UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

5 Aug 2008

Triangulo de Amo en Kristo

Tradukita artikolo originale publikita en retejo de unu el inter liberaj, sendenominaciaj Hejmaj Eklezioj kiuj praktikas Kristanan Amon laŭ la laika, popola Teologio de Libereco. Ĝi estas la teologio de Kristana amo kaj rajto de la homo al la sperto kaj kundivido de la la amo, kaj feliĉo enkadre de la plej natura Templo de Dio, la per Li mem kreita Templo de la Homa Korpo kaj Menso en kiu Li ĉeestas. Ili kredas ke samlonge kiel longe ĝi nek damaĝigas, nek minacas nek lezas iel aliajn homojn, la spirita amo kunligita kun la sperto de la amo fizika reprezentas la plej validajn kaj gravajn, la plej sanktajn formoj de la glorado de Dio kaj preĝon al Dio enhavigita en la Templo de ĉies Korpo. La Komunio kun Dio enkadre de la hejmeklezio estas principe, la kundivido de la bazaj: nutraĵo, amo vesto, distro kaj restadejo kiuj formas la fundamentan kvinopon da plej bazaj bezonoj de ĉiu homo sendepende de ĉiuj ajn faktoroj fizikaj kaj spiritaj.

Amaj Trianguloj Enkadre de la Kristana Eklezio
Kiam la viro kaj virino kune ununiĝis en la ama kaj sankta edzeco, ili povas trovi foje ke ilia reciproka amo elverŝiĝas ankaŭ eksteren de tiu ilia rilato, aŭ ili povas ankaŭ trovi ke aliaj homoj estas allogataj al ilia reciproka ĝojo, delico kaj pasieco kiujn ili disradias ĉirkaŭen. En tiaj situacioj, povas okazi la deziro, aŭ oportuneco, por envolvi trian individuon en ilia rilato - por formi la Triangulon de Amo. Ĉu tio ĉi estas tento al la peko aŭ vokado al la pli altnivela, Spirita Amo? La respondo ne estas klara en ĉiuj situacioj. Ni do devas turni nin al la Skriboj por la gvido.
Ĉu la Kristana Triangulo de Amo estas Ebla?
La ebleco de la Triangulo de Amo, aŭ "me'nage a trois", alvenigas al la Kristanoj du ĉefajn problemojn por solvi, ili estas la homoseksualismo kaj la adulto. Multe estis jam dirite pri Bibliaj prohibicioj kontraŭ ambaŭ tiuj sintenoj, sed oni devas pririgardi tiun ĉi situacion zorgeme kaj singarde en la konteksto de tio ĉi kiel tiuj reguloj aplikeblas. Ni unue pritraktu la problemon de homoseksualismo, tia kia ĝi aplikeblus en la kazo de la Ama Triangulo. Oni ĝenerale scias ke en pluraj lokoj en la Sanktaj Skriboj, la same en la Malnova kiel la Nova Testamentoj, la Biblio malpermasas homoseksualajn (samseksamorulajn) aktojn inter la viroj. Kvankam du viroj havantaj la seksrilaton dum la sama temo kun unu virino povas havi neniun ekstere videblan homoseksualan kontakton inter si, la akto mem de la interdivido inter si de unu virino kaj komuna ĉeesto dum okazo de la seksa situacio tamen estas erotika en la samseksamora senco kaj sugestas implicitan samseksamoron (homoseksualismon), cetere, la same kiel ankaŭ allason de la tento eksperimenti tie kiel oni normale nek rajtas nek oni devus. Tial, ni sentas ke estas plej bone por la seksparo eviti alporton de alia viro al tiu ĉi vivbildo.

Tre multe da homoj tendencas kredi ke biblia prohibicio kontrau la vira homoseksualismo inkludas ankaŭ la seksrilaton inter virinoj - lesbanismo aŭ virina biseksamismo. Tamen, tio ĉi estas kontestebla konkludo, ĉar ja Biblio fakte faras tre malmulte da mencio, aŭ eĉ tute ne mencias, pri la virinoj koncerne al tiu ĉi temo. K kaj ĉar la Biblio - ĉu ni ŝatas tion aŭ ne - ofte prezentas diferencajn standardojn koncerne virojn kaj virinojn en la seksaj rilatoj kaj ties seksaj roloj, ni do kredas ke la lesbanismo ne povas esti vidata per la Skriboj en la sama lumo kiel vira homoseksualismo.


Unu elĉerpaĵo el Biblio kiu estas ofte citata kiel tiu kondamnanta la virinan samseksamemon estas trovebla en la Novtestamenta Libro de la: (Romanoj 1:26-27): "Tial Dio fordonis ilin al degradantaj pasioj: ĉar iliaj virinoj interŝanĝis sian naturan uzon por tio ĉi kio estas kontraŭ la naturo. Kaj la same ankaŭ viroj forlasas naturan uzon de la virinoj kaj volupte ekardintaj per la dezirego unuj al la aliaj, viroj kun la viroj faras tion kio estas la malĉastaĵo...") La noto pri la virinoj irantaj "kontrau la naturo" estas plej ofte interpretata paroli pri la virinoj voluptantaj pri aliaj inoj. Ni tamen kredas ke tio ĉi pri kio St. Paŭlo referas kiam paroli pri la virinoj irantaj "kontraŭ la naturo" ne estas la ina samseksamo per si mem, sed prefere la transformo de ties seksaj roloj, kio iras kontrau la natura ordo establita per Dio, kontraŭnatura, uzurpa transpreno de la rolo, vira.

