas videblaj Molokai, Molokini, Lanai kaj Kaho’olawe kaj de Kauai la privata insulo Ni’ihau de familio Robinson kun pli ol 300 loĝantoj-ĉiuj parolantaj en havaja lingvo. En Oahu-insuloj plej impresis ĉiujn la turisma kvartalo de Honolulu-Waikiki, kaj precipe Polinezia Centro de Kulturo kun vilaĝoj de Havajo, Fiĝio, Tahitio, Novzelando (Aotearoa-Maori), Samoo, Tongo kaj du ekspozicioj pri Markizoj kaj Rapa Nui. Tiun faman kulturcentron gvidas mormonoj kaj iliaj studentoj de Universitato Brigham Young, kiuj matene studas kaj posttagmeze-vespere dum 9 horoj prezentas kulturon de Polineziaj Insuloj al miloj de turistoj, kiuj venas ĉiutage tie el la tuta mondo. Ni ankau vizitis Pearl Harbour, Sea Life Park kaj nordan pacifikan surfingan bordon kun belega plaĝo ĉe Hilton-hotelo en Testuda Golfo. En Maui Insulo plej plaĉis Nacia Parko Haleakala, krome Oceana Centro kaj historia Lahaina-urbo. En Granda Insulo (Big Island) plej impresis Havaja Volkana Nacia Parko kaj urbo de la plej fama havaja kafo-Kona. Fine en Kauai, la plej belegaj estis kanjono de Waimea kaj klifa oceanbordo Na Pali, senvoja kiun ni rigardis de nia komforta 14 etaĝa ŝipo. Ĉi foja vizitado de Havajoj estis la plej ampleksa, sed malgrau tre intensa ĉiutaga turisma programo kontentigis ĉiujn kunvojaĝantoj de Esperantotur kaj Flugo–la plej junaj estis 1-jara Gabriel kaj 2-jara Andrea Grzebowski kaj la plej aĝa 81-jara Alojzy Graczyk, ĉiuj tre bone ĝuis la vojaĝprogramojn. Eblis ilin realigi dank’al spertaj Esperanto-vojaĝgvidantoj–Andrzej Grzebowski, kiu gvidis grupon de Esperantotur en Havajoj jam la 16-an fojon kaj Andreo Grzebowski – kiu gvidis grupon de Flugo jam la 5-an fojon en Havajoj, samtempe tre bone ŝoforis ĉiujn luitajn busetojn, ofte vojaĝante tra pitoreskaj-scenikaj, foje eĉ ne asfaltitaj, sed ege interesaj vojoj. Ni revenis jam aparte tra Los Angeles kun rapidaj vizitoj ankau en Hollywood, Beverly Hills kaj Santa Monica. Jam nun eblas aliĝi al planitaj similaj vojaĝoj dum 1-15 de oktobro 2012 kun eblecoj de ĉirkaumondaj vojaĝoj –entute lau 10 diversaj vojaĝvariantoj. Ĝis la 15-a de oktobro ĉi-jare eblas ankorau kompletigi la Turisman Esperanto–Kalendaron de Esperantotur por 2012–ni atendas Viajn Esperanto-ofertojn, tamen kun prezoj por publikigi aktualan TEK-2012 post la 15.10.2011 
INTERNACIA KLUBO "ESPERANTOTUR"
str. M.SKŁADOWSKIEJ-CURIE 10,  PL 85-094 BYDGOSZCZ, POLLANDO

1 Oct 2011

Krakova Universitata E-medio partoprenis la Eŭropan Tagon de Lingvoj

La krakova universitata E-medio partoprenis la Eŭropan Tagon de Lingvoj en la fama Kopernik-Liceo, en la urbo Katowice. La liceo specialiĝas pri instruado de lingvoj - ĝi  havas filologian karakteron kaj altan prestiĝon. Lernantoj de la liceo havas sufiĉe profundan intereson pri lingvoj.

