UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

28 Dec 2009

Roskilde-rokfestivalo en Danio

Fonto: la Novaĵservo de Pola Sekcio de ILEI

Ni petas vian helpon disvastigi tiun anoncon pri tre alloga E-aranĝo en diskutlistoj, retpaĝoj, paperaj revuoj ktp. Dankon! 
Saluton,
En 2010, dum la Roskilde-rokfestivalo en Danio denove okazos internacia E-laborbrigado (27 junio - 5 julio 2009). 
Dank' al 3-taga laboro la restado estos senpaga kaj dezirantoj labori pli povos gajni monon, per kiu ili povos, ekz., almenaŭ parte repagi sian vojaĝkoston. Bv. vidi la informojn, kaj se vi emas partopreni, por esti certa pri via loko, bv. rete aliĝi nun: 
http://roskilde.festoklubo.dk/
Se, krome, vi volas fari demandojn pri la laborbrigado, bv. skribi al: Simon Damkjaer Hazard; blindulo(ĉe)gmail.com
La eblo viziti tiun plej grandan en Skandinavio rok-festivalon sen pagi la bileton (240 eŭrojn), loĝlokon, manĝaĵojn estas, precipe por gejunuloj, taŭga motivo por eklerni kaj plulerni E-on.
Bona E-aranĝo - helpanto de instruanto! 
La etoso estas bonega. E-gejunuloj, kiuj partoprenis la RF 2009, deziras reveni tien!
Kunlabore kun la organizantoj - DEJO,

Maria Majerczak

27 Dec 2009

Novjaraj Bondeziroj

Saluton al ĉiuj vizitantoj al ULL kaj ĉi tiu ties blogejo. Korajn bondeziroj de ĉio plej bona kaj prospera en la rapide alproksimiĝanta Nova Jaro 2010

Ĉar mi estis foren por por la Kristnasko, kaj mi ne havis okazon aliri al la Interreto kaj La Praktiko por sendi la bondezirojn, mi faras tion nun, eluzante la okazon ke ja Ortodoksa Kristnasko ankoraŭ alvenos, post la Nova Jaro. Ĉar ni ambaŭ, kaj la esperantistoj kaj la universalistoj, apartenas al ĉiuj religioj kaj kredoj al ni devus do egale validi kaj la universala akceptata unua kaj la aliaj festadoj, ĉu ne? Ja, ne nur la kristanoj ekzistas en la mondo, kiuj festas dum tiu ĉi tempo. Granda parto de la Esperanto movado,  ja festas tutmonde ankaŭ  la 15-a de Decembro, la naskiĝtagon de la kreinto de la Esperanto lingvo kaj la Esperanto movado, Ludwik Łazarz Zamenhof - Ludviko Lazaro Zamenhof.

Akceptu do ĉiuj la plej korajn kaj sincerajn, kvankam iomete malfruitajn, bondezirojn okaze de la Zamenhofa Tago kaj la Kristnasko kaj la Nova Jaro 2010!

Ĵus nelonge antaŭ la tradicia, okcidentmonda, kristnaska tempo mi intense laboregis por fari grafikajn kaj strukturajn ŝanĝojn al La Praktiko (ĉe la adreso http://lapraktiko.blogspot.com) kaj Universala Vivo Ligo blogejo kaj retejo (ĉe la adreso: http://www.esperlando.com/blogs) sufiĉe frue por sukcesi fini tion antaŭ la nova jaro. Mi sukcesis fari ĝis nun ŝanĝojn en La Praktiko, kaj la anglalingva retejo kaj blogejo Universala Vivo Ligo, situita ĉe la servilo WordPress.

Eble mi fine sukcesos ankaŭ finkonstrui la pollingvan version de la Universala Vivo Ligo retejo kaj Blogejo ĉe Wordpress. pri kiu mi laboras de ioma tempo. Tio ĉi tamen ankoraŭ iomete daŭros.


Mi esperas ke vi ŝatos la novan grafikan veston de ambaŭ, kaj la esperantlingva kaj la anglalingvsa organoj de ULL kaj Esperlando. Bedaurinde, nia ĉefportalo ESPERLANDO, ĉe la adreso: http://www.esperlando.com devos ankoraŭ iomete atendi por sia vestoŝanĝo, pro multe pli komplika afero kun ties konstrua strukturo. Estante la trilignva portalo ĝi estas multe pli komplika kaj postulas ankoraŭ multan laboron. Mi tamen esperas ke mi sukcesos transformi ĝin kaj signife modernigi jam ĉe la fino de Januaro 2010. Intertempe, Ankoraŭfoje, ĉion bonan al ĉiuj niaj legantoj kaj subtenantoj kaj ĝis la sekvonta fojo!

Elektito

22 Dec 2009

Plurmileŭra Fraŭdo ĉe IEI

fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu
 
Miloj da eŭroj fraŭditaj de Esperanto-organizaĵo
Miloj da eŭroj senspure malaperis el la banka konto de Internacia Esperanto-Instituto (IEI) en Hago, rakontas bone informitaj fontoj. La estraro de IEI laŭ la samaj fontoj longe ne konsciis pri la liko en la konto, ĉar al ĝi estis prezentataj falsaj konteltiroj. Reprezentantojde IEI ne respondas al mesaĝoj pri la asertata fraŭdo. Same ne respondas demandojn Atilio Orellana Rojas, la direktoro de IEI, kiu estis urĝe devigita forlasi sian postenon kaj sian loĝejon en la konstruaĵo de IEI.

Internacia Esperanto-Instituto estas malnova kaj finance solida institucio, fondita en la jaro 1930 de Andreo Cseh, la aŭtoro de la Cseh-metodo por instruado de Esperanto, kaj ges-roj Isbrücker.

IEI pli frue posedis du domojn en Hago, Nederlando. Antaŭ deko da jaroj la instituto vendis unu el la domoj kaj tiel havigis al si kapitalon (kvankam bonan parton utiligis je la funda renovigo de la restanta, la  IEI-domo). El tiu ĉi ili luigas nun parton, kaj tio donas konstantan enspezon.

Pro diversaj donacoj kaj heredaĵoj IEI havas financan bonhavon, per kiu ĝi interalie kunfinancas la eksterordinaran katedron pri Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo.. Lastatempe montriĝis tamen, ke mono de donacintoj en neplanita maniero malaperadis el bankkonto de IEI.

Laŭ informoj kolektitaj de Libera Folio, la estraro de Internacia Esperanto-Instituto en Hago dum longa tempo nenion sciis pri la malaperado de mono, ĉar al la estraro estis prezentitaj falsaj konteltiroj.

La likado de mono povis daŭri dum relative longa tempo, ĝis la komenco de oktobro, kiam unu el la estraranoj decidis kontroli la bonhavon de la konto memstare, rekte alirante la retejon de la banko. Tiam evidentiĝis, ke iu kun aliro al la ŝlosilvortoj de la reta banko eluzis sian pozicion kaj elprenis plurajn milojn da eŭroj el la kapitalo de IEI.

La 6-an de oktobro la direktoro de IEI, Atilio Orellana Rojas, kiu dum pli ol dek jaroj laboris en la instituto, estis subite eksigita el sia posteno. En la retejo de IEI aperis lakona informo: "Atilio Orellana Rojas ekde la 6-a de oktobro 2009 ne plu laboras ĉe IEI." En komuniko poste sendita al kelkaj Esperanto-gazetoj, la estraro de IEI abunde dankas aliajn kunlaborintojn. Pri la direktoro, kiu dum pli ol dek jaroj laboris ĉe la instituto, la komuniko konstatas nur, ke li "ne plu laboras ĉe IEI".

La 28-an de oktobro, tri semajnojn post la okazaĵo, Libera Folio turnis sin al la estraro de IEI por ekscii kial la direktoro de la instituto forlasis sian postenon. Ĝis nun venis nenia respondo. Informoj ricevitaj de Libera Folio el alia fonto sugestas, ke reprezentantoj de IEI subskribis juran sindevigon ne komuniki ion ajn pri la kaŭzoj de la eksigo.

La eventuala jura sindevigo povus rilati al la fakto, ke la eksa direktoro de IEI konsentis forlasi antaŭ la 1-a de decembro sian loĝejon, kiun li ĝis tiam tre favore luis en la domo de IEI. Laŭ la nederlanda juro, forigo de luanto kontraŭ ties volo estas tre komplika kaj ofte tute ne ebla. Simile malfacila cetere estas maldungo de multjara laboranto sen reciproka interkonsento.

Libera Folio la 12-an de decembro skribis al pluraj aktivaj retpoŝtaj adresoj de Atilio Orellana Rojas por peti lin rakonti, kial li subite forlasis sian postenon kaj sian loĝejon ĉe IEI, kaj ĉu lia foriro iel rilatas al la malkovr de monmanko en la kontoj de IEI. Neniu respondo alvenis ĝis nun.
----------------------------------------------------------
Ndlr: La tutan artikolon vi povas legi ĉe http://www.liberafolio.org/ -
kie vi povas aldoni ankaŭ vian personan komenton...
----------------------------------------------------------

10 Dec 2009

Izraela toleremo de malsanuloj kaj ne plenlertuloj

Izraelo kiel Spartujo.

Klimatpinta Aferaĉo en Kopenhago

Malpurega Afero ĉe la ĉi-jara Klimatpinto

Kripta dokumento celita kontraŭ la malriĉaj landoj tra-likis tra la fingroj de malpuraj politikistoj klare kaj ne pridubeble ekspoziciante al  la mondo iliajn malpurajn intencojn konektite kun la hipokriteco, avaremo kaj malpuraj potenco-ludaj taktikoj. 