Evidente, tio ĉi estas grava rilate al problemo de la virina samseksamo ĉar multaj lesbaninoj alprenas la virajn rolojn kaj sintenojn, adoptas virajn vestojn kaj manieraĵojn, kaj ludas viran rolon en siaj rilatoj kun aliaj virinoj. Virinoj kiuj apartenas al tiu ĉi kategorio (nomataj, lesboj, "butch" aŭ "bullydikes") envere grave elpaŝas "kontraŭ la naturo" koncerne sian sekson kaj seksecon.

Samtempe tamen, ekzistas multaj inoj engaĝintaj en lesbaninaj, biseksaj rilatoj kiuj retenas sian tradician femininan rolon kaj sintenojn (inter aliaj ili estas nomataj la, ŝminkaj lesbaninoj, "lipstick lesbians"). Ĉar ne ekzistas iu specifa prohibicio kontraŭ lesbanina seksrilato, tiel longe kiel tiuj inoj tenas sin enkadre de la limoj de la feminina rolo tia kia ĝi estas rekomendita al ili per la Skriboj, kaj subiĝas al autoritato de la viroj en siaj vivoj, ni pensas ke ĝi estas permesebla. Evidente tamen, tio ĉi jam estus jam alia afero se iliaj edzoj aŭ patroj protestus tion.

Ĉu la Triangulo de Amo Estas Adulto?

Tio gvidas rekten al la subjekto de adulta peko, kaj tio ĉi ĉu la inaj biseksaj seksrilatoj devus en tiu ĉi kunteksto esti konsiderataj la adulto. Tio ĉi estas ankorau unu alia biblia "grizkolora tereno" ĉar en la Skriboj kaj enkadre de la tuta biblia leĝaro, adulto estas ĉiam reprezentata kiel peka seksa interrilato inter la viro kaj la virino, kaj pli eĉ specife, inter viro k edzino de alia viro. La Libro de Nombroj 5, priskribas detale la procedon de la juĝo kaj la puno de la virino pro la adulto, la procedo kiu povas esti iniciita per edzo de la virino se lia edzino "erarvagas kaj estas nefidela al li, kaj (iu) viro havas kun ŝi seksrilaton." aŭ "Se la spirito de ĵaluzo eniras (en la edzon) kaj li estas ĵaluza pri sia edzino kiam ŝi malĉastigis sin, aŭ se la spirito de ĵaluzo eniras lin kaj li estas ĵaluza pro sia edzino kiam ŝi ne malĉastigis sin." (Nombroj 5:12-14) Do, ĉar edza ĵaluzo povas esti vekita sendepende de tio ĉi ĉu lia edzino fakte havis aŭ ne havis la seksrilaton kun alia viro, ĝi estas tutklara ĉi tie ke ĝi tute ne estas fakto mem de la eksteredzeca seksrilato kiu plej gravas en tiu ĉi kazo, sed la edza sento de malbonago kontraŭ liaj rajtoj. Do sekve, la lesbaninaj aktivecoj de edzino, eĉ se ne troviĝi enkadre de la bibliaj parametroj pri tio ĉi kion la Biblio difinas esti la adulta sinteno, povus tamen esti konsiderata la adulto se ĝi kaŭzas edzon de la virino senti la ĵaluzon pro ĝi.

Evidente, tre multe da heteroseksaj viroj - se eĉ ne la plimulto - pli ol senti sin esti minacitaj per la lesbanina seksrilato, estas per ĝi fakte fascinitaj, kaj en tiu ĉi kazo, komuna esploro de edzina sekseco kune kun alia virino povus servi fakte por eĉ pli proksime kunligi unu kun la alia tiun ĉi geedzparon. Tamen, en tiu ĉi situacio ni devas demandi nin kiu grado de la partopreno estas ĝusta por la viro, kaj kiel li devus konduti sin por ne adulti kontraŭ sia edzino. Tio ĉi estas fakte tre gliteska deklivo, sed se ni apogos nin je la Skriboj, ni povas establi certajn gvidliniojn pri tio ĉi kio estas allasebla.

La Malnova Testamento estas plena de referoj al bibliaj viroj, tiaj kiel Salomono, Davido, kaj aliaj, kiuj ne nur havis plurajn edzinojn, sed eĉ tutajn haremojn da konkubinoj al sia dispono. Hodiaŭ, la prakikado de poligamio (unu viro havanta plurajn edzinojn) estas kontrauleĝa en plimulto de lokoj. Kvankam ni povas agnoski poligamion en la principo, ni devas rekoni, agnoski kaj honori la unugradecon kaj la primaran leĝvalidecon de la geedziĝa ligilo inter unu edzo kaj unu edzino. Kiam ajn tamen la tria parto (persono) estas enkondukita en tiun ĉi religi-socian situacion, ĝi devas servi nur por subteni, plinutrigi, apogi kaj plifortigi la ekzistantan jam geedziĝan nodon inter tiuj du individuoj. Tiel do, se la venigo en la geedzajn interrilatojn de alia virino minacus iu ajn maniere subfosi la interrilatojn de tiu ĉi edzo kaj edzino, oni devus neniel insisti pri kontinuo de tia Triangula Amrilato.