La originon, diversajn aspektojn de E-o, ties praktikajn aplikojn ktp. prezentis al 200 gelernantoj la studento Filipo. La gejunuloj ankaŭ aŭskultis specimenojn de la lingvo - fragmenton de la nacia epopeo "Sinjoro Tadeo" de A. Mickiewicz, en E-o (en nova radiofonia interpreto de Maria Majerczak) kaj kanton de la reprezentanta altan nivelon franca muzikgrupo Kore. 
En la dua parto de la renkontiĝo okazis alloga E-leciono, dum kiu estis atingitaj de la studento konkretaj rezultoj.

Sekve de la sukcesa prezentado komenciĝas en la liceo E-kuso, prizorgata de la universitata E-medio en Krakovo.


Maria Majerczak
gvidantino de la studenta E-agado en Krakovo

22 Sep 2011

La Pasporta Servo Bezonas Helpon!

Helpu ankaŭ vi al Pasporta Servo!

TEJO renovigas, refreŝigas, senerarigas sian sistemon de Pasporta Servo: kaj rilate la retpaĝon kaj rilate la libron; Volontulaj helpantoj estas serĉataj. Ne temas pri volontula laboro por kiu vi devus forlasi vian laboron aŭ studojn por iom ajn da tempo, sed pri helpo de via propra hejmo! La laboroj estas divideblaj inter pluraj personoj kaj ili postulas ĉiu-semajne ĉirkaŭ 3-4 horojn. Post kandidatiĝo vi povas priparoli la detalojn kun la koncerna persono. Jen la taskoj pri kiuj via helpo bezonatas:

 • Grafikisto, sed nur profesia, kiu volontule laborus por renovigi kelkajn jam iom eksmodajn vidaĵojn en la libro.

 • Respondanto de retleteroj koncerne al Pasporta Servo. Multaj personoj havas demandojn, kritikas pozitive aŭ kelkfoje eĉ negative. La laboro povus funkcii multe pli efike, se vi povus helpi organizi tiujn leterojn kaj respondi al ili.

 • Map-faranto estus bezonata por refari eble modernigi la mapojn en la libro Pasporta Servo, laŭeble eĉ helpi pri la reta kunlaboro pri la interretaj mapoj.

 • Helpo bezonatas ankaŭ koncerne la libro-kompiladon. Ni bezonus persono(j)n, kiu(j) povus redakti, kunmeti kaj reformi la libron Pasporta Servo, eble iom plibeligi, modernigi ĝin, aldoni kelkajn novajn ideaĵojn.

 • Provlegado necesas antaŭ la publikigo kaj de la retpaĝo kaj de la libro. La provlegantoj havu sufiĉan lingvokonon, samnivela al B2 aŭ C1 nivelo laŭ Komuna Eŭropa Referenckadro.

 • Programistojn ni bezonas. Estus utile por la retpaĝo de Pasporta Servo, se ĝi havus konstanta(j)n programisto(j)n kiu(j) komprenas en la sistemo Drupal. La taskoj farendaj estas jam kolektitaj, kaj plejparte temas pri unuopaj taskoj, plenumeblaj sendepende de aliaj.

 • Kunordigado ankaŭ estas grava. La kunordiganto devos preni la respondecon al si atentante pri ĉies laboro.
  Se vi volas agi por Esperanto, helpi al ni, kunlabori kun TEJO, modernigi nian Pasportan Servon, allogi pli da homoj por nia servo, prenu iun taskon. Ĉiuj bonvenas, ne nur gejunuloj! Jen eblo por bone elspezi vian tempon kaj aldoni eron al la Esperanta kulturo!
  Kandidatiĝo ĉe: pasportaservo (ĉe) tejo.org kopie al oficejo (ĉe) tejo.org.

 • 21 Sep 2011

  Supersignu per la Duoblilo!  Krozante la Interreton hodiaŭ, mi stumblis je la interesa kaj bonega en uzo programo por ĉapeligado de la Esperanto literoj. Ĝi estas simpla por elŝuti, tre simpla por funkciigi, kaj treege simpla por uzi...