Dum la sekvonta semajno, oni proponos al gvidantoj de la ŝtatoj de la mondo, subskribon de la interkompreno kiu pliigas per si la rajtojn de la riĉaj ŝtatoj kaj limigas la rolon de UNO en la sekvontaj pri-klimataj negocadoj – kiel tio ĉi montriĝas, sen iu ajn dubo, en la teksto de la "dana opozicio", ricevita per la tagĵurnalo "Guardian".Reprezentantino de Haitio dum la klimatpinto en la ĉefurbo de Danio /AFP

La dokumento nomita la "dana teksto" estis - laŭ la boninformitaj fontoj - prilaborita per grupo konsistanta el la reprezentantoj de: Grand-Britio, Usono kaj Danio. Ĝis nun oni montris tiun dokumenton nur al kelkaj ŝtatoj - „Guardian” pluinformas en siaj materialoj titolitaj: „Ĥaoso ĉe la Klimatpinto post la elfluiĝo de la dana teksto”. La disvolviĝantaj ŝtatoj interpretas tiun ĉi tekston kiel engvidon de la malegalaj limitoj pri emisiado de la karbonduoksido (CO2), kalkulata per la loĝantarokapo, en la ŝtatoj disvolviĝintaj kaj la disvolviĝantaj ĝis la jaro 2050. La riĉaj ŝtatoj povus laŭ tiu ĉi propono emiti preskau duoble pli da tiu ĉi gaso. Tiu ĉi „Interkompreno” kiu tralikis al „Guardian”, deiras foren de la principo de la „Kiota Protokolo”, ke la riĉaj ŝtatoj, emitantaj plimulton de la karbonduoksido devus entrepreni decidajn kaj leĝvalidajn sindevigojn rilate al la redukto de la emisiado de la vartmkulturejaj gasoj, dum kiam la pli malriĉaj landoj ne estus al tio ĉi devigitaj. Tiu ĉi projekto transdonas la evidente laŭfaktan kontrolon pri la financado de la batalo kontrau la klimatŝanĝoj al la Monda Banko kaj fortege dependigas ĉiun ajn financan helpon, destinitan por la klimatŝanĝaj alĝustiĝoj de la pli malriĉaj landoj, de la alpreno per ili de la longa vico de diversaj antaŭfaroj.
Konfidenca kaj proksima analizo de tiu ĉi teksto farita per la disvolviĝantaj ŝtatoj, al kiu aliris „Guardian”, montras tre profundan senkvietiĝon per la enhavo de tiu ĉi dokumento. Oni interpretas ĝin speciale kiel la dokumento kiu estus:

- deviganta la ŝtatojn disvolviĝantajn al esprimo de la konsento je konkretaj malpliigoj de la emisioj kaj aliaj paŝoj, kiujn oni ne antauvidis en la originala interkompreno de UNO;
- eĉ pli profunde disdividigi inter si la malriĉajn ŝtatojn per kreo de la nova kategorio de la "plej minacataj" disvolviĝantaj ŝtatoj
- malfortigi rolon de la UNO en mastrumado de la finacoj rilatntoaj la klimaton;
- engvidi ĝis la jaro 2050 limiton de la gasemisiado je la kvanto de 1,44 tunoj de la karbonduoksio per unu persono, en la kazo de la malriĉaj ŝtatoj, kaj 2,67 tonoj en la kazo de la ŝtatoj riĉaj.
Kiel la tagĵurnalo raportas, la disvolviĝantaj landoj koleregiĝis, ke la riĉaj landoj proponas tiun ĉi dokumenton kiel la preferaĵo sen ilia scio (ekster de ilia dorso) kaj sen priparolo de tiu ĉi afero kun ili dum la proceso de la negocado.

"Oni faras ĉi tion tute sekrete. Tutevidente, la intenco estas tiu ĉi ke, Barack Obama kaj gviduloj de aliaj riĉaj landoj perforte trapuŝu tion, kiam ili alvenos tien en la sekvonta semajno. Tio ĉi estas praktike la fino de la UNO-a proceso en tiu ĉi kampo" – esprimigis unu el inter la iomatoj, kiu rezervis resti anonima.
„Tiu ĉi teksto estis, laŭ intencoj de Danio kaj la riĉaj ŝtatoj, ludonta rolon de la ĉefa laborframo, kiu estu akceptota per la partoprenantaj ŝtatoj dum la sekvonta semajno. Ĉio ĉi tio formas la seriozan flamiĝpunkton ĝuste pro tio ĉi ke ĝi marĝenigas negocadan proceson de la Organizo de Unuiĝintaj Ŝtatoj kaj atestas al tio ĉi ke la riĉaj ŝtatoj malespere volas, ke mondaj gvidantoj havu dum la sekvonta semajno tiun ĉi tekston, pri kiu ili laboru”, skribas tiu ĉi tagĵurnalo.

En tiu ĉi dokumento nur estas tre malmultaj donitaĵoj kaj ciferoj, ĉar ili estu tien nur poste enskribitaj per la gvidantoj. Sed tiu ĉi projekto tamen tuj ĉe-fronte enhavas la postulon ke oni limigu kreskon de la temperaturo en la mondo ĝis 2 Celsiaj gradoj kaj antaŭvidas destini 10 miliardojn da dolaroj ĉiujare, inter la jaroj 2012 kaj 2015 por helpo al la malriĉaj landoj, ke ili „alĝustiĝu sin al la klimatŝanĝoj”.

28 Nov 2009

Porka Gripo - Epoka Korupto de Ĉiuj TempojFarsa "nova" gripo – Sensaciaj rezultoj de esplorojEpidemio de la nova gripo     La, Porka Gripo, - (malprave misnomita „pandemio”) povas okazi esti nur la giganta koruptafero, la plej granda korupta afero de la modernaj tempoj. Tiel konkludas ĵurnalistoj de Dana gazeto "Information", esplorintaj aferojn rilatantaj ligilojn de ekspertoj de la Monda Organizo por la Sano (MOS) kun la plej grandaj farmaciistaj kaj farmakologiaj firmaoj.
Tiuj ĉi Gigantaj Firmaoj enspezas nun proporcie al sia grandegeco gigantajn monsumojn je la komercado per kontraŭgripaj resanigiloj.

Plej tamen sen-kvietigas ja la fakto ke multaj el inter sciencistoj membrantaj en diversaj komitatoj kaj komisionoj de MOS, mem prezentas sin kiel la, SENDEPENDAJ EKSPERTOJ, sed ili estas fakte aperigitaj sur la salajro-listoj de la farmakologioj gigantoj – diras profesoro de la epidemiologio, Tom Jefferson, la esploristo el „Cochrane Center” en Romo. Tiu ĉi scientisto substrekas ke, kvankam simplaj naturaj rimedoj kontraŭ gripo - kiel la fundamenta higiena vivo kaj ofta lavado de manoj - povas esti multe pli sukcesaj ol la medikaĵoj, MOS mencias tion apenaŭ kelkfoje. Dume, ĝi senĉese parolas, preskaŭ ekskluzive, pri la vakcinado... Kaj jes. Fakte, tio ĉio ĉi lasta okazas almenaŭ kelkdekfoje.


Pri la Dana ĵurnalista esplorado pri tiu ĉi afero skribas la Rusa tag-gazeto "Nowye Izviestia". La gazeto eksplikas ke, multaj sciencistoj laborantaj en MOS, kaŝas la fakton ke ili ricevas monon de la mondaj farmaceŭtaj gigantoj.


Ekspertoj, demanditaj per la ĵurnalistoj de tiu ĉi Dana gazeto, kredas ke la ĉefkaŭzo de la troigita, kaj konstante troigata, reakcio de la Monda Sano Organizo je la viruso de la Porka Gripo (renomita per iu stranga nomo „A/H1N1” nur pro iu orveleske manipula NOVPAROLO) estas sole la tre sukcesa Publik-Rilata amas-media kampanjo organizita kaj gvidita per ekspertoj de tiu ĉi organizo. Oni rimarku tion ĉi ke PLURAJ EL INTER ILI laboras por la farmakologiaj (farmakologaj) firmaoj.

La Monda Organizo por la Sano anoncis „pandemian”staton nur sub la severaj premoj per la grupo de ekspertoj, kiun ĉefestras, Albert Osterhaus, virusolgo el „Erasmus Medical Center” en Rotterdam. Nederlanda registaro esploras kurante la detalojn de lia agado - ĉar montriĝis ke, li ricevas la monon de kelkaj farmakologiaj firmaegoj produktantaj vakcinon kontraŭ tiu ĉi nova gripo.

Per: Zbigniew Wybraniec


24 Nov 2009

Esperanto Kursoj ĉe Jagiellona Universitato


Novaĵservo de Pola Sekcio de ILEI

Saluton,

Formiĝas novaj grupoj de studantoj de E-o en krakovaj superaj lernejoj: Jagelona
Universitato kaj Supera Lernejo de Direktado kaj Bankismo (WSZiB, en kiun E-o estis enkondukita en 2004). La kursoj estas destinitaj por komencantoj. Dum la lastaj jaroj la lernado estas malferma por ĉiu, sendepende de la aĝo.

Kiel kutime, instruas Maria Majerczak
.
Novaĵo En Jagelona Universitato:

unuafoje okazos perreta+semajnfina elementa kurso por pollingvanoj. La nombro de disponeblaj lokoj por perretaj studantoj estas tre limigita kaj preskaŭ ĉiuj jam estas prenitaj.

Ankoraŭ tre bonvenas ĉeestaj partoprenantoj. Mi petas vin transdoni la informon pri la E-kursoj al viaj /apud/krakovaj konatoj. Adreso: nauka.esperanto.pl(ĉe)gmail.comesperanto.info.pl(ĉe)gmail.com, tel. 791 06 06 56 (la instruistino). Eblas skribi ankaŭ al la adreso de la Novaĵservo. Antaŭdankon.
---
Raporto pri la nuna oficiala instruado kaj la alta statuso de E-o en tiuj superaj lernejoj, ankaŭ pri la studenta E-agado en Krakovo, sekvos.
---
Valorus
scii en kiuj aliaj superaj lernejoj de Pollando, krom tiuj de Krakovo
kaj Poznano (UAM), kaj krom ISTK de Bidgoŝĉo, komenciĝis/-as kursoj de,
en aŭ pri E-o. Mi estos danka por ĉiaj informoj.
Amike:
Maria Majerczak

Gigantaj Kromenspezoj de Eŭroparlamentanoj

"Super Express" montras, kiom kaj kiel "kromenspezas" polaj eŭroparlamentanoj – monate, eĉ preskaŭ 5 mil zlotojn adicie al siaj, ja tiel aŭ alial jam enormaj, "normalaj" salajroj. Eŭrodeputitoj enspezas ĉirkau 35 mil zlotojn monate. Malgraŭ tio ĉ, ili eksvarmas ĉiuvendrede ĉe la Wiejska Strato. Kial tio ĉi okazas? "Super Express" solvis ĉi tiun ilian enigman superaktivecon. Ili alvenas tien amase por kunrasti la vojaĝsalajrojn”, kontraŭ "laboro" en la sejmkomisionoj.
Akorde al la nuna leĝo, polaj eŭrodeputitoj povas partopreni en la laboroj de du sejmaj komisionoj – tiuj pri: la eksterlandaj rilatoj, kaj la komisiono pri aferoj de la Eŭropa Unio. Plimulto de ili profitigas tiun ĉi leĝon por si mem. Pro la partopreno en kunsido de unu komisiono „Brukselo” pagas 289 eŭrojn, do pli ol 1200 zlotojn. Por ricevi tiun ĉi belsuman „kvanteton” da mono, sufiĉas nur subskribo sur la oficiala listo. Neniu kontrolas, ĉu la deputito envere aktivis en la kunsido. "Super Express" kontrolis tion, kaj trovis ke multaj elglitiĝas el tiuj komisionaj kunsidoj jam post nuraj dek-kelkaj minutoj.