Ludante laŭ la Diaj Reguloj.

Se tamen el la alia vidpunkto, la geedziĝinta paro sentas ke ilia interrilato povus esti plriĉiĝinta pro establo de amanta envolviĝo kun alia virino, tiam, pro la respekto por geedziĝo de la alia geedzparo kaj estimo al iuj ajn geedzaj kunligoj de la alia virino, ili devas persite toleri kaj atenti certajn limojn kaj kondiĉojn, kiel:

(1) Por eviti maldecon de vira homoseksualismo, heteroseksa paro devus neniel envolviĝi, sub iu ajn kondiĉo, en la Ama Triangulo kun alia viro.
(2) Ambaŭ virinoj envolvitaj en la Triangulo de Amo devas havi volon reteni siajn tradiciajn femininajn rolojn (i.a. neniel kaj neniam alpreni maskulinan aspekton aŭ sintenojn, samgrade ene de, kiel ankaŭ ekster de la dormoĉambro) kaj agnoski la viron kiel la gvidanto en tiu ĉi rilato.
(3) Se lesbanina sekspartnerino de la edzino estas ne-edziĝinta, povas esti permesebla ke la edzo havu kun ŝi seksajn interrilatojn, sed nur kun la permeso de sia edzino.
(4) Se lesbanina sekspartnerino de la edzino estas senedza, sed la edzino ne volas ke ŝi havu rilatojn kun alia virino, ŝia edzo devus tion ĉi respekti.
(5) Se la lesbanina sekspartnerino de la edzino estas edziĝinta, ŝia edzo devus ne havi kontraŭsentojn pri tiu rilato.
(6) Se lesbanino seksapartnerino de la edzino estas edziĝinta, la edzo devus haltiĝi de seksrilatoj kun ŝi, kaj devus fari ĉiujn penojn por kontroli siajn fantaziojn pri ŝi. Li devus koncentri siajn atentojn je sia propra edzino.

La plej lasta kazo estas la plej malfacila por la edzo, ĉar li devas ne nur haltigi sin de havo de la seksrilato kun la alia, edziĝinta, virino en la ama triangulo, por eviti la pekon de la adulto por ili ambaŭ, sed li devas ankau halitiĝi eĉ de havo de la amoraj, voluptaj pensoj pri ŝi, pro tio ĉi kion Mateo diras al ni en sia (Libro de Mateo 5:25): "Sed mi diras al vi, iu ajn kiu eĉ rigardas al la virino kun volupto en sia okulo jam faris la adulton kun ŝi en sia koro". En tiu ĉi situacio, estas rekomendinde ke por eviti la tenton, ili ambaŭ, kaj la edzo kaj la edzina ina partnerino fokusu siajn atentojn kaj amon je la edzino en la triangulo. Se la edzo trovas esti,tro malfacila kontroli siajn pensojn kaj fantaziadojn pri la alia virino, povas esti helpa la konscio pri la senco de tiu citaĵo, kiu signifas ke se oni faras iun agon en oniaj pensoj, ĝi estas la some signifa kiel fari ĝin en la realeco. Se la viro imagas havi seksrilaton kun la edziĝinta virino, do envere, li jam faris adulton en sia koro. Anstataŭ, ni konsilus al tiu ĉi viro ke li imagu ke tiu ĉi sama edziĝinta virino havas seksrilaton kun lia edzino; tiel, per forigo de si mem el tiu bildo, li prezentas sin en senriproĉa lumo. Se en la dubo, edziĝinta viro farus egalbone aplikante la saman principon en ĉiu ajn alia situacio envolvanta amtriangulon kun sia edzino kaj alia virino.

En la konkludo, ni sentas ke la Kristana Ama Triangulo estas morale akceptebla se ĝi plenumas la jenajn kondiĉojn: Ĝi devas konsisti el unu viro kaj du virinoj, el inter kiuj ĉiuj agnoskas kaj subtenas seksajn rolojn ĝustajn por la viroj kaj virinoj en kaj ekster de la dormoĉambro. Ĉiuj geedziĝintaj membroj de la amtriangulo devas konsenti je tiu aranĝo kaj devas ankau havi la konsentojn de siaj geedzoj. Kaj fine, la celo de tia interrilato devas esti tio ĉi ĉefe ke ĝi fine plifortigu ekzistajn jam geedzajn ligilojn inter la edzo kaj edzino kaj allasu al ĉiuj el inter tiuj ĉi tri gepartneroj la kunan interdividadon kaj kunan celebradon de ilia Amo de Dio (en la Templo de la Homa Koro)