  Oni nur duoble premas la ĉapelendan literon, kaj jen... la litero montriĝas ĝuste tia kia ĝi devus aspekti. Mi ankoraŭ ne plene testis ĝin ĝis nun je ĉiuj miaj aplikaĵoj, sed post la unuaj testoj, mi jam antaŭsentas ke ĝi estos multe eĉ pli bona en uzado ol la programo "EK". Kiu estas ĝis nun  mia plej favorata.

  Sed... Ĵus hieraŭ mi havis diskuton kun unu el inter la novalvenintoj en la E-movado, la Brazilano, kiu ne sciis kiel funkciigi la programon "EK", ne sciante ankoraŭ sufiĉe bone esperanton por kompreni bone ĉiujn instruojn.. Feliĉe li scias ankaŭ la anglan, kaj eĉ tre bone, do mi povis helpi lin. La problemo tamen estas tio ĉi ke lia komputilo ne akceptas bone la ĉapelilon "EK", estante iom temperamenta Vindozo 7. Nur lia notpado "Notepad" bone funkcias kun ĝi, laŭ liaj vortoj. Mi do esperas ke eble tiu ĉi programo pli bone funkcios kun la pli novaj Vindozoj, ĉar ties kreinto ĵus antaŭ nelonge faris ĝin, ĝi do devus esti pli komparebla kaj kunlaborema kun tiuj sistemoj.


  Mi devas aldoni ke mi rapide alkutimiĝis al uzo de tiu ĉi nova ĉapelilo kaj mi decidis uzi ĝin de nun, ĉar ĝi vere okazis ĝuste tio ĉi kion mi volis trovi jam de longa tempo. Mi uzas nun la Vindozon XP.

  Venu do al la Esperanta Retradio, kaj vidu tie la retpaĝon de la DUOBLILO tajpante en ties interna serĉilo: "Tajpi supersigne" kio estas nomo de la disaŭdigo kaj tajpita artikolo kiu enhavas ĝin. Jen estas la senpera adreso: http://peranto.posterous.com/tajpi-supersigne/
  Tie vi povas tre facile elŝuti tiun ĉi simpatian programeton. Mi diras ĉi tie "simpatian" ĉar ĝi estas programeto ne nur facila por elŝuti, sed ankaŭ la same facila por munti en via komputilo kaj uzi ne sole al la spertaj uzantoj de nia Internacia Lingvo sed ankaŭ por la personoj kiuj ne komprenas ankoraŭ esperanton sufiĉe bone, por kompreni komplikajn eksplikojn kaj instrukciojn.

  Simpla, facila, efika, rapida kaj plezura en uzado, tio ĉi sajnas al mi la plej bona mallonga priskribo de tiu ĉi programo...


  Gratulojn kaj korajn dankojn al la establinto redaktoro kaj BONEGA parolanto de la Esperanta Retradio ĉe la adreso: http://members.aon.at/aldone/retradio/ kiu ankaŭ mem prilaboris kaj donis al la uzantoj de Esperanto ĉi tiun programon por la senpaga uzo. Tio ĉi estas vere tre rekomendinda podkasta retradio en la Internacia Lingvo, kaj retejo,ĉar ĉiuj disaŭdigoj havas siajn tajpitajn versiojn, kiel artikoloj. Bonega kaj laŭdinda ideo, sekvida ankaŭ per aliaj.


  Al tiuj ĉi kiuj volus tuj elŝuti kaj uzi tiun programon rekten de ĉi tie - kaj ne bezonas pli da instrukcioj mi provizas la ligilon kiu gvidos rekte al la elŝutejo: jen ĝi estas:  Mi aldonas ĉi tie por pli da informo ke, tiu ĉi programo montras post la elŝuto tabulon kun la instrukcioj. Kaj mi petas ĉiujn kiu elektos elŝuti tiun ĉi programon de ĉi tie, ke ili tamen vizitu la Esperanto Retradion, por gratuli al ties kreinto kaj skribi al li kelkajn dankvortojn kaj komenton, kiel kuraĝigo por lia sinofera kaj laŭdinda laboro. Tiu tipo de laboro por parolantoj de Esperanto, plej ofte havas nur tiun ĉi formon de rekompenco por ties tre intensa kaj sinofera laboro.