Oni devus scii ankau ke intertempe, nuna monata pensio de la plimulto de polaj pensiuloj estas proksimmume, ĝuste tiu ĉi monkvanto – 1200 polaj zlotoj. Oni ankau konstante legas nun pri la kolapsado de la pensiopaga sistemo kaj en Pollando, kaj en tuta Eurunio. Oni volas etendi aĝon de la pensiiĝo ĝis 67 jaroj – kaj eĉ kelkaj el la plaj aĉaj „vomititoj de la socio” kuraĝas eĉ paroli pri etendo de la pensiula aĝo ĝis eĉ 70 jaroj.
Nu... kial do eĉ entute pagi ion ajn de tiu ĉi „traviva mono” al niaj pensiuloj?! Plej bone estus ja se oni donus ĉiun tiun monon en la poŝojn de la deputitoj de tiu ĉi postsekvinto de la Sovetio, la nunsekvinta La Ununure Prava, La Ne Erarebla EŬRUNIO”!!!

Jen do, kie ni estas, kien plu iras la Eŭrokolhoza „Socia Justeco” de la Eŭropa Unio kaj la persona kaj socia integreco de la Eŭroparlamentanoj, kune kun ties entuta Eŭrunio. Eĉ iama Sovetio, kune kun ties eĉ plej aĉaj servutuloj, ekhontus tiajn sintenojn kaj avaroplenan avidecon.

5 Nov 2009

Plinovigo de la Esperanto Klavaro - EK!

La Plej nova, versio 3.6, de la Esperanto Klavaro - EK!

Jen plej nova mesaĝo el la populara, sed nun nur Interreta, www.eventoj.hu
el Hungario. Ĝi temas pri bonege konata kaj alte aprezata per la
Esperanto parolantoj, Esperanto Klavaro - Ek! Ĝi estas la komputila
program-verko de la Rusa Esperantisto, S-ro. Jurij Finkel. Jen la mesaĝo:

EK - Esperanta Klavaro, versio 3.6

Post 5-jara pauxzo, Jurij Finkel ĵus aperigis la plej novan version de
la konata Esperanta help-programo EK = Esperanto-Klavaro.

EK estas programo, kiu permesas tajpi Esperantajn cxapelitajn literojn
en cxiuj vindozaj programoj, korekte subtenantaj unikodon, kiel Word,
Outlook, Internet Explorer, Mozilla kaj multaj aliaj.

EK permesas uzi prefiksajn kaj postfiksajn modifajn klavojn por enmeto
de ĉapelitaj literoj, kaj ankaux atribui ĉapelitajn literojn rekte al
certaj klavoj.

Piktogramo de EK ĉiam rezidas en la sistema taskopleto, kaj vi povas
aktivigi aŭ malaktivigi EK-on, klakinte sur la piktogramo per
maldekstra musbutono.

La nova versio de EK (Esperanto-klavaro) estas senpage elŝutebla ĉe
http://www.esperanto.mv.ru/E

fonto: Ret-Info http://www.eventoj.hu

19 Aug 2009

Elektroinvertilo en Krizosituacio

Per: Zbigniew Wybraniec

Elektroinvertilo kaj Akumulatoro Kiel Krizosituacia Elektrejo

Malrapidturna alternatoro, iom da lignaĵo, iom da ŝraŭboj kaj ŝtalo, iu profund-cikla akumulatoro kaj la elektroinvertilo estas ĉio bezona por gajni la sendependecon de la elektropovaj monopoloj. Tio ĉi estas malmultkosta kaj povas esti fiksfarita porkonstante, se vi decidus establi sian propran ventopelan elektrejon en sia propra ĉedoma korto. Tia solvo estas pli bona ol la sunpaneloj kaj multe malpli kosta, dum kiam uzi 80% de ĉiuj la konsistopartoj tiel aŭ aliel bezonaj kiam uzi subateriojn (la sunpanelojn). Uzado de sunbaterio kiel opcia aldona elektebleco - en la sistemo hibridigita - estas ankaŭ ebla, kaj ĝi estas bona opcio se vi elektus fari tiel en la sekvonteco, post jam povi ŝpari la monon por la multkostaj sunpaneloj.

En Aŭstralio, nur dum lasta jaro, kostoj de la elektro plialtiĝis jam kvar foje, kaj ili minacas eĉ plu plialtigadi ĝin. Nur ĉi tiun jaron kosto de la elektro plialtiĝis ĉirkaŭ kvaroble pli multe ol dum tutaj lastaj 20 jaroj. Tio ĉi komencas esti jam neeltenebla al ĉiuj, speciale al la pensiuloj, al la homoj kun malaltaj enspezoj kaj salajroj, kaj al la senlaboruloj. Mezriĉa klaso ankaŭ sentas tre dolorige la konstantan mordadon de siaj financoj per avaregeco de la korporacioj monopolantnaj la elektropovon kaj diversaj senskrupulaj, monavidaj korporaciaj kaj merkatistoj senigitaj jam de ajna sento kaj perceptebleco de eĉ fundamentaj etiko kaj moraleco.

La plej simpla - kaj la plej facile atingebla – sistemo por uzo dum la krizosituacioj estas do la sistemo konsista el la aŭtomobila akumulatoro kaj invertilo, kiu estas konektebla al hejma elektrosistemo per la elektrokablo prinutranta loĝejon per elektropovo el la 1000 – 2000 W invertilo muntita en la aŭtomobilo. Ĉio ĉi tio instaleblas dum nur minutoj da labo por ĉion konekti kaj uzi. Ĝi estas ankaŭ tre efika kaj ekonomia, ĉar oni devas enŝalti aŭtomobilan motoron nur ĉirkaŭ ĉiuj 2 horoj por ĉirkaŭ 15 minutoj, por reŝarĝadi la akumulatoron por averaĝa hejmuzo de la elektro.

Oni povas ankaŭ elspezi nur iomete pli da tempo (ĉirkaŭ 20 minutojn) por ŝarĝi la akumulatoron se duobligi ties kapaciton, kaj/aŭ eĉ aldoni plian unu aŭ du altkapacitajn bateriojn. Tio ĉi ebbligos ke oni devu reŝarĝi la akumulatorojn nur ĉiujn 4 aŭ kvin horojn, anstataŭ du. Mezoskale, tio ĉi eĉ pli ekonomiigus tiun sistemon.

Se iu el inter la legantoj faros mem tun ĉi sitemon, bonvolu kontakti nin mesaĝante pri siaj atingoj al la adreso provizita sub ĉi tiu artikolo kaj kundividi kun ni siajn spertojn.

Ni volonte akceptos diversajn artikolojn kaj prilaboraĵojn pri la alternativaj energioj kaj similaj temoj.

webmaster@esperlando.zzn.com


25 Jul 2009

Kultivado de la Moringarbo - la Mirakloarbo

Tiun ĉi artikolon mi trovis antaŭ nelonge kaj mi decidis ke ĝi certe valoras esti tradukita kaj prezentita al pli vasta publiko parolanta la Internacian Lingvon - Esperanto. Kvankam, tiel nomataj, altevoliuintaj landoj enhavas multon da diversaj kuracmetodoj kaj modernaj kuraciloj, ili ofte estas tamen ne atingeblaj al multaj homoj kiuj estas malriĉaj. Malnbonnutrado do iĝas sekve de tio la ĉefkaŭzo de tre multaj malsanoj, inkluzive eĉ kun la kancero, diabeto, ktp...

Ankaŭ, estas pli kaj pli malfacila iu balancoplena manĝmaniero kiam la prezoj de ĉiuj gravaj - plej vitaminoplenaj kaj mikroelementoplenaj manĝaĵoj, fruktj kaj legumoj iĝas foje eĉ ne atingeblaj al jam tre multaj homoj, sed kun ties nombro eĉ plu kaj plu kreskanta...

Jen do venas helpo de tiu ĉi “mirinda arbo” la Moringarbo el tropikaj regionoj de la mondo. La arbo kiun oni tamen povas kreskigi ĉie, kiel la hejm[planto. Ĝi ne malpli utlilas tamen en ĉiu ajn ties formo. Ĝuu do ĉi tiun artikolon, la duan jam el la planata serio de pluraj ĉe ĉi tiu blogo.Kreskigado de Moringarbo

Kultivado de Moringa por Persona aŭ Komerca Uzo


Moringo estas planto ideala por kultivi interne de la hejmo aŭ en la ĉedoma korto. Fakte, en Filipinoj tio ĉi estas precize tio ĉi kion oni faras tie kun ĝi. Vi povas pluki ties foliojn aŭ aldoni ilin kiel la parto de la bongustega freŝa salato. Uzu ĝin en unu el inter niaj multaj receptoj pri la uzado de la moringo, (ĝi estas escepte bongusta kun la kokidaĵo). Oni povas sekigi la foliojn por fari bongustegan verdan teon. Vi povas ankaŭ fari teon el la folia pulvoro de la moringo en la kafo-farilo. Se vi havas sufiĉe da folioj, vi povas sekigi ilin kaj transformi ilin je la moringa pulvoro, kiel ni mem tion faras, kaj uzi ties koncentritan nutraĵenhavon por balancigi sian dieton pliigante til siajn energinivelojn kaj ĉiutagan senton de la bonfarto. La eblecoj estas senfinaj.

Tiuj ĉi kiuj vivas en Usono, kaj speciale en ties sudaj kaj okcidentaj ŝtatoj, estas bonŝancaj ĉar oni povas kreskigi la moringarbon tie ekster la hejminterno. Moringarbo ne ŝatas troan malvarmon kaj perdas siajn foliojn dum la vintro. Tiuj ĉi el inter vi kiuj havas en sia regiono veran vintron, dum kiu neĝas kaj vetero frostas, ni rekomendas planti la moringarbon en la plantokreskigaj terpotoj, kaj teni ilin ekstere dum la printempo, somero (kaj eble parto de la aŭtuno kie tio ĉi eblos) sed re-portanti ilin hejmen kiam la vetero iĝas jam tro malkvarma.

Forcejo estas la plej ideala solvo en plimulto de la terenoj. Tiu ĉi planto mortos se ĝi estos tuta frostigita, sed ne malpli tamen, ĝi kapablas bone elteni mildajn frostojn. Moringarbo perdas ties foliojn kiam la meza temperaturo falas, por pli longa tempo, sub 70 gradoj (Farenheitaj).

La 12 specoj de la moringarbo apartenas al la plej koramataj en la bestmondo. Plej populara specio estas la “Moringa Oleifera”. Plimulto de esplorado farita en kampo de la prinutrado, akvo purigado kaj prinutrado de la brutaro, vegetalaj farboj, herbaĵaj medicinoj, kaj produktado de la oleo estas bazitaj je la “Moringa Oleifera” specio. Ĝi estas ankaŭ la plej facile akirebla (plej abunda). Do, kiam ni mencias la Moringon ni vere parolas pri la “Moringa Oleifera” specio.

Moringarbo kreskas en la varieco de la klimatoj kaj eĉ en substandardaj grundoj kaj ĝi estas same rapide kreskanta kiel ĝi estas utilega.kaj favorata. Ties normala kreskrapideco estas 3-5 metroj per jaro se allasita kreski sen pritranĉado (rikoltado). Ĝi estas unu el inter la plej rapide kreskantaj biomasaj rikoltablaĵoj sur tuta nia planedo, kiam ĝi estas ĝuste prinutrata. La semostoko de la bieno “Moringa Farms” apartenas al la specvariaĵo konata kreski 7 metrojn dum unu jaro se oni allasas ĝin kreski senkontrole. Plene maturiĝinta moringarbo povas kreski ĝis 35 futoj (preskaŭl 10.5 metroj).

Komercaj plantejoj de la Moringarbo kutime pritranĉas tiujn arbojn tiel ke ili ne trapasas la altecon de 3-4 metroj. Tia alteco allasas rikoltistojn la sencohavan atingeblecon, kaj la rikoltado kuraĝigas ties horizontalan diskreskiĝadon, kio laŭvice ebligas multe pli abundan produktadon de ties tre dezirataj altvaloraj folioj.


Ĝermigado de semoj por la proprapersona uzo

Ekzistas pluraj metodoj por germigadi la semojn. Iuj metodoj povas pli bone funkcii ol la aliaj, depende de la mikroklimato. Ni certas ke estas multaj el inter vi kiuj havas siajn proprajn metodojn por ĝermigi la semojn, do ni diros nur al vi kion ni mem faris, kio bone funkciis por ni kaj kio bonfunkciis por la kreskigantoj tra la mondo.

Moringarbaj semoj havas flugiletojn kaj ili havas la dimenzion de la granda pizo. La semoj ne bezonas la sunlumon por ekĝermi. Jen estas iom da sugestoj pri ties ekĝermigado.

  1. Trempu la semojn por 24 horoj en la akvo; la semo avide trinkos en tiu ĉi procedo la akvon kiun ĝi bezonas por ekĝermi, kaj deprenu ilin el la lokvo post 24 horoj..

  2. Enmetu la semojn en la plasta saketo kaj metu en la varma, malluma loko kiel la tirkesto aŭ ŝranko. Tempo de la ĝermigado daŭras inter 3-14 tagoj. Ne aldonu kroman akvon al la saketo.

  3. Kontrolu ilin post ĉiuj du tagoj. Kiam la semoj jam forromiiĝis el la fulgilhava ŝelo, vi rimarkos du elkreskaĵojn elstarantajn el la semo.

  1. Ne atendu ĝis la elkreskaĵoj iĝos tro longaj kaj maldikaj ĉar ili povas facile rompiĝi kiem transplanti ilin. Unu el inter la elkreskaĵoj havos laŭaspekte iomete disiĝintan kreskon ĉe la fino; tio ĉi estas la ekreskaĵo kiu enhavas la unuajn folietojn, (cotyledons) kaj ĝi devus esti la elkreskaĵo eksponita al la suno. Plantu la semojn ¾ da colo sub la grundo surfaco kun la ĝusta (altenkreska) elkreskaĵo supren. Plantu la elĝermintajn semojn en la komerca aŭ torfa plantpoto uzante la altkvalitan plantpotan grundon. Sablohavaj grundoj ankaŭ bone taŭgos. Uzu la plantpoton lkiu estas almenaŭ 18 colojn profunda se tio ĉi estas la fina hejmo por la arbo. Moringarbo amas la sunon, do certiĝu ke ĝi havu multe da suno. Kvankam la arbo estas tolera je la sekeco, ĝi povas esti akvumata ĉiutage, nur ne allasu la radikojn resti dronigitaj per akvo por longaj tempoperiodoj. Se vi vivas en speciale varmega zono, ne allasu junajn arbeton esti tuttage eksponitaj je plena suno. Pririgardu ilin, ili mem “diros” al vi kiam ili iĝas troinfluitaj per troa suno, akvo aŭ manko de nutraĵoj.

  2. Bona ideo estas uzado de la plantpotoj por komenci kreskigi la moringarbojn ĉar oni havas pli da kontrolo pri la flegado de la juna arbeto. Varia pestaro manĝos la moringarbajn bebojn se ili nur povos. Estas rekomendinda ke vi allasu la enpotitajn plantojn kreski en siaj plantpotojn almenaŭ 8 semajnojn, aŭ eĉ pli longe, antaŭ ol transplanti ilin al la grundo. Kiam transplanti, provu tute ne aflikti la radiksistemon. Kiel tiuj de multaj palntoj, la radikoj estas speciale sensitivaj ĝis la tempo kiam ili bone establiĝas en la grundo.

  3. Se uzi plastan plantpoton, antaŭ ol transplanti al la grundo uzu longan maldikan klingon por lozigi la grundon ĉe la randoj de la poto. Renversu la poton por allasi tutan planton kune kun la grundo kaj radiksistemo ne tuŝita elglitiĝi el ties enhavigilo. Tio ĉi preventas kontraŭ inflikto de ia ajn damaĝo al la radikoj. Havu la truon jam antaŭe elfositan, kaj ĝentile enmetu ĉion en la plantotruon. Se vi plantas pli ol unu arbon, lokigu la plantojn ĉirkaŭ 7-10 futojn unu de la alia por havi optimume bonan alireblecon al ĉiu arbo kiam ili maturiĝos. A arbo disbranĉiĝos 3 ĝis 4 futojn de sia trunko do tiu ĉi spacigo allasos vin libere paŝi inter la arboj kaj allasi la sunlumon plenumi ties propran laboron. Evidente, se vi volas havi la ventoŝirmilon, nur planu ilin ĉiujn en la distanco de nur 1 futo, kiel oni tion faras en Afriko kaj Indio. Moringarbo kiel ĉiu planto aprecas abundecon de la akvo, kune kun abundeco de la plantonutraĵo, kaj abundan sterkaĵon.

  1. Ne forgesu ke vi povas ĉiam nur meti la semojn en la grundon aŭ granda plantpoto, kaj akvumi. Ni trovis ke Moringo estas sentiva je la volumo de la grundo en kiu ĝi komencas siaqn vivociklon.


Komerca ĝermigado kaj plantado

Se vi planas kultivi dekojn, aŭ centojn da arboj legu la sube sekvantan artikolon fare de la monda aŭtoritatulo pri Moringo, Lowell Fuglie. Sro. Fuglie estas altspertulo kaj fidinda fonto de informoj pri la komerca kultivado de la Moringarbo. Sro. Fuglie estas produkta direktoro de la projekto pri helpo al malsatuloj ĉe la Eklezio Mondo Servo en Senegalo, Afriko, kaj li kultivas plurmilojn da Moringarboj en tiu regiono.


KULTIVADO DE MORINGARBO


Lowell J. Fuglie kaj K. V. Sreeja

Moringa oleifera stas kredata esti naciulo de la sub-Himalajaj regionoj la norda Indio sed estas nun trovebla mondskale en la tropikoj kaj la sub-tropikoj. Ĝi kreskas plej bone en la senpera sunlumo kaj je la altecoj de malpli ol 500 metroj.. Ĝi toleras vastan gamon da grundkondiĉoj, sed tamen preferas la grundon neutralan ĝis iomete acidan (pH. 6.3-7.0), bone drenitand, sablan aŭ loesan. Minimuma jara pluvbezono estas estimata je 250mm kun maksimumo de pli ol 3000mm sed en la grundo tasorbita per akvo por longa tempo la radikoj havas la tendencon putriĝi. (En la regionoj kun peza pluvado, la arboj povas esti plantitaj sur malgrandaj montetoj kaj holmoj por ebligi la forfluadon de troa akvo). Posedo de longa ĉefradiko kaŭzas ĝin esti altresista je periodaj veterosekoj. La arboj povas esti facile kultivataj el la semoj aŭ detranĉoj (defalaĵoj). Temperaturorezistaj limoj estas inter 25-35 Celsiaj gradoj (0 ĝis 95 gradoj Fahrenheit), sed tiu ĉi arbo toleros ĝis 48 gradojn (Celsiaj) en ombro kaj ĝi povas ankaŭ travivi leĝerajn frostojn. Moringaj semoj ne havas dorman periodon, do ili povas esti plantitaj tuj post maturiĝi kaj ili retenos la kapablecon ĝermi ĝis unu jaro. Moringarboj floros kaj fruktos ĉiujare, kaj en iuj regionoj eĉ dufoje dum ĉiu jaro. Dum la unua jaro de sia vivo, la Moringarbo kreskos ĝis kvin metro alta kaj naskos la florojn kaj la frukton. Se lasita senprizorge, tiu ĉi arbo povas eventuale atingi 12 metrojn de alteco kun la trunko larĝa je 30cm; tamen, povas esti ĉiujare pritranĉata ĝis nur unu metro alte, mezurante de la grundsurfaco. Ĝi rapide rekreskos kaj produktos la foliaron kaj guŝojn en la distancoj facile atingeblaj por la rikoltanto. Post tri jaroj la Moringarbo fruktos per 400-600 guŝoj ĉiujare kaj la plenmatura arbo povas produkti ĝis 1,600 guŝoj.

EN LA PLANTFLEGEJO:

Uzu plastajn saketojn kun la dimenzioj de ĉrk 18cm de alteco kaj 12cm en diametro. La grundmiksaĵo por la saketoj devus esti leĝera, do. 3 partoj da grundo je 1 parto da sablo. Plantu du aŭ tri semojn en ĉiu sako unu ĝis du centimetrojn profunde. Tenu tion ĉi humida, sed ne tro malseka. Ĝermiĝo okazos post 5 ĝis 12 tagoj, depende de la aĝo de la semo kaj la metodo de antaŭpritrakto (preparo). Forigu ĉiujn eventualajn kromajn elĝermaĵojn (plantidojn), postlasante nur unu en ĉiu sako. La elĝermaĵoj (plantidoj) povas esti plantitaj eksteren kiam ili estas 60-90cm altaj. Kiam transplanti eksteren, tranĉu truon en fundo de la sako sufiĉe grandan ke ĝi allasu la radikoj libere elmerĝiĝi el ĝi. Certiĝu ke la grundo ĉirkaŭ la radikoj de la plantido postrestu tie..