  Per: Zbigniew Wybraniec

  19 Sep 2011

  Ĉu Fine la Savo Por la Pulmo-kancero Malsaniĝintoj?  Rekte el Kubo – la Vakcino je la Pulmo-kancero!?
   
  Fonto: http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,10259651,Prosto_z_Kuby_szczepionka_na_raka_pluc.html
  Krzysztof Pielesiek
  10.09.2011 11:30

  Tradukis: Zbigniew Wybraniec
  AP/Javier Galeano
    En la lando famega pri la cigaroj hospitaloj disdonas ĝin senpage.

  Sciencistoj el la havana Centro de la Molekula Imunologio, post 25 jaroj da laboro memlaŭdis pri sia fina sukceso pri produkto de la vakcino je la pulmo-kancero. Ĝi ricevis la nomon,  
  "CimaVax-EGF." 
   
  Ties uzo tamen ne kaŭzas ke personoj dependigitaj de la nikotino ne plu jam devus timi la mortige danĝerajn sekvojn de la fumado. Eĉ post la inokuliĝo per tiu ĉi "CimaVax-EGF", vakcinaĵo, oni plu povas ek-malsani je la kancero de la pulmoj. Sed tiu ĉi vakcino atakas ĉelojn de la kancero kaj preventas ties ne-kontrolitan evoluon... Ĝi estas plej efika en la pli malfruaj etapoj de la disvolviĝado de la malsano, kiam la priradiado kaj la ĥemoterapio ne donas rezultojn. La scienculoj diras ke, la vakcino kapablas ŝanĝi la agresive disiĝantan kanceron je la kronika, longedaŭra sed kuracebla malsano, kiun oni povas sekve kontraŭbatali per la ĵus menciitaj rimedoj.
   
  La vakcino, "CimaVax-EGF"., estis jam testita je la milo da pacientoj suferantaj je la pulmo-kancero. Rezultoj de la testoj okazis esti kontentigaj. La vakcino estas jam senpage disdonanta al la bezonantoj en Kubaj hospitaloj. Kubaj sciencistoj antaŭvidas ke, sur la bazo de "CimaVax-EGF." naskiĝos la vakcinoj je la kanceroj de la: prostato, utero kaj mamoj.

  Pelmaterialoj el la Bio-forĵetaĵoj  ĈU SEN-ŜELAĴOJ DE LA ORANĜOJ IĜOS NOVA SUPER-BRULAĴO?
  Prof. James Clark inventis revolucian metodon transformi oranĝajn elŝelaĵojn je la oleo
  Tradukis: Zbigniew Wybraniec 
  Dimanĉo18-a de Septembro, 2011 
  Per: David Paul

  BRITA sciencisto inventis revolucian manieron transformi orango-senshelaĵojn je la oleo – per uzo de la mikroonda maŝino.

  Profesoro James Clark trovis ke la altpovaj mikroondoj povus disrompi molekulojn en sen-ŝelaĵoj de la fruktoj por liberigi gasojn kiuj povas esti kolektataj kaj distilataj je likva produkto. Tiuj ĉi valoraj gasoj estis post tio uzitaj por produkti el ili la oleon, la plastojn, diversajn ĥemiaĵojn kaj la brulaĵojn. Inter ili estis ankaŭ la pektino (pectyn), kiu estas la pri-densiga konsistaĵo de la konfituroj kaj marmeladoj kaj, kiu estis transformita je la motora brulaĵo, sed ankaŭ, je la karbo uzata en la maŝinoj por purigado de la akvo.

  La limoneno (angl: Limonene*), kiu estas la ĥemiaĵo donanta al la citroneskaj fruktoj ties karakterizan odoron, tre apartan, estis uzitaj en la kosmetikaĵoj kaj por la purigaj produktoj, kaj ankaŭ por fari la gluon.