Por certigi rapidan elĝermiĝadon, povas esti aplikita unu el inter tiuj ĉi tri metodoj de antaŭpreparo de la semoj:

  1. Trempo de la semoj en akvo dum tuta nokto antaŭ ties plantado.

  2. Krakado de la ŝeloj de semoj antaŭ planti ilin.

  1. Forigo (entuta) de la semsheloj kaj plantado de nur la semkernoj.

EN LA AGROKAMPO:

Se planti grandan kampoparcelon estas rekomendata antauxe plugi la grundon. Antaŭ ol planti la semojn aŭ la plantidojn, elfosu la la plantfosaĵojn ĉirkaŭ 50cm profunde kaj kun la sama larĝeco (diametro). Tiuj plantfosaĵoj servas por lozigi la grundon kaj helpas reteni la humidecon kaj humon en ĉirkaŭaĵoj de la radikaro. Kaj ebligante al la radikoj de la plantidoj rapide disvolviĝi. Komposto aŭ sterko en la kvanto de 5kg per la elfosaĵo povas esti miksita kun la freŝa humo ĉirkau de la elfosaĵo kaj uzita por plenigi la elfosaĵon. Evitu uzi por tiu ĉi celo la grundon devenantan el la elfosita por la planto fosaĵo: freŝa humo enhavas bonefikajn mikrobojn kiuj povas ehlpi pri la pli efektiva kresko de la radikaro. Unu tagon antaŭ la transplantado al la plantkampo, akvumu bone la plenigitajn elfosaĵojn aŭ atendu ĝis la bona pluvo antaŭ transplanti la plantidojn. Pleniu la elfosaĵon per humo antaŭ transplanti la plantidojn.. En la regionoj kun pezaj pluvoj, la grundo povas esti formita en la formo de proksimime konusformaj altaĵoj por ebligi ties pli facilan drenadon. Ne akvumu tre multe por unuaj kelkaj tagoj. Se la plantidaoj falus, alligu ilin por la subteno, per la peco da ŝnuro, al la 40cm alta bastono.

SENPERA PLANTADO DE LA SEMOJ:

Se la akvo estas atingebla por la akvumado (i.a., ĉe la ĉedoma korto), la arboj povas esti plantitaj el semoj rekte kaj kreskigitaj dum iu ajn jartempo. Preparu unue la plantfosaĵon, akvumu, kaj tiam planigu la fosaĵon per la grunsurfaca humo miksita kun la komposto aŭ sterko antaŭ ol planti la semojn. En kazoj de la grandaj kultivkampoj, la arboj povas esti semitaj en la grunsdon senpere ĉe la komenco de la malseka sezono.

KRESKIGADO EL LA DETRANĈAĴOJ (DEFALAĴOJ) :

Uzu la malmolan jam lignon,, ne la verdan ankoraŭ lignon, por la detranĉaĵoj (defalaĵoj). La detranĉitaj pecoj devus esti 45cm ĝis 1.5m longajkaj 10cm dikaj. La defalaĵoj (detranĉaĵoj) povas esti rekte plantitaj aŭ plantitaj en la sakoj en la plantflegejo. Kiam planti senpere, plantu la defalaĵojn en la leĝera, sableca grundo. Plantu unu trionon de la tuta longeco (de la defalaĵo) en la grundo (t.e., se la defalaĵo estas 1.5m longa, plantu ĝin 50cm profunden). Ne akvumu; se la grundo estas tre peza, aŭ malseka, la radikoj povas putriĝ. Kia,m la elfalaĵoj estas plantitaj en la plantflegejo, la radiksistemo formiĝas malrapide. Aldonu la fosforon tal la grundo se eblas por kuraĝigi la radikoformiĝadon. La defalaĵoj plantitaj en la plantflegejo povas esti transplantitaj eksteren post 2 aŭ 3 monatoj.

DISTANCIGADO:

Por intensiva Moringo produktado, plantu la arbon en la distano de tri metroj unuj de la aliaj, kaj en la remoj (vicoj) ankaŭ 3 metrojn unuj de la aliaj. Por certigi sufiĉan sunon kaj aerfluon estas ankaŭ rekomendinda planti la arbojn orientitaj je la direktoj oriento-okcidento. Kiam la arboj estas parto de la alea rikolta sistemo, tiam devus esti la distanco de 10 metroj inter la vicoj. The area between trees should be kept free of weeds.

La arboj estas ofte distancigitaj en la linio unu metron aŭ malpli aparte unuj de la aliaj por tiel krei la vivantan barilpalisaron el la junaj arboj. Moringarboj povas esti plantitaj en la ĝardenoj; la radiksistemo de tiu ĉi arbo ne kompeticia kun aliaj plantoj pri la surfacaj nutraĵoj pro ties profundeco kaj la leĝera ombro provizata per tiu ĉi arbo okazos bonefika por tiuj ĉi vegetaĵoj, legomoj kaj plantoj kiuj estas tro sentivaj pri la senpera sunlumo. De la dua jaro jam, Moringa povas esti interplekte interplantata kun la maizo, sunfloro kaj aliaj amasproduktaj plantaĵoj. Sunfloro estas speciale recomendata por helpi pri sarkado de la fiherbaĉoj[1], Tamen Moringarboj estas konataj esti alte komiitaj kun la ovoplanto (Solanum melongena) kaj la dolĉa maizo (Zea mays) kaj ĝi povas redukti ĝis eĉ ĝis 5o% ties rikolton.[2]

PINĈPLUKADO DE LA KRESOKPINTOJ:

Kiam la plantidoj atingos la altecon de 60cm en la ĉefkampo, depinĉu (pluku) la finan kreskopinton 10cm de ties supro (depluku ties 10 cm longan pacon). Oni povas fari tion uzante la fingrojn ĉar lafina elkreskaĵo de la plantfinaĵo estas mola kaj sen la arboŝela fibraĵo kaj facile rompiĝema, do facile derompebla. La pluktondilo aŭ simpla tranĉilo povas ankaŭ esti uzita tiucele. Post tiu ĉi plukado, post ĉirkaŭ unu semajno pli komencos aperi, tuj sub la detranco sur la ĉefa tigo, la akcesoraj duagradaj branĉoj. Kiam tiuj elbranĉiĝoj atingos la longecon de 20cm, detranĉu de ilin ĉiuj ankaŭ 10cm. Usu akran klingon por fari ablikvajn tranĉojn. Tiam aperos post certa tempo ankaŭ triagradaj akcesoraj branĉoj, kaj tiujn ĉi ankaŭ pritraktu la same. Tiu ĉi priplukado, fartita kvar fojoiojn antaŭ aperos la floroj (kiam la arbo estas nur tri monata), igos la arbon iĝi arbustaspekta kaj ĝi produktos multajn guŝojn an la facilatingebla distanco. Plukado helpas la arbon formi fortan produktivan framon por maksimuma rendimento. Se oni ne plukos ĝin, la arbo havas tendencon kreski alta vertikalen kiel la masto, kun malmultaj floroj kaj nur kelkaj fruktoj (guŝoj) troveblaj nur alte, ĉe la pinto.

Por la ĉiujara rikoltoplantado de Moringarbo, tujsekve post la fino de la rikolto , tranxu la ĉeftrunkon de la arbo ĝis ĉirkau 90cm de la grundnivelo. Post ĉirkau du semajnoj 15 ĝis 20 elbranĉiĝoj aperos sub la tranĉloko. Allasu nur 4-5 robustajn branĉojn plu kreski kaj detranĉu la ceterajn elbranĉaĵojn dum ili estas plu junaj, antaŭ aol ili kreskos longaj kaj malmoliĝos.. Kontinuu la saman priplukan procedon kiel farinte kun la novaj plantidoj por fari la arbon branĉriĉe arbustaspekta. Post la dua rikolto, la arboj povas esti forigitaj kaj novaj plantidoj plantitaj, por atingi maksimuman produktivecon.

Por la ĉiujara produktadotipo de Moringo, forigu ĉiujare nur la mortajn kaj trolacitajn branĉojn. Post ĉiuj 4 aŭ 5 jaroj, detranĉadu la arbon tuta, ĝis unu metro de la grundsurfaco, kaj allasu ĝin rekreski.

AKVUMADO

Moringarboj ne postulas multan akvumadon. En tre sekaj veterkondiĉoj, akvumu regulare dum unuaj du monatoj kaj post tio ĉi, nur k9iam la arbo komencas evidente suferi. Moringarboj floros kaj produktos tamen la guŝojn ĉiam kiam estas akirebla sufiĉe abunda akvo. Se la pluvado kontinuas tra tuta jaro Moringarboj produktos preskaŭ kontinuan rendimenton. En sekaj kondiĉoj, oni povas kaŭzi floradon de Moringarbo per la akvumado.


STERKADO

Ĝenerale, la Moringarboj bone kreskos sen aldoni multe da sterko. Bestdevena sterko aŭ kompostaĵo povas esti miksita kun la fekunda grundol uzata por plenigi la plantfosaĵojn. Fosphoron oni povas aldoni por pliigi la formiĝadon de la radiksistemo, kaj la nitrogeno ebligos pli bonan kreskadon de la baldakeno da folioj. En certaj partopj de Indio, 15cm profundaj ringformaj tranĉeoj estas elfosataj ĉirkaŭ la arbotrunko 10cm for de tiu arbotrunko dum la pluva sezono kaj ili estas plenigata per verdaj folioj, bestodevena sterkaĵo kaj cindro. Post tio ĉi, oni kovras tiun tranĉeojn per la fekunda grundo. Tia preparo laudire kaŭzas pli altan rendimenton de la guŝoj. Esploro farita en Barato (Indio) montris ankaŭ ke aplikado de pli ol 7.5kg de la bestodevana biensterkaĵo kaj 0.37kg de la amonio sulfido (ammonium sulfate) (amonia sulfido) per ĉiu arbo povas eĉ trioble pliigi la redimenton (rikolton).[3]

Ĝenuloj Noculoj kaj Malsanoj

Moringo nature facile rezistas plimulton da ĝenvivaĵoj. En tre troakvohavaj kondiĉoj, povas okazi al ĝi Diplodio putro. En tre malsekaj kondiĉoj do, la plantidoj povas, esti plantataj en la arte faritaj altaĵoj kaj montetoj tiel ke la troa akvo fordreniĝi. Bovaro, ŝafoj, porkoj kaj kaproj avide manĝos Moringajn plantidojn,guŝojn kaj foliojn. Protektu Moringajn plantidojn kontraŭ la bienbestaro per instalo de la barilo aŭ per planto de la viva barilo ĉirkaŭ la plantejo. La vivanta povas esti elkreskigita per Jatropha curcas, kies semoj ankaŭ produktas la oleon bonan por produkti el ĝio la sapon. Ĉe la arboj jam maturaj, la malaltaj branĉoj povas esti detranĉitaj tiel ke la kaproj kaj alia bienbestaro ne povu atingi la foliojn kaj guŝojn. Termitoj povas esti la problemo, speciale kiam estas plantitaj la defalaĵoj (detralĉaĵoj).

Inter la problemalpaŝoj rekomendindaj por protekti la plantidojn kontraŭ termitoj:[4]

· Apilku la deŝiraĵon el kastor-olea plantaĵo, foliojn de la oleo-planto, elĉizaĵoj el la mohagonia arbo, folioj de tefrozio (tephrosia) aŭ la foliojn de la Persa liio ĉirkau de la trunkobazo de la plantoj.

· Akumulu cindrojn ĉirkaŭ la trunkobazo de la plantidoj.

· Sekigu kaj pulvorigu tigojn kaj foliojn de (Lions Ear) Leona Orelo? aŭ la Meksica Papavo? (Mexican Poppy) kaj disigu la polvon ĉirkaŭ la bazo de la plantaj trunkoj.

En Barato, cariaj raŭpoj estas raportitaj kaŭzi senfoliigojn se ne prizorgite per la antiĝenaj ŝrucaĵoj. La burĝonvermo (Noordia moringae) kaj la skvamaj insektoj kiel: (Diaspidotus sp) kaj (Ceroplastodes cajani) estas laŭ raportoj kapablaj kaŭzi seriozan damaĝon. Ankaŭ raportitaj kiel seriozaj ĝenaĵoj en Barato estas; Aphis craccibora, la borulo Diaxenopsis apomecynoides kaj la fruktomuŝo Gitonia sp.[5]. Aliloke, Aliloke en la mondo, kie Moringo estas la enkondukita arbo, lokaj ĝenuloj kaj noculoj estas malpli multaj.

RIKOLTADO

Kiam rikolti guŝojn por la homa konsumo, rikoltu kiam la guŝoj estas ankoraŭ junaj (ĉirkaŭ 1 cm en diametro) kaj facile derompiĝas. Pli maljunaj guŝoj formas malmolan eksteraĵon, sed la blankaj semoj kaj la karno postrestas manĝeblaj ĝis tiam kiam komenciĝas la maturproceso.

Kiam produkti la semojn por planti aŭ por gajni el ili oleon, allasu la guŝojn bruniĝi sur la arbo. En iu kazoj, povas eĉ okazi necesa subteni iel iujn branĉojn por helpi tiujn branĉon teni tro multajn guŝojn, por preventi ties derompiĝon. Rikoltu la guŝojn antaŭ ol ili komencos kraki, malfermiĝi, kaj la semoj komencos malsuprenfali al la grundo. La semoj povas esti kolektataj en la bone ventumitaj sakoj kaj storataj en ombraj lokoj.

Por fari saŭcojn el la folioj, rkoltu la junajn plantidojn, kreskofinaĵojn, aŭ junajn foliojn. Pli maljunaj folioj devas esti unue senigitaj de ties malmola kaj drateca tigaĵaro. Tiuj ĉi pli maljunaj folioj pli taŭgas por la sekigado kaj farado el ili la sekan foliopulvoron ĉar ties malmolaj tigoj kaj aliaj nedezirindaj partoj estas forigataj dum la pista kaj kribra procedoj.


Fontoindikoj

Fuglie, L., 1999. Producing Food Without Pesticides: Local solutions to crop pest control in West Africa. CTA, Wageningen, The Netherlands.

Morton, J.F. 1991. The Horseradish Tree, Moringa Pterygosperma (Moringaceae) - A Boon to Arid Lands? Economic Botany. 45(3):318-333.

Ramachandran, C., K.V. Peter, and P.K. Gopalakrishnan, 1980. Drumstick (Moringa oleifera): A Multipurpose Indian Vegetable. Economic Botany. 34(3):276-283.

Sreeja, K.V. 2001. Horti Nursery Networks, Tamil Nadu, India. Personal email of 26/03.

Warndorff, T. 2001. Personal email of 22.03.

Perdew, Rodney, President, Moringa Farms

Moringa Plantation Senegal

Moringa Tree 8 months old, Moringa Plantation in India

left to grow unattended.


Moringa Farms: Tel 818 995-1185

PO Box 55444

Fax 818 995-1127

Sherman Oaks, CA 91413 info@moringafarms.com

[1] Warndorff, T. Personal email correspondence.
[2] Ramachandran, C., K.V. Peter, and P.K. Gopalakrishnan, 1980. Drumstick (Moringa oleifera): A Multipurpose Indian Vegetable. Economic Botany 34(3):276-283.
[3] Ramachandran.
[4] Fuglie, L., 1999. Producing Food Without Pesticides: Local solutions to crop pest control in West Africa, CTA, Wageningen, The Netherlands.
[5] Morton, J.F. 1991. The Horseradish Tree, Moringa Pterygosperma (Moringaceae) - A Boon to Arid Lands? Economic Botany 45(3):318-333.


*************************************

7 Jul 2009

Epokfara Inventaĵo - Benzino en Pollando Farata el Karbonduoksido!

Fonto: www.stora.pl

Elpoligita per: Zbigniew Wybraniec


Ĉu ni produktos la benzinon el la karbonduoksido?


Foto. sxc.hu


Epokfara malkovro de Polaj sciencistoj el la Lublina Universitato!


Tio ĉi ne estas iu scienc-fikcio.
Polaj sciencistoj prilaboris metodon por gajni la ekologian brulaĵon (pelmaterialon) el la karbonduoksido (la duoksido de karbono). Tio ĉi estas la ideo, kiu povas revoluciigi kaj la energiindustrion kaj la brulaĵproduktadon – diras al„Rzeczpospolita” Jan Pietrosiński el Elektrociepłownia Lublin-Wrotków. (lElektreo kaj Varmo Farejo, Lublin-Wrotków.).

Sciencistoj el la, Maria Curie-Skłodowska Universitato, (Uniwersytet Marii Currie- Składowskiej) konvinkis jam al sia ideo la Nitrogenfaran Uzinon en Kędzieżyn Kożle, (Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu), ĝuste tie ekestos la unua komera instalaĵo. Morgaŭ subskribos intenc-leteron kun la plaj granda produktanto de la karbonduoksido en la Lublina Regiono – la Elektrejo Lublin-Wrotków.

Ankoraŭ ĉi jare, en Pollando povas komenciĝi konstruoo de unuaj kvar instalaĵoj kiuj estos produktantaj la ekologioan benzinon - informas gazeto "Rzeczpospolita".

Ni uzis tiucele artifikan fotosintezon, ĥemiajn reakciojn, dum kiuj la akvo kaj la duoksido de karbono, post aldoni katalizilon kaj sub influo de la profundskale ultraviola radiado transformiĝas je la metanolo (metana alkoholo, simila al etanolo estanta etana alkoholo). Poste oni subigas ĝin al la termika (per varmo) separado kaj sintezo de MTG (el metanolo je la benzino). Tiel ni ricevas la sintetikajn hidrokarbidojn, kiuj praktike ne diferenciĝas per io ajn de la substanco kiun ni enverŝas en niajn aŭtomobilajn kanistrojn. Ĝi tue samas kiel la, 108-oktana, brulaĵo. Pura kaj amika al la naturmedio – tiel prof, Dobiesław Nazimek, klarigas al "Rzeczpospolita" la principon de akirado de tiu ĉi brulaĵo el la duoksigeno de karbono.

Bedaŭrinde tamen, kiel informas “Rzeczpospolita”, tiu ĉi projekto ne ĝisatendis subtenon per la registara fako de la ŝtatmastrumado. Sed kial?

Por multaj, nia metodo aspektas tiel abstrakte ke ili simple ne kapablas ekkredi je ties efikeco.

Mi aŭdis kelkajn fojonjn ke tio ĉi odoras per scienc-fikcio. Nu... En tiu ĉi kazo, tio ĉi estas envere la scienco, sed tute ne iu fikcio – certigas profesoro Nazimek.

WP


24 Jun 2009

Mondvojaĝoj per Internacia Vojaĝklubo Esperantotur

Malnova jam esperantista mondvojaĝula klubo Esperantotur preparas nun plurajn novajn vojaĝojn tra la mondo. Interesa kaj eduka afero.
Elektito


fonto: Ret-Info - http://www.eventoj.hu


Esperanto-turismo kaj -studado 2009/2010 en Bydgoszcz
Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo en Bydgoszcz celas kreskigon
de turismo kaj kulturo internacia pere de Esperanto. La Centro realigas
siajn celojn en du organizaj formoj.

1. Internacia Klubo "ESPERANTOTUR" okupiĝas pri organizado de
internaciaj Esperanto-vojaĝoj. El sia turisma kalendaro por 2009
Esperantotur realigis jam plurajn vojaĝojn internaciajn.

- En januaro de 2009 niaj grupoj partoprenis en du sxipkrozadoj
Singapuro-Malajzio kaj Singapuro-Tajlando-Malajzio kun kroma vizito en
Indonezio.

- En marto okazis ege interesa ŝipkrozado Karaiba Kolektio tra 12
landoj de Centra Ameriko.

- En aprilo Esperanta buso veturigis 50 personojn por la 21-a Internacia
Festivalo "Aroma Jalto" en Krimeo - Ukrainio.

- En majo du busoj de Esperantotur kun junularaj dancensembloj Rytmix
kaj Baby Jagi el Torun vizitis faman Tropokal Island apud Berlino kaj
partoprenis la Eŭropunian Esperanto-Kongreson en Herzberg. - Ankaŭ en
majo kaj junio Esperantotur helpis al vojaĝoficejo FLUGO realigi du 11
tagajn busvojaĝojn por 171 oficistoj de Statistika Oficejo el Katowice
danke al bona kunlaboro kun
Esperanto-organizantoj en Svedio, Finnlandio, Rusio, Estonio, Latvio kaj
Litovio. La priservado en Finlandio kaj Latvio estis plene en Esperanto
danke al Carola Antskog el Kimito kaj Mara Timermane el Riga.
.......
Cxiuj vojagxoj okazas kun Esperanto-gvidantoj, la plej multajn planas
kaj gvidas prezidanto de la Internacia Klubo ESPERANTOTUR - Andrzej
Grzebowski, mondvojaĝanto, kiu vizitis jam pli ol 180 landojn dise en
la mondo. Malgraŭ la ekonomia krizo, Esperanto-turismo bone funkcias.

Internacia Esperanto-turismo
bezonas multajn Esperanto-vojaĝgvidantojn, tiel "Internacia Studejo pri
Turismo kaj Kulturo" dum preskaŭ 20 jaroj ebligas studadon de
internacia turismo kaj kulturo - en Esperanto!!

Eblas ankoraŭ aliĝi por la studjaro 2009/2010 de Internacia Studejo
pri Turismo kaj Kulturo - Klerigejo de Akademio Internacia de la
Sciencoj (AIS/AKB). La studjaro daŭros de 18.09.2009 ĝis 05.05.2010
kaj jara stud-kotizo estas 350 eŭroj se oni pagos ĝin ĝis 01.07.2009.

Krome, estas nova eblo aliĝi al la "nternaciaj kursoj pri turismo",
kiujn realigos en Esperanto (!!) Profesiula Altlernejo "Kadruloj por
Eŭropo" en Poznan, Pollando sub gvido de ĝia rektoro Remigiusz
Mielcarek - konata mondvojaĝanto, kiu vizitis pli ol 270 landojn de la
mondo.

La jaro 2009 estas tre aktiva por Esperanto-turismo kaj
Esperanto-studado.

Pliajn informojn pri la ebloj aliĝi al la vojaĝoj kaj studado estas
ĉe:

Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo
Str. M. Sklodowskiej-Curie 10.