  Profesoro Clark diras ke la mikroonda metodo povas ankaŭ esti uzata por transformi diversajn aliajn, planto bazitajn, forĵetaĵojn kaj rubaĵon por fari la pelmaterialojn aŭ, aliajn produktojn. Ili inkludas la pajlon, elŝelaĵojn de la akaĵuoj, elŝelaĵojn de la pomoj, elŝelaĵojn el la kafo kaj la rizo, ktp, ktp... Li diris: "Forĵetaĵoj de la oranĝaj elŝelaĵoj estas bonega ekzemplo de la malŝparitaj rimedoj. En Brazilo, la plej granda produktanto de la oranĝsuko en la mondo, duono de la oranĝo estas postlasata kiel forĵetaĵo, kiam la suko jam estas el ĝi eltirita. Tio ĉi faras ĉiujare ok milionojn da tunoj de la oranĝaj forĵetaĵoj, kiuj povas esti uzataj por produkti la ĥemiaĵojn, diversajn utilegajn materialojn kaj la pelmaterialojn (brulaĵojn)."

  Kontraŭ £200,000 li konstruis la mikroondan aparaton, kiu aspektas kiel tiu ĉi trovebla en iu ajn kuirejo, en sia laboratorio en la Centro de la Verda Ĥemio ĉe la Universitato de Yorko. Ĝi povas perlabori nur malgrandan kvanton da forĵetaĵo, sed ĝis la Decembro estos funkcionta jam la sekvonta modelo kiu kapablos transformi ĉiuhore po 30 kilogramoj da forĵetaĵo... Kaj prof. Clark, diras ke, multe pli grandaj modeloj de tiu ĉi maŝino povos trakti po ses tunoj da forĵetaĵoj ĉiuhore kaj, ĝi vere povus iĝi familiara videblaĵo ĉe la recirkuligaj centroj tra tuta la lando.

  Ili povus esti situigataj ankaŭ ĉe grandaj vendejo-centroj por pritraktadi tie la manĝaĵo-forĵetaĵojn devenantajn de ili mem kaj, de la ĉirkaŭaj kafejoj kaj restoracioj. "La unika aspekto de nia mikroonda aparato estas tio ĉi ke ni speciale laboras nur kun la malaltaj temperaturoj. Ni neniam trapasas 200 gradojn Celsiajn," Prof. Clark diris: "Oni povas eltiri (ekstrakti) la *limonenon (limonene), aŭ oni povas transformi ĝin je aliajn ĥemiaĵojn. Ĝi funkcias ankaŭ tre bone kun diversaj paperaj forĵetaĵoj, la makulaturo, ĝi povas fakte uzi tre grandan kaj vastan gamon da bio-forĵetaĵa materialo."

  Universitato de York establis nun la Firmaon por Ekspluatado de la Oranĝo Elŝelaĵoj, FEOE ("OPEC, the Orange Peel Exploitation Company"), subtenatan per la investantoj el Brazilo kaj Hispanio por plue testi kaj kiel eble plej bone eluzi verajn montegojn da forĵetaĵoj, postlasitaj per la fruktosuka industrio. Prof. Clark ankaŭ kredas ke lia mikroonda industrio povus ankaŭ vere bonefikigi la elektrofarejojn, duobligante ties kvanton da energiproduktado. Li diris: "Ni parolas kun elektrofarejoj pri la materialoj kiujn ili jam alportas, kaj specife pri pritrakto per la mikroondaj aparatoj ankaŭ de tiuj materialoj."

  Se oni metos tipan forĵetaĵon en nian sistemon, antaŭ ol ĝin bruli, ties kaloria uzvaloro duobliĝas kompare al ties antaŭa kaloria valoro.

  Intertempe, grupo de la naturo-konservemistoj, starigis la novan rekordon por la aŭto pripelata per la kafo-postrestaĵoj. La modifita aŭto, Rover, modelo al la 1974 jaro, kromnomita la, Carpaccino, atingis 75 mph (mejlojn per horo) kio egalas al 120.70 km/h (kilometrojn per horo), ĉe la vetkura trako "Elvington Race Truck," proksime al York, la lastan merkredon.