Rete: http://www.esperanto-turismo.za.pl
retposxte: esperanto-turismo@wp.pl
PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando
Tel/fakso 48-52/346 11 51

laŭ komuniko de Esperantotur en [per-esperanto-turismo]

-------------------------------------------------

21 Jun 2009

Senproblema Interet-Serĉado kaj Malferma Kodaro

Jen du aŭ tri simplaj instrukcioj pri problemsolvoj kiam navigi tre la Interreto. Ili ne estas estas ofte publikataj, sed ja okazas ofte tre bezonaj al multaj personoj.

Tia help estas speciale bezona por mezaĝaj kaj iom maljunaj jam personoj ofte havantaj malfacilaĵojn uzi la Interreton pro manko de scioj pri uzado de tiu ĉi teĥnologio ja ĵus antaŭ nelonge ankoraŭ ne ekzistinta... io ĉi estas speciale grava kiam estas bezona scio kion fari kiam ili ne ricevas bonan konekton al unu aŭ alia retejo – speciale inter tiuj ĉi kiuj estas lastatempe publikataj ĉe popularaj – ĉar tute senpagaj - serviloj de Google.

Multaj Internaŭtuloj povas trovi ke kiam viziti popularajn bazitajn je Google blogojn kaj retejojn, oni ricevas en la serĉilo IE la ĉefenhavon esti legebla, sed tute ne eblas vidi ajnan kromenhavon kiu dependas je Googla priservosistemo. Tio ĉi neniam okazas ĉe serĉiloj sendependaj de Mikrosofto kaj IE tiaj kiel: Mozilla, Firefox, Sea Monkey, CometBird, aŭ Safari. Ĝi estas tamen – de ĵus antau nelonge – serioza probelmo senĉese okazanta kun ĉiuj serĉioj bazitaj je Internet Explorer, kiel Opera kaj aliaj kiuj dependas de Intrernet Explorer. - krom evidente ĉiuj IE versioj mem, kaj inkluzive de la plej nova IE 8.

Se vi do spertis problemojn kun trarigardo de la Interreto, bonvolu nur ŝanĝi sian serĉilon je unu el inter la menciitanj en ĉi tiu artikolo, kaj povas okazi ke la prolemo tute malaperos...

Mi ankau alte rekomendas ke ĉiuj kiuj volas havi eblecojn traserĉi la Interreton libere (kaj sencenzure), instalu almenaŭ unu alian ol IE serĉilon kiel sia ĉefserĉilo aŭ kromserĉilo. Por plej bona kaj senproblema efiko, plej bone uzu unu el inter serĉiloj bazitaj je Mozilla kiel: Mozilla mem, Sea Monkey, Firefox, aŭ CometBird. Fakte, oni bezonas Internet Explorer nur pro tio ĉi ke ĉiuj specoj de la sistemo Microsoft Windows tuj rifuzas funkcii sen havi IE instalita.

Ekzistas ankaŭ bonega “Open Office” programsistemo kiun oni povas ĉiam uzi tre bone kaj efike por ĉiu sia laboro anstataŭ multkostega “Microsoft Office” – kiu krom esti nekredeble multkosta, estas troige automatigita.

Ekzemple, oni ne povas en ĝi multe fari per si mem kiam fari hejmpaĝon laŭ sia propra ideo kaj volo kaj kun nur iometa helpo de automata sistemo por ĝenerala aspekto, ks.

Tiukoncerne, la Malferma Ofico publikiga sistemo (Open Office) estas bonega kaj ebligas fari ĉion, kaj tute sen elspezi monon por la programo mem. Baldaŭ vi trovos ligilojn al ĉiuj tiuj programoj kaj serĉiloj ĉe ĉi tiu blogo. Kaj jam nun estas jam troveblaj plimulto da ili. Se vi kredas ke mi devus publiki ankorau adicie iujn praktikaj kaj interesajn ligiojn, bonvolu sciigoi min pri ties urla adreso per emajli min aŭ komentante ĉe ĉi tiu blogo.

Mi do ankorau foje rekomendas al ĉiuj konsideri plian uzadon de la komputila programaro devena de la senpaga, Malferma Kod-Fonto, (Open Source) kaj akirebla ĉe la interreto tute senpage, kaj subteno de ties laboro por la komuna bono de ni ĉiuj kiuj uzas la Interreton, kaj evidente, ankaŭ la bono de la amata per multaj el inter ni, movado esperantista.

Elektito

20 Jun 2009

Muzika Roskilde-Festivalo, en Danio


Novaĵservo de Pola Sekcio de ILE

Karaj gesamideanoj.

Ankoraŭ disponeblas multaj lokoj en la internacia E-laborbrigado okazonta dum la muzika Roskilde-Festivalo, en Danio, 28 junio - 6 julio 2009 (bedaŭrinde, pro la tre proksima dato, la oferto validas por personoj ne bezonantaj vizon).
La restado estas senpaga kaj, krome, eblas gajni monon. Oni povas uzi ĝin por pasigi la sekvan semajnon en Danio, partoprenante la Kulturan E-Festivalon (KEF), en "la urbo de Hamleto". Tiu aranĝo estas tre interesa kaj malmultekosta.
Se vi, krome, havas demandojn pri la laborbrigado, eblas skribi al: Simon Damkjaer Hazard <blindulo@gmail.com>.

Kelkaj el inter ni partoprenos la Roskilde-Festivalon (en la listo de partoprenantoj ni ne vidas aliajn polojn, krom unu).
La eblo viziti tiun plej grandan en Skandinavio rok-festivalon estas en nia, junulara medio, taŭga allogilo lerni E-on. Tiu "laborfestado", simile kiel la E-renkontiĝo en Nepalo, pri kiuj ni informadis per niaj kutimaj E-afiŝoj legeblaj en krakovaj superaj lernejoj, vekis intereson de neesperantistoj kaj estis lastaŭtune por iuj motivo eklerni la lingvon.

Eble vi konas personojn, kiuj dezirus profiti interesan someran restadon inter esperantistoj aŭ deziras uzi la informon varbante por E-o.

La ĵus ricevitan de la organizantoj informon pri la eblo aliĝi al la festivalo ankoraŭ nun, kun ĝojo
transdonas al vi,
salutante vin
gekolegoj el la
Studenta E-Rondo de Jagelona Universitato, Krakovo,
kaj Maria Majerczak (gvidantino).

10 Jun 2009

Ajlo - la mirakla herbaĵo kaj nutraĵo
Ajlo - Mirakla ĉiosanigaĵo, bongustega spico pliboniganta guston de manĝaĵoj.

Fonto: http://www.gettingtogather.com/


Per: La Drako

Tradukis: Zbigniew Wybraniec

Iom da Historio

Ajlo estas unu el inter la herbaĵoj kies gravecon mondo neniam konsiderus pretervidi eĉ por ioma tempo. Mi mem uzas ĝin kaj por kuracaj celoj kaj kiel aldonaĵo al la manĝaĵoj. Mi komencis uzadi ĝin nur kiel la spico, ĉar la manĝaĵo neniam plu jam gustus bone sen ĝi. Nun mi uzas ĝin ankaŭ por la medicinaj celoj. Ĉar mi jam estas iom maljuna, kaj mi havas Alzhaimer-an malsanon, mi uzas ĝin por mia malpliigado de ĥolestrerolo en mia sango kaj la sangopurigado, sed ĝi estas unu el inter la konsistigaĵoj kiuj estas en la medikaĵo, kiun mi uzas por kontraŭbatali la Alzheimeran malsanon..

Tiu ĉi artikolo estos pli la logikaĵo ol iu scienco, Per tio ĉi mi komprenas ke ni observis kion ajlo faras dum miloj da jaroj, kaj de kiam la personoj "Iam konsideritaj esti la sciencistoj" dum la pasintaj epokoj suprenlevis tiun ĉi liliaco-bulon je la podio de la vera miraklo de la kuracado. Modernaj sciencistoj diras nenion, sed pretas koncedi ke ĝi fakte havas multajn bonefikajn efektojn je la sano. Mi pensas ke ni devas iom studi historion de ajlo por ke ni povu iel ajn konkludi pri ĝi. Memoru, tio ĉi estas artikolo per logika konkludo, kaj observoj, kaj ne devus esti rigardata kiel scienca.

Laŭ la plej bonaj informfontoj kiujn mi povis trovi, la ajlo devenis unue de ties indigena regiono, la dezerta regiono de Siberio. Tiu ĉi regiono havas tre malmulte da akvocirkulado kaj la someroj estas varmaj kaj sekaj. Tiu ĉi planto devis vere adaptiĝi al tiuj krudaj vivkondiĉoj kaj kontinuas fari tion dum tuta sia kreska ciklo. Ĝi komencis kreski dum la aŭtuno por profiti el abundo de la akvo kaj ekdormis dum la vintro (kaj/aŭ la somero en varmegaj klimatoj), ĝi lernis akumuli vastajn kvantojn da nutraĵo por ke ĝi povu travivi longajn someron kaj vintrojn. Ĝi evoluigis fortan radiksistemon kun malpli grandaj folioj, kaj kapablas kreski en tre malriĉaj grundoj. De kiam homo malkovris ajlon, ĝi iĝis unu el inter la ĉefaj bazoj de ties dieto.

Mi pensas ke la plej frua registrita historio de konscie mastruma uzado de la ajlo devenas el la oka jarcento antaŭ Kristo (AK) kaj ĝi estis kreskigata en gardeno de la rego de Babilono. Frua sumera dieto inkludis ajlon kiel ĉefa konsistaĵo de la manĝaĵoj, ankaŭ la ĉinaj historiaj skoluloj menciis ajlon priskribitan en la sanskritaj verkoj el ĉirkaŭ 3000 jaroj AK. Konfucio ankaŭ ŝategis uzi la ajlon.

Antikvaj egiptanoj kultis la ajlon kiel la dio kaj oni ofte alvokis ties nomon dum la ĵurado. Kontraŭ 15 pundoj da ajlo oni povis aĉeti viran sklavon, kaj dum kiam ili konstruis piramidojn ilia dieto konsistis grandskale el la cepo kaj ajlo. Fakte, ajlo estis tiel grava ke ĝi kaŭzis laborhaltojn kiam ili estis senigitaj de livero de la ajlo.

Iuj fontoj diras (kvankam erare laŭ aliaj pli bonaj fontoj) ke eŭropanoj kontribuas disiĝon de ajlo al ties kontinento de la tempo de la kristanaj kruzadoj. Laŭ tiuj forntoj, ekzistas ie mencioj pri alporto de tiu ĉi bongustega manĝaldonaĵo al la eŭropa kontinento. De tiu tempo ties kuirarto ne plu estis la sama. En la 18-a jarcento en Francio, la tombofosistoj uzis ajlon por protekti sin kontraŭ kontaĝio per la pesto. Dum ambaŭ la Mondmilitoj, kaj I-a kaj la II-a, slodatoj muzis la ajlon por sinproteki kontraŭ la gangreno.