  Tiu ĉi volontula grupo de la natura-konservemuloj el, Teesdale, "Teesdale Conservation Volunteers Group", kiu konstruis tiun aŭtomobilon, uzis 10 kg da forĵetaĵaj kafmuelaĵoj, kiuj estis transformitaj je la mikrobriketoj, kaj brulitaj por produkti flamiĝeman (bruleblan) gason, laŭvice pripelantan la vehiklon. Tiu ĉi kvanto provizis sufiĉan pelmaterialon por la aŭto por traveturi 100 mejlojn (ĉirkaŭ 161 km). La reprezentanto de la firmao Martin Bacon diris: "Aŭtoj ne devas esti veturigataj sole per tiuj nur pelmaterialoj kiuj estis elfositaj el la grundo."

  La fonto: http://www.express.co.uk/posts/view/271979/Is-orange-peel-new-superfuel-


  16 Sep 2011

  Iom pri La Praktiko


  Jen... Hodiaŭ mi iomete retkrozadis, kaj tute hazarde mi trovis tre interesan Finnan retejon en Esperanto kiun mi decidis tuj aligi en nia sekcio pri diversaj interesaj retejoj. Ties retadreso estas:


  La titolo de tiu ĉi vera artverko de la bloga arto en Esperanto estas la: Norda Naturo, kaj ĝi prezentas al vizitantoj aregon da belegaj kaj tre interesaj, informplenaj  foto-bildoj kun artikoletoj kaj, interesaj ligiloj al Finnaj kaj aliaj Nordeŭropaj esperantlingvaj retlokoj, krom aliaj ligiloj tutmonde. Mi varme rekomendas tiun lokon kiel vere vizitinda al ĉiuj kiuj jam scias nian lingvon bone, kaj speciale al tiuj ci kiuj volas lerni ĝin pli bone, rigarde al la vortostoko pri la naturo ĝenerale. Bonega laboro kara amiko!

  Mi ankaŭ decidis aldoni la adreson de la alia tre populara, vivplena kaj interesa pola radio en Esperanto la: la Varsovia Vento.Ĝi funkcias jam de pluraj jaroj ĉe la adreso:

   
  Mi fakte mem miras kial mi ne metis ties retadreson ĉi tie jam delonge, tiel kiel ĝi tin diservis. Eble pro tio ĉi ke unue, tiu ĉi blogo estis celita kiel principe nur teknika kaj scienca loko.
  Nu... Sed la tekniko kaj scienco, ja ne povas ekzisti en la socia vakuo, ili estis kreita per la homaj socioj, kaj ĉiam estas kreata per tiuj socio kaj por ili, kaj la scienco kaj la tekniko estas kreantaj ĉion kion ili faras... Do, por vivigi tiun cĉ lokon eĉ pli, mi pensas ke ni bezonas ankaŭ iom da aliaj kontaktoj kaj kunlaboro, ne nur la scienctekinikajn, popularsciencajn kaj teknikajn en la ĝenerala senco, ĉu ne? Mi esperas ke miaj gekolegoj kiuj pensas iom alie, ne koleros tro pro tio.

  Ĉar La Praktiko estas kreaĵo de la neesperantista socia ento, ni nur malofte okupiĝas ĉi tie pri la esperantistaj temoj kaj la movado. Ĉefe, ĉiuj poŝtaĵoj kaj artikoloj kaj ĉe la blogo kaj la retejo estas ĉefe ekster-movadaj koncerne la esperantistan movadon. Tamen mi decidis aldoni plej interesajn ligilojn al aliaj esperantlingvaj retejoj kiuj prezentas ĝenerale utilan kaj interesan al ĉiuj enhavon. Mi do petas ke ĉiam kiam vi trovos iun ligilon kiu ne plu jam funkcias, bonvolu raporti tion al mi ĉe la adreso: webmaster@esperlando.zzn.com kaj mi korektos la eraron ĉe la plej proksima okazo.
  Bonan retkrozadon al ĉiuj

  Zbigniew.

  31 Aug 2011

  El Eŭropo al Usono Per Radoj!

  Krzysztof Kartasiński [29.08.2011]
  Tradukis: Zbigniew Wybraniec 
  Fonto: http://www.autokrata.pl/artykul/z-europy-do-usa-na-kolach-11760

  Rusio konstruos la tunelon sub la Beringa Markolo!