Mediciaj uzoj

Mi volus mencii nun ion al ĉiuj. Ekzistas pluraj tipoj de la sekigita ajlo, kaj ajlaj piloloj. Ekzistas ankaŭ la fabrikprocesa sekigado kaj malrapida sekigado Estis faritaj pluraj studoj pri la sangoaspekto post uzo de ajlo. Plimulto de tiuj studoj pruvis ke uzado de ajlo treege bonefikas la sangon, speciale bone por la maljuniĝantoj, kvankam kelkaj montris neniujn ajn bonefikojn. Kiam mi kontrolis pri tiuj esploroj mitrovis ke tiuj ĉi esploroj kiuj uzis la fabrikprocese (rapide) sekigitan ajlon montris neniujn bonefikojn, dum kiam tiuj ĉi kiuj uzis la ajlon sekigitan per malrapida metodo, montris rimarkinde altan kvanton da pliboniĝo. Ne ekzistas iuj leĝoj rilate al la ajlo, do oni neniamk scias kin oni ricevas, kaj tial mi uzas nur per mi mem kreskigitan kaj preparitan alon.

Alia afero pri kiu homoj ne scias estas tio ĉi ke kiam oni kuiras kun ajlo oni ekhavas ĉiun la bonegan aromon kaj guston sed oni perdas en la procedo 60 ĝis 80 procentojn de la sanigaj bonefikoj. Mi kuiras multe kun ajlo kaj mi ŝategas ĝin, sed mi ĉiam ŝparas en ĉeflanke almenaŭ unu kvaronon aŭ unu tutan sekcion, por miaj salatoj por la sano., sed plimulton da tempo mi uzas almenaŭ duonon da sekcio (ajlo-dento). Uzu nur la malrapide sekigitan ajlon, aŭ plej bone eĉ freŝan, por la sano. Mi ankaŭ rimarkis unu alian aferon, kiam mi estas kun aliaj ekstere, la moskitoj mordas ĉiujn ĉirkaŭe sed ili tendencas lasi min en paco.

Kiel antibiotiko ajlo estas bonega, ĉar la antibiotika aktiveco de unu miligramo de allicino (la aktiva ingredienco de ajlo) egalas al 15 unuaĵoj de penicilino. En la esploroj ĝi estis diluita ĝis 1 parto per 125.000 kaj ĝi plu mortigis bakteriojn. Ĝi estas ekstreme efika, vaste spektra antibiotikaĵo, mortigante grampozitive kaj gramnegative. Uzo de ajlo estis pruvita detrui multajn tipojn de bakterio onkluzive de: "Streptococcus, Staphylococcus, Typhoid, Diphtheria, Cholera, E. Coli, Bacterial Dysentery (Traveler's Diarrhea), Tuberculosis, Tetanus, Rheumatic bacteria, Bacillus cereus, bacillus subtilis, Mycobacterium smegmatis, Streptomyces griseus, Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarum, Klebsiella, pneumoniae", kaj "Xanthomonas maltophilia" krom multaj aliaj.

Tra la ajrcentoj, homo uzis la ajlon kun pozitivaj rezultoj kaj tamen, la hodiaŭaj sciencistoj plu baraktas kun apenaŭ la ekrigardo al tiu ĉi mirinda liliaco. Rigardu al la plej maljunaj homoj en la mondo, kaj vidu kion ili havas komunan inter si. Plejmulto da ili estas uzantoj de abundaj kvantoj da ajlo, cepoj, mielo kaj nuksoj. Granda plimulto de ili manĝas ankaŭ multe da fiŝoj.

So now, we come to the portion to where each and everyone of us must develop their own conclusion. Fortunately, for me this is easy for I love all of these things for their taste and I feel very fortunate that the benefits are there also.

Do, nun ni alvenis al la parto kie ĉiuj devas alveni al propra konkludo pri la ajlo, Bonŝance, por mi tio ĉi estas tre facila, ĉar mi ja ŝatas ĉiujn manĝaĵojn por ties gusto kaj aromo, kaj mi kredas min esti tre bonŝanca ke en tio ekzistas ankaŭ bonefikoj por la sano..

Per: La Drako8 Jun 2009

Mirakla Arbo Saniganta kaj Nutranta


Moringarba teo, la trinkaĵo por la sano


Per: Avon Howard May 12, 2007 - 3:58:57 AM - Tradukis: Zbigniew Wybraniec


Moring-arbo (Lat: Moringa Olifera) fruktanta
Ties guŝoj atingas longecon ĝis eĉ 60 cm


Moringarbo (Moringa tree) floranta

Cu vi iam ajn eĉ imagis la porsanan trinkaĵon kiu kombinas en si ĉiujn la bonkvalitojn kiujn oni povus eĉ ekipensi? La sanigan trinkaĵon kiu bongustas, plibonigas vian sanon, sed ankaŭ bon-fart-igas. Ĝi estas la Moringa teo.


Homa korpo kolektas bonefikojn nur tiam kiam la vitaminoj, mineraloj, amonoacidoj kaj aliaj nutraĵoj estas kune prinutrataj per la naturaj manieroj. Moringarbo (Moringa Olifera) aplej bone konata en la angla lingvo kiel: "Moringa Tree, aŭ Horsradish Tree" kun pli ol +90 nutrigaĵoj, estas la superba fronto de prinutrado de tuta la homa korpo (kaj ne nur homa), per esencaj por ĝi fundamentaj nutraĵoj, vitaminoj kaj mikroelementoj (mineralaoj kaj metaloj neanstatauigeble necesaj por sana funkciado de nia korpo). Sekigitaj moringarbaj folioj enhavas en si 4-oble tiom da vitamino A kiom estas en la karoto, 17-oble tiom da kalcio kiom enhavas la lakto, 15-oble tiom da kalio kiom estas en la bananoj, 0.5-oble tiom da vitamino C kiom enhavas ranĝoj kaj 25-oblon de la kvanto da fero enhavigita en la spinaco.


Moringarbaj folioj estas plej nutriga parto de la Moringarbo - kvankam tuta tiu ĉi arbo estas manĝebla kaj aplikebla en unu aŭ alia formo kaj maniero. Enorma nutraĵenhavo de tiu ĉi planto helpas en kuracado de pli ol 300 diferencaj malsanooj, kio pliigas gravecon de la Moringarbo en nia ĉiutaga vivo. Variaj partoj de tiu ĉi planto, tiaj kiel ties folioj, radikoj, semoj, barko, frukto, floroj kaj nematuraj guŝoj funkcias kiel la korstimulantoj kaj stimulantoj de tuta la sangcircula sistemo de la korpo. Ili ankaŭ funkcias anti-tumore, anti-piretike, anti-epileptike, anti-inflame, anti-ulcere, anti-spasme, diuretike, anti-hipertensive, ili malpliigas ĥolesterol-kvanton, kaj ili ankaŭ estas anti-oksidantoj, anti-diabetaj, hepatoprotektaj, anti-bakteriaj kaj ties anti-fungaj funkcioj, estas aplikataj por kuracado de diferentcaj malbonfartoj en indigenaj medicinaj sistemoj tra la mondo.


Tiu ĉi akstraordinare alta nutra valoro de Moringarbaj folioj kaŭzas ke la Moringa Teo estas tre populara, serĉata kaj dezirata herba teo tutmonde. Moringo enhavas proksimume 46 antioksidantojn kaj estas unu el inter la plej potencaj fontoj de naturaj anti-oksidantoj. Anti-oksidantoj liveras liberajn atomojn bezonajn por homa korpo kaj mildigas la efektojn de la malboninfluo de la liberaj radikaloj.. Moringaj folioj estas riĉaj je la flavonoidoj, lkiuj estas speco de la anti-oksidantoj. Beta karoteno kunestanta ankaŭ en la moringaj folioj ankaŭ agas kiel la antioksidantoj.


Moringa estas superba fonto de la biologie akireblaj vitaminoj kaj mineraloj kiuj estas partneroj de la enzimoj kaj ko-enzimoj. Vitaminoj activigas la enzimojn kaj sen la vitaminoj la enzimoj ne povus plenumi sian funkcion, kaj tiakaze ni ne povus vivi. Moringa enhavas en si: vitaminon A, Beta Karotenon, Thiamin-on, Riboflavin-on, Niacin-on, Pyrodiksin-on, Biotin-on, Ascorbic-an Acid-on, Cholecalciferol-on, Tocopherol-on kaj Vitaminon K. Vitamino A estas bezona por preventi la noktoblindecon, helpas havi sanan haŭton kaj kontraŭbatalas infektojn.. Vitamino C estas bezona por sano de la gigngivoj, asistas en kuracado de vundoj, kaj helpas korpon uzi la feron.


Vitamino E protektos nian korpon kontraŭ damaĝo de ties ĉeloj per la liberaj radikaloj.K alcio kaj vitamino D estas esence gravaj por teni fortaj niajn dentojn kaj ostojn.


Moringa estas riĉa je vitainoj ĝis eĉ tiu ĉi grado ke ĝi estas unu el inter plej riĉa fontoj de la vitaminoj. Listo de la mineraloj kiujn en si enhavas moringarbo estas abundega. Kelkaj el inter la ĉefaj mineraloj inkludas; kalcion, kupron, feron, kalion, magnezion, manganon kaj zinkon. Ĉiuj tiuj ĉi mineraloj estas bezonaj por bona funkciado de la korpo. Tiuj ĉi mineraloj kaj vitamioj ĉeestaj en la moringarbo kaŭzas ke moringa teo estas saniga trinkaĵo.

.

“Greneral Nutrients” estas integrita Moringa firmaookupiĝanta pri ĉiuj aferoj ekde plantado de la moringarbo ĝis la finfaritaj produktoj el tiu ĉi arbo. Por havi variecon en la nutriga trinkaĵo “Ozone Moringa Tea” oni aldonas diferencajn naturajn aromojn enhavigitajn al la moringa teo. Moringa Teo estas prinutra refreŝiga trinkaĵo kiu akireblas kun sekvantaj aromoj: originala moringa aromo, citrona, fraga, zingibra, pomo-cinamona kaj menta aromoj. Moringa teo povas esti servata varmega aŭ malvarma. Por pluaj detaloj kaj aĉetebleco de la Moringa teo vizitu la retejojn: www.ozonemoringatea.com kaj www.ozonetea.com

.

26 May 2009

Miss California Venkas!

Seksalloga vrakvenkintino kontraŭ gejoj diras al ili: vi bezonas Jezuon!

Carrie Prejean (fot. PAP/EPA) Carrie Prejean (foto. PAP/EPA)

Miss California, ekmalamegita per (almenaŭ kelkiuj) homoseksualistoj pro sia vidpunkto rilate al la geedziĝo, ĉiun tagon, unu post la alia, ĉiam pli kaj pli gajnegas je la populareco.

Daniel Nogal

Trad: Zbigniew Wybraniec